• Электрондық каталог бойынша ақпараттар іздестіру. Оқырманды тіркеу. [Толығырақ]. 
  • Ақпараттық ресурстар Thomson Reuters Journal Citation Reports (жаңа нұсқа) пайдаланушы нұсқаулығы.[Толығырақ] 
  • Ақпараттық ресурстар Thomson Reuters Journal Citation Reports пайдаланушы нұсқаулығы. [Толығырақ] 
  • Ақпараттық мәдениет негіздері: оқу-әдістемелік құралы.[Толығырақ]