Ғылым және инновациялық технологиялар бөлімі бастығы:

Муканов Руслан Батырбекович

Ғылым және инновациялық технологиялар бөлімі туралы Ереже функциялары

Құжаттарды жүргізу және есептер дайындау:

– С. Торайғыров атындағы ПМУ бекітілген, құжаттарды номенклатураға сәйкес және iс қағаздарды жүргiзу тәртiбiмен мемлекеттiкке және орыс тiлдерiнде жүргiзедi;

– бөлімнің кіріс құжаттарын орындау және қабылдау, тіркеу және шығыс құжаттарын тарату, тіркеу және дайындау;

– Ғылыми кеңес, ректорат мәжiлiсi талқылау үшін бөлiм қызметінің бағыттарына арналған материалдарды дайындау;

– университет басшылығының тапсырмасымен ақпаратты дайындау;

– бөлiм қызметiнiң бағыттарына арналған жұмыс нәтижелерi туралы жылдық және ағымдық есеп дайындау;

– жоғарғы оқу орнының міндеттері және мақсаттарына сәйкес басқа да функцияларды өз құзыры шегінде жүзеге асру.

Ғылым және инновациялық технологиялар бөлімі туралы функциялары

Университеттің ғылыми және инновациялық қызметін жоспарлау және бақылау, ғылыми жобаларды басқару

– ҒЗЖ ағымдағы және перспективалық жоспарларын жоспарлау және әзірлеу

– мемлекеттік бюджеттік және шаруашылық келісімдегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыруды бақылау.

 

Университеттің ПОҚ ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті ынталандыратын әр түрлі конкурстарға қатысуын ұйымдастыру:

– жарияланған республикалық және халықаралық конкурстар туралы ПОҚ уақытылы ақпараттандыру;

– ҚР БҒМ және басқа да ұйымдар желісі бойынша сыйлықтар мен стипендиялар алуға арналған республикалық ғылыми конкурстарға ПОҚ және ғылыми қызметкерлердің қатысуын ұйымдастыру және бақылау, соның ішінде "Үздік оқытушы"конкурсы.

 

Университеттің профессорлық-оқытушылық құрамының жарияланым қызметін жандандыру бойынша ұйымдастырушылық және ақпараттық шараларды жүзеге асыру:

– Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығымен бірлесіп Thomson Reuters және Scopus компаниялары өкілдерінің оқыту семинар-тренингтерін ұйымдастыру;

- импакт-факторлы ғылыми журналдарда университеттің ПОҚ және ғылыми қызметкерлерінің жарияланымдары тізіліміне мәліметтер банкін жинау Ұлттық ғылыми-техникалық ақпарат орталығына ұсыну;

– нөлдік емес импакт-факторы бар халықаралық ғылыми журналдарда монографиялар, мақалалар шығару бойынша университет жоспарларының орындалуын бақылау және қалыптастыру.

 

Докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстары бойынша мониторинг және ақпараттық қолдау

– ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің диссертацияларды қорғау бойынша талаптарын орындау бойынша докторанттарды ақпараттық қолдау;

– докторанттарға ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесінің негізгі мәселелері бойынша ғылыми семинар ұйымдастыру.

 

Диссертациялық кеңестерді ашу және жұмыс істеу бойынша факультеттердің жұмысын ұйымдастыру

- докторантура мамандықтары бойынша диссертациялық кеңестер ашу үшін негіздеме мен құжаттарды дайындауды қамтамасыз ету;

– қолданыстағы нормативтік құжаттар және ондағы өзгерістер туралы диссертациялық кеңестерді хабардар ету;

– факультеттердің диссертациялық кеңестермен өзара әрекеттесуін үйлестіру.

 

Бөлім қызметінің бағыттары бойынша құжаттарды жүргізу және есептерді дайындау

– ректорат, Ғылыми кеңес отырыстарында қарау үшін бөлім қызметінің бағыттары бойынша материалдар дайындау;

– жұмыс нәтижелері туралы ағымдағы және жылдық есептерді дайындау

- С. Торайғыров атындағы ПМУ-да бекітілген іс номенклатурасына және іс жүргізу тәртібіне сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде құжаттама жүргізу.

 

С. Торайғыров атындағы ПМУ Ғылыми конференцияларын ұйымдастыру және өткізу:

– ЖОО жоспарланған ғылыми конференцияларды дайындау және өткізу;

– ғылыми, ғылыми-практикалық және ғылыми-теориялық конференциялардың материалдарын басып шығару үшін мақалалар жинау;

– отандық және шетелдік ғылыми конференциялар туралы университеттің жетекші жоғары оқу орындары мен факультеттерін ақпараттандыру.

 

Бөлім қызметкерлері:

Жумабекова Анара Гарифуллақызы - біліктілігі жоғары деңгейлі маман

Қайдарова Гүлвира Темірқызы - біліктілігі жоғары деңгейлі маман

Юсупова Гүлсара Қаирбековна - біліктілігі жоғары деңгейлі маман

Каюмова Майя Сайрановна - біліктілігі жоғары деңгейлі маман

Мажитова Айнаш Алибаевна - біліктілігі жоғары деңгейлі маман

 

Байланыс мәліметтер:   673649, ішкі 1244, 1208

Жұмыс орны:  БОҒ, каб. 233Б