Оқу-шеберханалық кешен

Оқу үрдісін кәсіби деңгейде дайындауды жүзеге асыру үшін кафедрада пәндік аудиториялар бар: оқу-дәрістік Д-500, Д-501, Д-502, Д-503, Д-504, Д-505, Д-506, дипломдық жобалау кабинеті Д-507, Д-510 – «Дизайн шеберханасы», Д-512 – «Композиция шеберханасы», Д-514 – «Кескіндеме шеберханасы», Д-516 – «Бейнелеу шеберханасы». Мұнда келесі құрылғылар мен аспаптар қолданылады:

Мольберттер;

Гипстен жасалған пішіндер;

Муляждар;

Сурет салуға арналған подиумдар;

Көрнекі материалдар.

Тәжірибе сабақтардың барлық түрлерін өткізу үшін кафедрада қаланың, облыстың, және республиканың алдыңғы қатарлы кәсіпорындарымен ұзақ мерзімді келісімге отырды (ҚБ «Павлодар облысының сәулет және қалақұрылыс басқармасы» Павлодар қ. келісім шарт №19 12.01.2009ж.; ЖШ «Маткарымов» келісім шарт №24 12.01.2009ж).

Д-507 компьютерлік сыныбында студенттер өздерінің жұмыс дағдыларын дамытады: қазіргі заманғы операциялық жүйелермен, автоматтандырылған жобалау жүелерімен AutoCAD және Autodesk Architectural Desktop, олар кез келген форматтағы сызбаларды орындауғы мүмкіндік береді, сәулет-құрылыс жобалау жүйесі мен ArchiCAD дизайны, 3D жобаланатын ғимараттың үш өлшемді вертуалды моделін құруға мүмкіндік береді, қолданбалы бағдарламалар SCAD, ол инженернерлік есепетер жүргізуге мүмкіндік береді, мәтіндік редактор Word, кестелік процссор Excel мәліметтер базасын басқару жүйесі Access.