Кафедра 9 оқу және ғылыми-зерттеу зертханалары, электрондық, микропроцессорлық және жартылай өткiзгiш техниканың автоматты басқарудың қазiргi жүйе жабдықталған 3 мамандандырылған дәрiсханаларын қамтиды:

А 448 — Техникалық жүйелерді автоматтандыру;

А 441 — Басқару жйүесіндегі микропроцессорлық кешендер;

А 344 — Автоматтандырылған басқару жүйесіндегі атқару механизмдері;

А 346 — Техн. ғыл. канд., Е.Е. Мирошник атындағы зертхана, автоматтандыру элементтері мен құрылығылары;/p>

А 348 — Ғылыми-зерттеу зертханасы;

А-452 «Электр тізбектернің теориясы және электроника зертханасы»;

А-439 «Электр техникалық материалды енгізу зертханасы»;

А-446 «Электр техника мен электроника негіздері зертханасы»;

А-444 «Ақпараттық-өлшему техикасы зертханасы»;

А 344а базалық пәндер кабинеті;

А 142 базалық пәндер кабинеті;

А 144 базалық пәндер кабинеті;

А-6 дәріс аудиториясы.