«Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау» кафедрасында бастама зерттеулер келесі ғылыми бағыттарда өткізіледі:

Өнеркәсiп керамика құрылыс материалдарының өндiрiсi қалдықтарды қолданады. Өнеркәсiптiң қалдықтарды кәдеге жаратуының экологиялық тұрғылары. (Станевич В.Т., Кудрышова Б.Ч., Капустин А.П., т.ғ.к., доценттер);

Әртүрлi деңгейлердегi аражабындары бар көп қабатты ғимараттардың қаңқаларының жұмысының зерттеуi. (В.И. Данилов, т.ғ.к., профессор);

Минералды байлаушы заттардың негiзiнде композициялық материалдар; құрылыс облысы үшiн табиғи қорлар және техногендi өнiмдердiң қолдануының мүмкiндiктерi материалдардың өндiрiсiнде. ( Корниенко П. В. – т.ғ.к., профессор).

Жеңіл бетон өндірісіне кәсіпорын қалдықтарын қолдану.( Никифорова В.Г., т.ғ.к., доцент).

- Екiбастұз көмiр хауызының аршу жыныстарынан керамика қаптайтын тақталанғанының өндiрiсi. ( Кудрышова Б.Ч., т.ғ.к., доцент)

 

Ғылыми жұмыстың ең маңызды табыстары

«Құрылыс материалдарын өндіру және стандарттау» кафедрасында өткен жылға 5 ынталы ҒЗЖ бойынша жұмыстар орындалды. 30 ғылыми еңбектерден артық жариялаған. Кафедраның пәндерi бойынша студенттiк нтк өткiзiлген. т.ғ.к., доцент В.Т.Станевич 2007-2008 оқу жылының қорытындылары бойынша жылдың үздік оқытушысының атағын алды.

Кафедраның оқытушы және студенттерi ғылыми конференцияларда ат салысты, сондай:

- Павлодар қ., жас ғалымдардың республикалық ғылым конференциясы, студенттердің және оқушылардың «Сатпаев оқулары», С. Торайғыров ат. ПМУ

- Павлодар қ. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Аймауытов тағылымы» Ж. Аймауытовтың 120 жылдығына арналған, С. Торайғыров ат. ПМУ

- Павлодар қ., республикалық ғылыми-теоретикалық конференция «Торайғыров оқулары», С. Торайғыров ат. ПМУ;

- Алматы қ., республикалық конференция «Құрылыс конструкцияларының теоретикалық және эксперименталды зерттеулері», ҚазМҚСА;

- Павлодар қаласы, Қазақстан республикасының ғылымдарының аз академиясының XXXIV ғылыми-практикалық конференциясы, Павлодар облысының арнаулы 70 жасқа толу тойы, Инновациялық Еуразия университетi;

- Павлодар қ., ғылыми-практикалық конференция энергия -, қор сақтаушы технологиялар, индустриалды - инновациялық дамытудағы негiзі, Инновациялық Еуразия университетi;

- Новосібір қ., ғылыми-техникалық конференция Новосібір мемлекеттік сәулет-құрылыс университеті (Сибстрин).

- Вязьма қ. Халықаралық ғылыми-практикалық интерактивті конференция: «Қазіргі замандағы инновациялар: мәселелері және перспективалары», филиал ФГБОУ ВПО «МГИУ»

- Тамбов қ., Халықаралық ғылыми-практикалық конференция: «Өзекті ғылым мәселелері», РФ Білім және ғылым мин.

- Вологда қ., XII студенттер мен аспиранттардың Халықаралық ғылыми конференциясы «Жас зерттеушілер - аудандар»

- Х халықаралық ғылыми-практикалық конференция, «Қазіргі зерттеулер және даму-2014»,-2014, София «Бял Град-БГ», ООД, Том 29, ғимарат технологиясы және архитектура – 96-98 б.

Ғылыми-зерттеу жұмысы жеке жоспарларда барлық оқытушыларда жоспарланған.

Кафедра Алматы технология университетінің және өндірістік тамақ мемлекеттік университеті туыс және бастаушы кафедралармен бірлескен зерттеу жұмыс атқарады.

Ынталы ғылыми-зерттеу жұмыстарды орындауды тиiмдiлiк магистерлiк диссертациялары және қорғаулар және кандидаттық диссертациялардың алдын ала қорғауларын өтудi табысты қорғаумен расталады; оқу құралдарының шығаруымен, және де сонымен бірге аймақтарда баяндаулармен сөз сөйлеулермен және әртүрлі деңгейлердегі халықаралық конференцияларда Сонымен бiрге кафедраның өңдеулерiн көпшiлiк студенттердiң магистранттар және дипломдық жұмыстарының диссертациялық жұмыстарындағы оқу барысына ендiрген.

Проффессорлық – оқытушы кафедра құрамы жыл сайын ішкі ЖОО, республикалық конкурстарда, көрмелерде, ғылыми конференцияларда қатысады.

 

Студенттердің ғылыми-ізденіс жұмыстары

Кафедра студенттері жыл сайын ішкі ЖОО, республикалық конкурстарда, көрмелерде, ғылыми конференцияларда, және де конференция жинақтарында статьялар басылып шығады. Станевич В. Т., Корниенко П.В. және Данилов В. И. басшылығымен 15 магистрден аса кафедра мамандығы бойынша дайындалды.

2008/2009 оқу жылдары «Прометей» студенттік ғылыми-зерттеу бағдарламасына қатысу үшін ғылыми жобалар жасалған Жобасының атауы. Павлодар қаласының су құбырының желiлерiнiң электрондық схеманың жасауы үшiн технологияны игеру.

«Жас ғалым» бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жасалынады: «Темірбетон бұйымдарының дөңгелек кескініне арналған қорама қалыпты қабықтың өнеркәсіп үлгісін зерттеу» (ғылыми жетекшісі ПМУ доценті Қасқырбаев К.К.), «Керамикалық өндегіш плиткалардың технологиялық қасиетіне тұзететін қоспалардынң әсер етүін зерттеү» (ғылыми жетекші, т.ғ.к., доцент Кудрышова Б.Ч.)

Магистранттардың диссертациялық зерттеулер нәтижелері өндіріске енгізілді (ендіру акті 24 қаңтар 2012 ж. ЗТББ, филиал ЖШС «КПСК»). Магистрант Гакштетер Г.В. және ғылыми жетекші т.ғ.к. профессор Корниенко П.В. және ыстыққа төзімді бетон өндірісі технологиясы мен құрамын енгізу актісі ВR P B25 И12 20 желтоқсаннан 2012 ж. ЖШС «ВиК ЛТД».