С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 2008 жылы қолданылатын білім берудің инновациялық технологиялары туралы ақпарат

Ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері оқу үрдісінде кең қолдануда, 2008 жылы оқу үрдісіне келесі актілер енгізілді:

Металлургия, машинажасау және көлік факультеті«Қозғағыштар және жол қозғалысын ұйымдастыру» кафедрасы

- Каракаев А.Қ., т.ғ.д., профессор аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстарын студенттер үшін тәжірибелі сабақтар түрінде енгізді:

1. «Жанармайдың жаншып шығуының бастапқы қысымын анықтаудың құралы»,

2. «Жанармай жіберудің бастапқы озып шығудың бұрышын анықтаудың әдісі»

3. «Қандай да бір форсунканың жоғары сызығына орай әрбір форсунканың үстіңгі бұрышынан жанармайы қайта жіберілген дизель үшін жанармай жүйесі»

4. «Жанармай жүйелерін жөндеу және инновациялық өнеркәсіп өндірісі үшін зауыт құрылысының ғылыми-техникалық негіздемесі және пайдаланылатын жанармай жүйелерінің дизельдеріне ендіру және құрастыру» мемлекеттік тапсырыс бойынша орындалған.

5. «Дизель үшін жанармай жүйесі»

6. «Қысымдық конустағы соплдық тесігі бар форсунка тозаңдатқышы»

7. «Қысымдық конустағы соплдық тесігі бар дизельдік форсунканың тозаңдатқышы»

8. «Дизельдің жанармай жүйесін қайта жабдықтаудың тәсілі»

9. «Қозғағыштың жанармай жүйесін қайта жабдықтаудың тәсілі»

10. «Ішкі жану двигателі»

11. «Ішкі жану двигателінің жанармай жүйесі»

12. «Жәбірлеуіш клапан»

13. «Тұтынудың термиялық бекітуі»

- келесі авторлардың 2 аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары зертханалық жұмыстар түрінде ендірілді:

1. Иксан Ж.М., Богомолов А.В., Маздубай А. В.

- «Прометей» бағдарламасының гранты бойынша «Термическое упрочнение проката»;

2. «Прометей» бағдарламасының гранты бойынша Иксан Ж.М., Каржубаева Р.У., Искакова Д.А.

-«Материалдардың аз кетуін қамтамасыздандыратын илемнен жасалатын тетіктерді тиімді таңдау».

Химия-биология факультеті

«Жалпы биология» кафедрасы

Келесі аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары ендірілді:

1. «Павлодар облысы территориясындағы жабайы мен мәдени ағаштардың және бұтақ тәрізді өсімдіктердің биологиялық әртүрлілігі және шаруашылық потенциалы» дәріс түрінде, автор – аға оқытушы В.А. Камкин;

2.-«Ертіс ауданының Абай атындағы ТОО-да малдың симментальдық тұқымының өндіріс сапасын жоғарылату» зоотехника бөлімінің студенттері үшін арнайы курс дәріс түрінде, автор б.ғ.д., профессор Аятханұлы Мағаш;

3.«Ірі қара малдың ет және сүт өндірісіне коректендірудің түрлі рациондар әсер етуінің 1 кезеңі» дәріс курстары және семинар сабақтары түрінде, - автор б.ғ.д., профессор Аятханұлы Мағаш.

Филология, журналистика және өнер факультеті

«Қазақ тілі» кафедрасы

Оқу үрдісіне келесі аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары ендірілді:

1. «Сыртқы оқу нысаны бойынша оқитын инженерлік, экономикалық мамандықтағы студенттер үшін «Қазақ тілінің тәжірибелік курсы» пәні бойынша №2 бақылау жұмысын орындауға әдістемелік нұсқау» дәріс түрінде, автор ф.ғ.к. қазақ тілі кафедрасының доценті Қ.Х.Рахимжанов;

2. «Сыртқы оқу нысаны бойынша оқитын инженерлік, экономикалық және заңгерлік мамандықтағы студенттер үшін «Қазақ тілінің тәжірибелік курсы» пәні бойынша №1 бақылау жұмысын орындауға әдістемелік нұсқау», автор ф.ғ.к. доцент Қ.Х.Рахимжанов;

3. Әдістемелік оқу құралы «Қазақ тілі. Қазақ тілі бойынша тестілік емтихан», Қ.Х. Рахимжановпен, М.К. Акошевамен құрастырылған;

4. «Метрология, стандарттау, патент жүргізу» қазақша-орысша сөздігі авторлар А. Кислов, Л. Царенко, Қ. Рахимжанов;

5. «Қазақ тілі Салық қызметкерлеріне арналған оқу құралы» оқу құралы авторлар ф.ғ.к. қазақ тілі кафедрасының доценті Қ.Х.Рахимжанов;

6. «Тілдік байланыстар және олардың аймақтық көркемдік әдебиетте көрінуі» оқу құралы, автор ф.ғ.к. қазақ тілі кафедрасының доценті Қ.Х.Рахимжанов;

7. «Машинажасау мамандықтары үшін қазақ тілінің кәсіби бағытталған курсы» оқу құралы, автор М.К. Акошева;

8. «Машинажасау мамандықтары үшін қазақ тілінің тәжірибелік курсы» оқу құралы, Қ.Х. Рахимжанов, М.К. Акошева;

9. «Іс жүргізу» мультимедиалық бағдарламасы» оқу құралы, авторлар Қ.Х. Рахимжанов, М.К. Акошева, С. Дузельбаев, Дузельбаева А;

10. «Қазақ тілі» мультимедиалық бағдарламасы» оқу құралы, Қ.Х. Рахимжанов, М.К. Акошева, С. Дузельбаева;

11. «Қазақ тілі. Жалпы тәжірибелік курс», автор ф.ғ.к. қазақ тілі кафедрасының доценті Қ.Х.Рахимжанов;

12. «Экономика мамандықтары үшін қазақ тілінің кәсіби бағытталған курсы» оқу құралы, Қ.Х. Рахимжанов, М.К. Акошева;

13. «Энергетика мамандықтары үшін қазақ тілінің тәжірибелік курсы» оқу құралы, Қ.Х. Рахимжанов, М.К. Акошева;

14. «Құрылыс мамандықтары үшін қазақ тілінің кәсіби бағытталған курсы», Қ.Х. Рахимжанов, М.К. Акошева.

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факултеті

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы

Оқу үрдісіне келесі аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары ендірілді:

1. «Алгоритмдік және бағдарламалау тілдерін параллельдік оқыту» авторлар: п.ғ.к., доцент Криворучко В.А., АЖ бакалавры Долгилев Е.В.;

2. «Паскаль бағдарламалау тілі бойынша практикум», «Мәліметтер қорының толық мәтіндік электрондық кітапханасы» оқу құралдары, авторлар: п.ғ.к., доцент Криворучко В.А., АЖ бакалавры Долгилев Е.В.;

3. «Мәліметтер қорының толық мәтіндік электрондық кітапханасы» (ЭЕМ үшін бағдарламалар) авторлар: п.ғ.к., доцент Криворучко В.А., АЖ бакалавры Долгилев Е.В.

Қаржы-экономика факультеті

«Қаржы» кафедрасы

Келесі аяқталған ғылыми-зерттеу тақырыптары ендірілді:

1. «ҚР-да СҚҚ төлеу және салық салу механизмін жетілдіру» (3-дәріс,3-тәжірибе,5-СӨЖ), э.ғ.к., доценті Попп Л.А.; аға оқытушы Г.К.Байжапаровамен; аға оқытушы А.И.Исеновамен құрастырылған.