Кафедра білім алушыларды күндізгі және қашықтықтан оқыту формасы бойынша бакалаврдың екі мамандығы бойынша 5B060900 - «География» (Білім беру бағдарламасы) және 5B090200 – «Туризм» (Білім беру бағдарламасы), магистратураның екі мамандығы 6M060900 – «География» және 6M090200 – «Туризм» бойынша мамандар даярлайды.

 

5B060900 – «География» мамандығы мына салалар бойынша білім алады:

• физикалық және экономикалық география;

• туризм және рекреациондық география;

• ландшафтыға кіріспе;

• метрология мен климатология;

• гидрология мен геоморфология;

• геология;

• топография, геодезия және картография;

Осы мамандық бойынша сіз мына мамандықтар саласында қызмет істей аласыз:

• Ұйымдастырушылық-басқармашылық;

• Ғылыми-зерттеу;

• Жобалау-өндіру

• Туристік-экскурсиялық;

• Білім беру (педагогикалық).

Студенттердің жазғы оқыту тәжірибелері (Қазақстан бойынша және ТМД елдерінде өткізіледі):

• Оқу тәжірибе;

• Кешенді аймақтық тәжірибие;

• Өндірістік тәжірибие;

• Педагогикалық тәжірибе;

Студенттер жыл сайын облыстық, республикалық, халықаралық олимпиадаларға, көрмелерге, фото көрмелерге және т.б., сондай-ақ өздерінің ғылыми жобаларымен ғылыми – практикалық конференцияларға қатысады.

5B060900 «География» мамандығы бакалавры мамандық объектілері болып:

• Табиғатты қолдану бойынша мемлекеттік басқарма органдары (министерлік, Әкімшілік және т.б.);

• Қоршаған ортаны қорғау органдары, министрлігі;

• Жобалау, зерттеу институты;

• Ғылыми-зерттеу институты;

• Табиғи парктер, т.б.;

• Геология-разведочные және гидрологиялық экспедициялар;

• Өндірістік мекемелер (эколог, инженер-геодезист);

• Жалпы және арнайы білім беру мекемелері.

 

5B090200 – «Туризм» мамандығы мына салалар бойынша білім алады:

Білім беру бағдарламасы

• Туризмдік мекемелердің негізі;

• менеджмент және маркетинг, туризмдегі бухгалтерлік есептеудің негізі;

• Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру;

• Туризмнің инфрақұрылғылары;

• Туристтік аймақтану әдістемесі

• Аймақ тану, геоэкология жұмыстары;

• Туризмдегі геоақпараттық технология.

• Экскурсиялық іс

• Туризмнің бесенді түрлерінің техникасы мен тактикасы

 

 

Осы мамандық бойынша сіз мына мамандықтар саласында қызмет істей аласыз:

• Ұйымдастырушылық-басқармашылық;

• Өндірулік-технологиялық;

• Сервисті -эксплуатациалық;

• Туристтік-рекреациялық;

• Ғылыми-зерттеу;

• Профилактикалық және іздестіру-қорғау.

• Туристік бизнесте.

Бакалавр деңгейін тамамдаған студенттер құқылы:

• Жақын немесе алыс шет елдерде білімін жалғастыруға;

• Магистратурада білімін жалғастыруға.

Студенттердің жазғы оқыту тәжірибиелері (Қазақстан бойынша және жақын және алыс шетеледерде өткізіледі):

• Оқу – дайындау жорық тәжірибесі;

• Оқу – өндірістік тәжірибесі;

• Өндірістік тәжірибесі;

• Халықаралық тәжірибе.

5B090200 - “Туризм” бакалавры мамандық объектілері болып:

• Туризмді ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік басқарма органдары (министерлік, әкімшіліктер, олардың аймақтық бөлімдері және құрылғылары);

• Туристтік бизнеспен айналысатын мемлекеттік және жеке меншік компаниялар;

• Туристтік саладағы консалтингтік компаниялар;

• Туристтік мекеменің маркетингтік қызметі;

• Туристтік қызметтердің ішкі және сыртқы жәрмеңкеде дамуымен айналысатын жарнамалық агенттіктер;

• Туризм инфрақұрылымының объектілері (қонақ үй, курорттар, санаториялар, туристтік базалар және т.б.);

• Табиғи парктер, т.б.;

• Туризмнің мәселелерімен айналысатын ғылыми-зерттеу ұйымдары;

• Туризмнің орташа деңгейдегі мамандарын даярлайтын оқыту мекемелері;

• Туризм саласына қатысы бар ұйымдар мен компаниялар.

5B090200 «Туризм» мамандығының студенттері курорттық аймақ «Бурабайда» өтілген Ақмола аймақтық V туристтік «Туризм. Оздоровление. Путешествия - 2008» атты жәрмеңкесіне қатысып III дәрежелі диплом алды. Қатысушылар арасында Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан командалары да болды.

6M060900 – «География» магистратурасы

6M060900 – География мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық бағдар саласында магистранттарды дайындау С. Торайгыров атындағы ПМУ-де 2005 жылдың 1 қыркүйегінен өткізілуде.

Бұл мамандық бойынша оқу процессін осы саладағы 4 ғылым кандидаттары және 3 PhD докторы жүргізеді.

Магистратура түлектеріне «Жарастылыстану магистрі» деген академиялық дәреже беріледі.

Магистранттардың оқу процессі арнайы оқу жоспарымен және сабақ кестесімен ұйымдастырылады.

Оқыту кезінде оқытушылар мәселелі дәрістерді, дискуссиялы дәрістерді және басқада белсенді оқыту әдістерін қолданады.

Мамандық бойынша оқу жоспары Internet желісі, университеттегі кітапхана қоры арқылы қамтамасыздандырылған.

«Педагогика» және «Психология» пәндерін оқығанннан кейін магистранттар педагогикалық тәжірибиеден өтеді. Магистранттарға педагогикалық тәжірибиеде көмек ретінде педагогика және психология кафедрасымен бірлесе жасаған бағдарлама жасалынады.

Магистрлік диссертациялары өте жүйелі, табиғи жүйелердің мәселелеріне және антропогендік ландшафтының геоэкологиясымен байланысты кафедраның ғылыми бағдарына сәйкес келеді.

Оқу процессінде магистранттар диссертация жазу кезінде және зерттеулер жүргізгенде компьютерлік техниканы (технопарк) және Internet желісін қолданады.

Оқу кезінде магистранттар университеттің және кафедраның электронды кітапханасының материалдарын қолданады.

География магистрі оқытушы ретінде, ғылыми көмекші, менеджер және өндірісте басқару арнасындағы маман, сонымен қатар әртүрлі мемлекеттік құрылымдарда және жеке меншік ұйымдарда сарапшы ретінде қызмет жасай алады.

Ғылыми-зерттеу магистратурасын игеру 1; 1,5; 2 жылға созылады.

Магистрлік бағдарламаны жақсы игерген түлектер докторантуралық оқуға дайын болып саналады.

 

6M090200 – «Туризм» магистратурасы

6M090200 – Туризм мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық бағдар саласында магистранттарды дайындау С. Торайгыров атындағы ПМУ-де 2010 жылдың 1 қыркүйегінен өткізілуде.

Бұл мамандық бойынша оқу процессін осы саладағы 4 ғылым кандидаттары және 3 PhD докторы жүргізеді.

Магистратура түлектеріне «Қызмет саласындағы магистр» деген академиялық дәреже беріледі.

Магистранттардың оқу процессі арнайы оқу жоспарымен және сабақ кестесімен ұйымдастырылады.

Оқыту кезінде оқытушылар мәселелі дәрістерді, дискуссиялы дәрістерді және басқада белсенді оқыту әдістерін қолданады.

Мамандық бойынша оқу жоспары Internet желісі, университеттегі кітапхана қоры арқылы қамтамасыздандырылған.

Оқу процессінде магистранттар диссертация жазу кезінде және зерттеулер жүргізгенде компьютерлік техниканы (технопарк) және Internet желісін қолданады. Оқу кезінде магистранттар университеттің және кафедраның электорнды кітапханасының материалдарын қолданады.

Туризм магистрі оқытушы ретінде, ғылыми көмекші, менеджер және өндірісте басқару арнасындағы маман, сонымен қатар әртүрлі мемлекеттік құрылымдарда және жеке меншік ұйымдарда сарапшы ретінде қызмет жасай алады.

Магистратура түлектері мына мамандық салаларын игере алады:

• ғылыми-зерттеу;

• педагогикалық;

• өндіру –басқару және менеджмент және маркетинг қызметтерін атқара алады.;

• ұйымдастыра технологиялау;

• сараптау;

• жобалау;

Ғылыми-зерттеу магистратурасын игеру 1; 1,5; 2 жылға созылады.

Магистрлік бағдарламаны жақсы игерген түлектер докторантуралық оқуға дайын болып саналады.