Амеркулова Асел Ситуловна

С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы.

Білімі жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университетінің «Бухгалтерлік есеп и аудит» мамандығы бойынша бітірді.

Университетте жұмыс істеу кезінде Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есептің даму мәселесі бойынша 30 дан аса мақалаларды жариялады.

Амеркулова А.С. келесі сертификаттарға ие болды:

- «Оқытудың кредитті жүйесін оқулық барысында ұйымдастыру», 2005, Павлодар қаласы, ПМУ;

- «Оқулық барысында студенттерді тәрбиелеу методикалық мәселелер», 2005, Павлодар қаласы, ПМУ;

- «Білім сапасының бақылауы», 2005, Павлодар қаласы, ПМУ;

- «Қаржылық есеп 1», «Басқару есебі», «Салықтар» курстарын «CIPA» бағдарламасы бойынша курстан өтіп, білікті емтихандар тапсырды;

- «Интерактивтік технологияларды оқыту және қолдау әдіснамалары», 2010 жылы, Павлодар қаласы;

- «ХҚЕС», 2007 жылы, Павлодар қаласы, USAID;

- «1С:Бухгалтерия», 2004 жылы, Павлодар қаласы;

- «ХҚЕС», 2008 жылы, Павлодар қаласы, ҚР ҚМ;

- «Дистанциондық оқуда педагогикалық және ақпарат-коммутивтік технологияларды қолдау»;

- «Оқулық барысында тест нысандарды қолдану», 2009 жылы, Павлодар қаласы.

Негізгі оқытатын пәндер – Қазақ және орыс тілдерінде Бухгалтерлік есеп қағидалары, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2, Бухгалтерлік есеп және аудит, Басқару есебі, ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, Коммерциялық банктердегі есеп.

Қазіргі уақытта өндірістік кәсіпорындарда шығындарды басқару аймағында зерттеушілік жұмысты жүргізеді.

Еңбек өтілі: 9 жыл.

«Сертифицированный бухгалтер-практик» CAP халықаралық біліктілігін иемденді, «Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтерлердің палатасы» КБҰ мүшесі болып табылады.

 

 

Темірова Гүлвира Габдылкәрімқызы

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың «Есеп және аудит» кафедрасының аға оқытушысы.

1997 жылы С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университетін «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандығы бойынша бітірді. «Бухгалтер-экономист» біліктілігі тағайындалды.

1997-1999 жж – Павлодар университетінің оқытушысы, 2003 жылдан бүгінгі күнге дейін С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университетінің есеп және аудит кафедрасында жұмыс жасайды.

Университетте жұмыс жасау барысында 20 ғылыми мақаланы дайындады, халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысты, бухгалтерлер және аудиторлар (САР) сертификациялауына қатысып, барлық емтихандарды сәтті тапсырды.

Қазақ және орыс тілінде жарық көрген бухгалтерлік есеп және аудит атты бірқатар оқу құралдарының авторы болып табылады.

Негізгі оқытатын пәндер: Аудит, Тәжірибелік аудит, Ауыл шаруашылықта, құрылыста және транспортта бухгалтерлік есеп ерекшеліктері, Бюджеттік ұйымдардағы есеп, Туризмдегі бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит

Пәндер мемлекеттік және орыс тілінде жүргізіледі.

Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары – мемлекеттік мекемелер үшін қаржылық есеп берудің Ұлтаралық стандарттарын қолдану.

 

 

Теміргалиева Айжан Беркінқызы

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың оқу ісі бойынша деканның орынбасары.

2003 жылы «Бухалтерлік есеп және аудит» мамандығы бойынша С.Торайғыров ат. Павлодар мемлекеттік университетін тәмәмдады. «Бухгалтер-экономист» біліктілігіне ие болды.

2003 – 2005 жж аралығында есеп пен қаржы кафедрасының оқытушысы, 2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін С.Торайғыров ат.Павлодар мемлекеттік университетінің есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы.

Университетте жұмыс істеу барысында 20-дан астам ғылыми мақала дайындады, халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысты, (САР) бухгалтерлер мен аудиторларды сертификаттауға қатысты, «Сертификатталған бухгалтер» сертификатына ие.

Негізгі жүргізетін пәндері: Бухгалтерлік есеп қағидалары, Салық есебі, Бухгалтерлік есеп және аудит, Аудит, Аудиттің халықаралық стандарттары.

Ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыты – Халықаралық қаржылық есеп беру стандартын қолдану.

Жұмыс өтілі – 10 жыл.

2009 жылдың қазан айынан бастап қаржы экономикалық деканының оқу ісі бойынша орынбасары қызметін атқарады.

Байланыс телефоны: 8 (7182) 673656 (ішкі 1196).

 

 

Жанахутдинова Асия Бариқызы

С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Есеп және аудит кафедрасының аға оқытушысы. Экономика ғылымдарының магистрі болып табылады.

Білімі жоғары. 1995 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУ «Өнеркәсіптегі экономика және басқару» мамандығы бойынша, 2013 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУ «Экономика» мамандығы бойынша магистратураны бітірді.

Алты ғылыми мақаларды жариялады: Қазақстандағы лизинг дамуының мәселелері және келешектері; Leasing as a form of basic funds update; Лизингтің дамуының тарихы, әлемдік тәжірибиесі; Лизинг негізгі қордың жаңарту нысаны ретінде; Лизингтің экономикалық мәні; Жалға берушілік – жаңартпашылық жобаларды қаржыландырудың тиімді көзі.

Cертификаттар:

- «Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру», 2011 жыл, Павлодар, ПМУ;

- «Оку барысында дистанциондық білім технологияларды қолдану», 2013 жылы, Павлодар қаласы, ПМУ;

- «The analysis of monetary and fiscal policy under different modes of exchange rate. The analysis of optimal currency areas», 2013 жылы, Павлодар қаласы, ПМУ;

- «Менеджемент және экономиканың тұрақты дамуы», 2011 жылы, Павлодар қаласы, ПМУ.

Негізгі жүргізетін пәндері: «Бухгалтерлік есеп», «Бухгалтерлік есеп және аудит», «Бюджет ұйымдардағы есеп», «Коммерциялық банктердегі есеп», «Саладағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері», «Практикалық аудит».

Ғылыми зерттеудің негізгі бағыттары: «Лизинг құралдарын қолдаудан экономикалық тиімділігі».

1995 жылдың наурызынан 2011 жылға дейін «Павлодар мұнайхимия зауытында» жетекші бухгалтер қызметін атқарды. 2011 жылдан бері С.Торайғыров атындағы ПМУ-да жұмыс істейді.

 

 

Атажанова Дина Александровна

С. Торайғыров атындағы ПМУ оқытушысы.

2008 жылы С.Торайғыров атындағы ПМУ-ды «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бітірді. «Есеп және аудит бакалавры» академиялық дәрежесі берілді.

2010 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУ «Экономика» мамандығы бойынша магистратураны «Экономикалық ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алумен бітірді.

Университетте жұмыс істеу кезінде 12 ғылыми мақаларды дайындады және 8 оқу-әдістемелік құралдарының жариялауына қатысты.

Атажанова Д.А. өзінің біліктілігін жыл сайын жоғарлатып, келесі сертификаттарға ие болды:

- «Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру» курсының сертификаты (С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2011 ж.).;

- The Bank and Banking system» (Любомир Цивин, Павлодар қаласы, 2011 ж);

- «XXI ғасырдың ақпараттық және білім беру технологияларын енгізу» курсының «Болашаққа оқыту» Intel бағдарламасы (Павлодар қаласы, 2011 ж.);

- «Дистанциондық оқуда педагогикалық және ақпарат-коммутивтік технологияларды қолдау» (Павлодар қаласы, 2011 ж.);

- «The analysis of monetary and fiscal policy under different modes of exchange rate. The analysis of optimal currency areas» (Р. Манделл ПМУ, Павлодар қаласы, 2012 ж.);

- «Жоғары мектеп педагогикасы» (Павлодар қаласы, 2012 ж.);

- ғылыми зерттеуге арналған «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research» для научных исследований (Павлодар қаласы, 2012 ж.);

- «ScienceDirect and Scopus Training» семинардың қатысушының сертификаты (Павлодар қаласы, 2012 ж.);

- «Оку барысында дистанциондық білім технологияларды қолдану», , (Павлодар қаласы, 2013 ж.);

- G-global платформасында «Қазақстанның тұрақты дамуы: маселелер мен келешектер» халықаралық онлайн-конференциясы (Павлодар қаласы, 2013 ж.).

«Қазақстанның қаржылық секторында мемлекеттік реттеуді күшейту» тақырыбына магистрантардың арасында вуздардың аралығында дебат турнирінде қатысқан (Караганда қаласы, КЭУК, 2010 ж.).

«Үздік оқытушысы» конкуртың лауреаты болып табылады (Павлодар қаласы, ПМУ, 2011 ж.).

Негізгі оқытатын пәндері: Бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит, Excel-дегі бизнес-қосымшаларды әзірлеу, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2, 1С: Бухгалтерия.

Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары: Қаржылық есептеудің халықаралық стандарттарын қолдану.

 

 

Гордова Марина Алексеевна

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың «Есеп және аудит» кафедрасының оқытушысы. Экономика ғылымдарының магистрі.

САР версиясы бойынша бухгалтер-практигі, Қазақстан Республикасының кәсіби бухгалтері, Ресейдің кәсіби бухгалтері, «ҚР Кәсіби бухгалтерлерінің палатасы» БКҰ мүшесі болып табылады.

Гордова М.А. С.Торайғыров атындағы ПМУ «Есеп және аудит» мамандығы бойынша «Есеп және аудит бакалавры» академиялық дәрежесі берілумен бітірді.

2011 жылы С. Торайғыров атындағы ПМУ-ды «Экономика» мамандығы магистратурасы бойынша «Экономикалық ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алумен бітірді.

Университетте жұмыс істеу кезінде 18 ғылыми мақаларды дайындады және халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысты.

Гордова М.А. өзінің біліктілігін жыл сайын жоғарлатып, келесі сертификаттарға ие болды:

- «№ 1 Қаржы есептілігінің ұлттық стандарты» курсының сертификаты, («Стиль» ЖШС, Павлодар қ.) 2008 жыл;

- «№ 1 Қаржылық есептілік» курсының сертификаты, («Стиль» ЖШС, Павлодар қ.) 2009 жыл;

- «Басқару есебі» курсының сертификаты, («Стиль» ЖШС, Павлодар қ.) 2009 жыл;

- «Салықтар» курсының сертификаты, («Стиль» ЖШС, Павлодар қ.) 2009 жыл;

- «Құқық» курсының сертификаты, («Стиль» ЖШС, Павлодар қ.) 2009 жыл;

- «№ 2 Қаржылық есептеу» курсының сертификаты, («Стиль» ЖШС, Павлодар қ.) 2009 жыл;

- «XXI ғасырдың ақпараттық және білім беру технологияларын енгізу» курсының «Болашаққа оқыту» Intel бағдарламасы бойынша сертификатқа ие, 2011 жыл;

- «Кредиттік оқыту жүйесі бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру» курсының сертификаты (С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2011 ж.).

- Сертификат курса «The Bank and Banking system» (Любомир Цивин) (С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2011 г.);

- «1С: Бухгалтерия 8.2» бағдарламасын игеру фирманың бухгалтер квалификациясын иеленудің Сертификатын алды. (2011 г.);

- «Жоғары мектеп педагогикасы» курсының сертификаты (С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2012 ж.).

- «The analysis of monetary and fiscal policy under different modes of exchange rate. The analysis of optimal currency areas» (Роберт Манделл) курстың сертификаты (С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2012 ж.);

- «ScienceDirect and Scopus Training» семинардың қатысушының сертификаты (2012 ж.);

- «Оку барысында дистанциондық білім технологияларды қолдану», , (С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2013 ж.);

- G-global платформасында «Қазақстанның тұрақты дамуы: маселелер мен келешектер» халықаралық онлайн-конференциясы (2013 ж.).

- «Салықтар және салық салу» курстың сертификаты («Стиль» ЖШС, Павлодар қ., 2012 ж.);

- ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп» курстың сертификаты («Стиль» ЖШС, Павлодар қ., 2013 ж.);

- «Ааматтық құқық» курстың сертификаты («Стиль» ЖШС, Павлодар қ., 2013 ж.)

Негізгі оқытатын пәндері: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2, Кәсіпорындардағы басқару есебі, ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит, Басқару есебі, Кәсіорындардағы басқару есебі, Салық есебі, Аудит, Тәжірибелік аудит, Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, Excel-дегі бизнес қосымшаларын әзірлеу, 1С:Бухгалтерия.

Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары: Қаржылық есептеудің халықаралық стандарттарын қолдану, экономиканың өндірістік секторында инновациялық кәсіпкерлікті қалыптастыру және дамыту.