ШараларӨткізу уақытыЖауапты
Оқу-әдістемелік жұмыс
1
Жаңа оқу жылына дайындық. 1курс студенттерінің тізімін жасау және оларды академиялық топтарға бөлу25.08.2009 ж.- 31.08.2009 ж.ҒЖ және ОЖ бойынша деканның орынбасарлары
2Кафедралардың штаттық кестесін тексеру және бекіту, оқытушылардың ауыртпашылықтарын, жеке жоспарларын бөлу25.08.2009 ж.- 31.08.2009 ж.Бексеитов Т.К
3
1 курс студенттерін C.Торайғыров атындағы ПМУ ішкі тәртіп ережелерімен таныстыру01.09.2009 ж.- 10.09.2009 ж.ҒЖ және ОЖ бойынша деканның орынбасарлары
4
Барлық курс студенттерін баллдық ауысумен таныстыру04.09.2009 ж. - 16.09.2009 ж.ҒЖ бойынша деканның орынбасары, барлық топтардың эдвайзерлері
5
Факультеттің барлық кафедраларындағы 1 семестр пәндері бойынша ПСБны  және ПОӘК орындалу сапасын тексеру1-30.09.2009 ж.Бексеитов Т.К.
ҒЖ бойынша деканның орынбасары
Кафедра меңгерушілері
6
Түрлі істер бойынша МЖММС талаптарына және нормативті көрсеткіштерге сай өзіндік аттестация бойынша факультет, кафедралар есептерінің дайындығыҚазан-желтоқсан 2009Декан, ҒЖ және ОЖ бойынша деканның орынбасарлары Кафедра меңгерушілері
7
Студенттердің білімінің І рейтингтік бақылауын қорытындылау30.10.2009 ж.Бексеитов Т.К., ҒЖ бойынша деканның орынбасары
Кафедра меңгерушілері
8
Нормативті талаптарға сай жазғы практикалар бойынша оқу құжаттамаларының жағдайы мен анализі10-30.10.2009 ж.ҒЖ бойынша деканның орынбасары
Кафедра меңгерушілері факультет ОӘКнің мүшесі
9
Қысқы емтихандық сессияға дайындық және үлгермейтін студенттермен түзету және алдын-ала ескерту шараларын жүргізу17.11.2009 ж.- 26.11.2009 ж.Бексеитов Т.К., ҒЖ бойынша деканның орынбасары
Кафедра меңгерушілері
10
АТ, БТ кафедраларында лабораториялық сабақтарды жүргізу сапасы10.11.2009 ж.- 15.11.2009 ж.Бексеитов Т.К., ҒЖ бойынша деканның орынбасары
Кафедра меңгерушілері
11
Студенттердің білімінің 2 рубеждік бақылауын қорытындылау және оларды талқылау15.11.2009 ж.- 25.11.2009 ж.Бексеитов Т.К., ҒЖ бойынша деканның орынбасары
12
Факультеттің барлық кафедраларындағы 2 семестр пәндері бойынша ПСБны  және ПОӘК орындалу сапасын тексеру07.01.2010 ж.- 12.01.2010 ж.Бексеитов Т.К., ОӘК төрағасы
13
Түлек курстардың дипломдық жұмыстарының орындалуын ұйымдастыру және бақылауСеместр бойыБексеитов Т.К., ҒЖ бойынша деканның орынбасары
Кафедра меңгерушілері
14
Оқу жұмысы бойынша І семестрді қорытындылау06.02.2010 ж.Бексеитов Т.К., Кафедра меңгерушілері
15
2009-2010 оқу жылының І семестр үлгерімі бойынша үлгермейтін студенттер үшін ақылы семестрді ұйымдастыруҚаңтар 2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары
16
Деканат және кафедралар қызметкерлерінің Лебяже ауданының мектептеріне профориентациялық жұмыстарға шығуы11.02.2010 ж.- 12.02.2010 ж.Бексеитов Т.К., АТ, БТ кафедраларының меңгерушілері
17
Университеттің аудиттер бағдарламасына сай СМК ішкі аудиттерін жүргізуНаурыз 2010 ж.Бексеитов Т.К., Кафедра меңгерушілері
18
2009-2010 оқу жылының оқу-әдістемелік әдебиеттерін басып шығару жоспарын орындау
18.02.2010 ж. – 22.02.2010 ж.ОЖ бойынша деканның орынбасары, Кафедра меңгерушілері
19
Өндірістік және диплом алды практикалардың нәтижелерін талқылау 18.02.2010 ж.- 28.02.2010 ж.Бексеитов Т.К., Кафедра меңгерушілері
20
ІІ курс студенттерінің ПГК-ға дайындығының орындалуын ұйымдастыру және бақылауАқпан-мамыр 2010 ж.Факультет деканы, кафедра меңгерушілері, эдвайзерлер
21
Түлектерді алдын-ала бөлуді ұйымдастыру және жүргізу1.03.2010 ж. – 15.03.2010 ж.Бексеитов Т.К., АТ, БТ кафедраларының меңгерушілері
22
ІІ семестр І рейтинг қорытындылары бойынша студенттердің ағымды үлгерімінің анализі17.03.2010 ж.- 18.03.2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары, Кафедра меңгерушілері
23
Жұмыс оқу жоспарын түзету және қалыптастыру және жаңа оқу жылына мамандықтар және кафедралар бойынша оқу ауыртпашылықтарын есептеу17.04.2010 ж.- 18.04.2010 ж.Бексеитов Т.К., АТ, БТ кафедраларының меңгерушілері
24
ІІ курс студенттерінің ПГК-ға дайындығының орындалуы туралы28.04.2010 ж.- 29.04.2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары, Кафедра меңгерушілері, ІІ курс эдвайзерлері
25
Факультет студенттерімен оқу-дала практикасының ұйымдастырылуы және өткізілуіМамыр-маусым 2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары, Кафедра меңгерушілері
26
Мамандықтар бойынша мемлекеттік емтихандардың өткізілуін ұйымдастыру және бақылауІІ семестр бойы   
Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары, Кафедра меңгерушілері
27
Түлек курстары бойынша оқу құжаттамаларының дайындығы (диплмның қосымшасын қайта тексеру)1-25 маусым 2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары, МАК тех.секретарьлары
28
Дипломдауды ұйымдастыру және бақылау, дипломдық жұмысты қорғауға рұқсат беруМамыр-маусым 2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары, Кафедра меңгерушілері
29
Жазғы емтихандық сессияның өткізілуі туралы20.05.2010 ж.- 30.05.2010 ж.Бексеитов Т.К.
Кафедра меңгерушілері
30
МАК төрағаларының есептерін бекіту және ескертулерді жою бойынша шаралар ұйымдастыру20.06.2010 ж.Факультет деканы, кафедра меңгерушілері
31
2009-2010 оқу жылының факультет және кафедралардың есептерін дайындау және бекіту Маусым 2010 ж.Факультет деканы, ОЖ, ҒЖ бойынша деканның орынбасарлары,  кафедра меңгерушілері
32
Жаңа оқу жылына кафедралардың дайындығын тексеру30.10.2010 ж.Факультет деканы, кафедра меңгерушілері
33
Бір жылдық үлгерімнің қорытындылары бойынша үлгермейтін студенттер үшін жазғы ақылы семестрді ұйымдастыруМауысм 2010 ж.Факультет деканы, ҒЖ бойынша деканның орынбасары