Қызметкерлерді басқару бөлімнің бастығы - Жакишева Анара Ескеновна.

 

Қызметкерлерді басқару бөлімі университет қалыптасқан уақытта құрылған.

Қызметкерлерді басқару бөлімінің негізгі міндеттері:

 1. университетте кадрлық саясатты қалыптастыру;
 2. университеттің құрылымы мен штатын анықтау;
 3. кадрларды іріктеу мен бөлу;
 4. университеттің кадрлармен қамтамасыз етілуінің көзін анықтау және еңбек нарығының жағдайының талдауын анықтау;
 5. кадрлардың есебі.

Осы негізгі міндеттерге сәйкес кадр және арнаулы жұмыс бөлімі мынадай қызметтерді атқарады:

 1. кадрлардың сандық және сапалық құрамы жайлы, олардың дамуы мен қозғалысы жайлы мәліметтер жүргізеді.
 2. университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілерімен бірігіп кадрларды еңбек жайлы заңға сәйкес орналастырады және таңдау жүргізеді.
 3. кадрлармен жұмыс жасауды жақсарту бойынша нормативті құжаттарды, әдістемелік және нұсқаулық материалдарды ұйымдастырады және жүзеге асырады.
 4. университеттің құрылымдық бөлімшелерінің өзара бірлесуінің қарқынды формасын енгізу бойынша және университеттің штаттық кестесі мен құрылымдарын жақсарту бойынша ұсыныстар енгізеді.
 5. ректордың номенклатурасына енетін барлық категориядағы қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы, жұмыстан босатылуы, ауыстырылуы туралы бұйрықтың жобасын енгізеді.
 6. жеке еңбек келісімдері мен еңбек кітапшаларын рәсімдейді.
 7. кадрлардың жеке іс парағын жүргізеді, кадрдың есебі бойынша карточкаға қажетті мәліметтерді енгізеді, олардың есебін және сақталуын қамтамасыз етеді.
 8. ғылыми-педагогикалық қызметкерлердің ваканттық орнын басуға арналған конкурстық құжаттарды дайындау бойынша шаралар ұйымдастырады.
 9. профессорлық-оқытушылық құрамның ваканттық қызметін басуға кандидаттарды іріктеу үшін конкурстық комиссияның жұмысын ұйымдастырады.
 10. қызметкерлерді аттестациядан өткізетін комиссияның жұмысын ұйымдастырады.
 11. мамандық бойынша еңбек өтілін есептеу комиссиясының жұмысын ұйымдастырады.
 12. университет кадрларының біліктілігін арттыруды бақылауға алады және тіркеп отырады.
 13. университет кадрларының біліктілігін арттырудың персоналдық және статистикалық есебін жүргізеді.
 14. кадрлық жұмыстың жағдайы, еңбек тәртібі және оларды жақсарту бойынша жасалатын шаралар туралы аналитикалық жазбалар дайындайды және енгізеді.
 15. жұмыскердің университетте істеген қызметі туралы анықтамалар және басқа құжаттар дайындайды.
 16. жыл сайын еңбек демалысының кестесін жасайды және университет қызметкерлеріне жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын беруді бақылайды.
 17. жыл сайынғы еңбек демалысының бектіліген кесте бойынша берілуін рәсімдейді.
 18. орындаушылық және еңбек тәртібін бақылауға алады.
 19. қызметкерлердің ебек қызметін растайтын құжаттардың сақталуын және университет мұрағатына тапсырылуын бекітілген тәртіпте қамтамасыз етеді.
 20. ректордың бұйрығымен тапсырылған басқа да қызметтерді орындайды.Бөлім қызметкерлері

Нигматуллина Фаузия Саитшарифқызы - жоғары санатты біліктілігі жоғары деңгейлі маманы

Тусупова Ардак Максутовна - II санатты біліктілігі жоғары деңгейлі маманы

Окасова Балнур Маулитбаевна -  II санатты біліктілігі жоғары деңгейлі маманы

Гаппасова Лаура Амангельдиновна - қызметкерлерді басқару бөлімінің біліктілігі жоғары деңгейлі маманы

 

 

Байланыс мәліметтері:

Павлодар қ., Ломов көшесі, 64

Бас ғимарат, каб №318

Телефон: (8-7182) 673665 (1181)