С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қазақстан Республикасы,

ул.Ломова, 64, университеттің орналасқан жері

Тел/факс: +7(7182) 67-37-02

www.psu.kz

Тарихы және жетістіктері

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне 51 жыл. Университет тарихы – бұл Павлодарлық Ертіс өңіріндегі жоғарғы білім беру тарихының бастамасы. Павлодар индустриалды институті (ПИИ) КСРО Министрлер Кеңесінің 1960 жылғы 20 қыркүйектегі №1009 қаулысына сәйкес құрылды. 1992 жылы ПИИ Қазақ мемлекеттік техникалық университет болып қайта құрылды. 1994 жылы ЖОО Павлодар мемлекеттік университеті, ал 1996 жылы Қазақстан Республикасының Министрлер кабинеті қаулысына сәйкес С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет болып ауыстырылды.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті (ПМУ) – Қазақстандағы ірі университеттердің бірі. ПМУ тек Павлодар қаласында ғана емес, Республикамыздағы білім, ғылым және мәдениет орталығы болып табылады. Ғылыми-зерттеу базасы 9 факультет пен 12 ғылыми-тәжірибелік орталықты қамтитын ірі оқу әрі ғылыми орталық.

Бүгінде университет жоғарғы кәсіби интеллектуалды ғылыми-педагогикалық әлеуеті бар көп салалы жоғары оқу орны.

ПМУ-да толық және қысқартылған мерзімдегі күндізгі және сырттай оқу нысанында жоғары білімді мамандарды дайындау 64 бакалавриат мамандық бойынша жүргізіледі. Оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі.

Жоғарғы білім беретін бағдарламалар бойынша білім алушылар контингенті 8906 адамды құрайды, солардың ішінде қазақ тілінде 2287 адам.

Магистратурада білім беру қызметіне құқық беру лицензиялары бойынша 47 магистратура мамандық бар. Қазақ және орыс тілдерінде күндізгі оқу нысанда білім беріледі.

2010 жылдың 30 наурызында университетке докторонтура PhD бойынша 4 мамандыққа лицензия берілді.

 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену үшін, негізгі көрсеткіші білім беру қызметінің сапасы болып табылатын, университет төмендегі құжаттарға қол қойған:

- Тараз Хартиясы (2008ж.қараша, Актау қ.);

- Университеттердің Ұлы Хартиясы (2009ж. қыркүйек, Болонья қ.).

Бұл келісімдерге қол қою білім беру сапасына бірыңғай халықаралық талапты ұстану мен ендіруге бағытталған. Бұл сапа келесі жолдармен қамтамасыз етіледі:

- сапа менеджментінің жүйесін енгізу арқылы - Университет 2011 ж. қарашасында ресертификаттаудан өтті. 2008 жылы ПМУ «EUROPEAN QUALITY» («Еуропалық сапа») Халықаралық сыймен еуропалық стандарттарға сәйкес білім беру қызметін жоғарғы сапаға жеткізуі үшін марапатталды. Университет еуропалық интеграцияны дамытуға үлес қосқаны үшін «THE UNITED EUROPE» («Біріккен Еуропа») халықаралық сыймен марапатталды.

- институционалды аккредитациялау арқылы – Ұлттық аккредитация орталығы аккредитация кеңесінің 2010 жылдың 30 маусымындағы ұйғарымы нәтижесінде ПМУ-ды 5 жылға аккредитациялау шешімі қабылданды (институционалды аккредитациялау туралы куәлік № 000015).

- халықаралық аккредитациялау арқылы – ПМУ білім беру бағдарламасының халықаралық аккредитациядан өткізу үдерісін жүргізді. Университет халықаралық аккредитациядан өту мақсатында Германияның ASIIN және АCQUIN халықаралық аккредитациялау агенстволарымен келісім жүргізуде.

ҚР-ның ЖОО саралау нәтижесінде ПМУ жыл сайын озық ЖОО арасында орын алады.

ЖОО-ның құрылымы

ЖОО басшылығы

ЖОО-ның құрылымдық бөлімшелері

Ұсынылған бағдарламалар тізімі

Бағдарламаға алу және қабылдау ережелері мен рәсімі