Стратегиялық жоспарлау, аккредитация және сапаны басқару бөлімінің бастығы

Маймақова Әсемгул Әмзеқызы

Бөлім қызметінің негізгі бағыттары:

 • университет қызметінің барлық бағыты бойынша стратегиялық дамуын жоспарлау, үйлестіру және бақылау;
 • университеттің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласын бағалау үшін халықаралық және ұлттық рейтингтік агенттіктері жүргізетін академиялық рейтингтерге қатысу;
 • көрсетілетін білім қызметтерін, ішкі сервистердің мониторингі және олардың сапасын бағалау. 
 • құрылымдық бөлімшелермен KPI орындалуына университетішілік бақылау және мониторинг жүргізу.
 • қанағаттану деңгейіне, берілетін білім беру қызметінің сапасына, құрылымдық бөлімшелердің жұмыстарына жооішілік мониторинг жүргізу.
 • жоо парақорлық іс-әрекеттерді анықтауға және жою жөнінде студенттерді анкеталау.
 • бітірушілерді білім беру сапасымен қанағаттану деңгейіне анкеталау.
 • оқытушы рейтингіне арналған ПОҚ кешенді бағалау мониторингі, бағалау қорытындылары бойынша анықтамаларды дайындау және беру.
 • Білім беру үрдісімен, білім беру бағдарламасымен білім беру сапасымен қанағаттану жөніндегі абитуриенттердің, ата-аналардың, жұмыс берушілердің және эксперттердің пікірлеріне сыртқы мониторинг жүргізу.
 • университет қызметін жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу;
 • ENQA халықаралық реестріне және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ұлттық реестріне енген аккредиттеу агенттіктеріндегі институционалдық аккредиттеу мен білім беру бағдарламаларын аккредиттеу үрдістеріне әдістемелік және ұйымдастырушылық қолдау көрсету;
 • құрылымдық бөлімшелердің қызметіне бөлімнің шектеулі құзырындағы ішкі аудиттерді өткізу;
 • сапа менеджменті жүйесінің құжаттарын, оқу және ғылыми әдебиеттерін, магистрлік диссертацияларын норма бақылау, таңдап алынған дипломдық жұмыстар мен жобалардың жазылуын қолданыстағы нормативтік құжаттардың талабына сай орындалуына норма бақылау жүргізу.

Бөлімнің негізгі қызметтері:

 • университет қызметінің негізгі бағыттары бойынша дамудың стратегияларын, стратегиялық жоспарларын, арнаулы көрсеткіштерін және мақсаттарын әзірлеу;
 • есеп беруге сәйкес, университеттің стратегиялық жоспарына, дамудың стратегиясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу, орындаудың мониторингі, үйлестіру;
 • университет қызметінің негізгі көрсеткіштерін рейтингтік агенттіктерде көрсету, академиялық рейтингтер бойынша университеттің және басқа да қазақстандық жоғары оқу орындарының қатысуымен өткізілетін салыстырмалы талдаулар жасау;
 • бөлім қызметінің бағыттары жөнінде мемлекеттік органдармен және басқа да ұйымдармен өзара байланыс орнату;
 • құрылымдық бөлімшелерге бөлім қызметінің бағыттары бойынша ақпараттық және кеңестік қолдау көрсету.
 • Құрылымдық бөлімшелермен KPI орындалуына семестр сайын мониторинг жүргізу:
 • - құрылымдық бөлімшелермен KPI орындалуы туралы ақпараттарды жинақтау;
 • - KPI көрсеткіштерінің орындалуын талдау, ұсыныстарды әзірлеу;
 • - ПОҚ және қызметкерлердің KPI құрастыру;
 • - KPI орындалу қорытындысы бойынша аралық және қорытынды есептерді даярлау.
 • ішкі және сыртқы әлеуметтік саалнамаларды әзірлеу, ұйымдастыру және жүргізу;
 • ұйымдастырушылық-әдістемелік басқару, сапа менеджменті жүйесінің мәселелері бойынша университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің қызметтерін үйлестіру және бақылау;
 • университеттің сапа менеджменті жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін негізгі құжаттардың құрамын анықтау;
 • С. Торайғыров атындығы ПМУ нормативтік құжаттамалардың қоры өзіктендіру;
 • құрылымдық бөлімшелерге бөлім қызметінің бағыттары бойынша ақпараттық және кеңестік қолдау көрсету;
 • университеттің сапа менеджменті жүйесін халықаралық стандарттарға сәйкес әзірлеу, енгізу, жетілдіру және тұтастығын қолдау.

 

Бөлім қызметкерлері

 

Баяхметова Гүлнар Сағипқызы - сапа жөніндегі инженер 

Дүйсекенова Айгерім Тұрмысханқызы - II санаттағы сапаны басқару жөніндегі кеңесші

Смаилова Айнеля Данияровна - сапаны басқару жөніндегі кеңесші

Абенова Аяна Муратбековна  - сапаны басқару жөніндегі кеңесші

Баяхметова Напига Бахытжановна -  сапаны басқару жөніндегі кеңесші

Карканова Бибинур Абаевна- сапаны басқару жөніндегі кеңесші 

  

Байланыс мәліметтері:

Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64

Бас оқу ғимараты, 248, 250 кабинет

тел. 8-7182-673632 (ішкі 12-54, 12-14)