Мұхтанова Майра Әбдықалыққызы
Лауазымы: біліктілігі жоғары деңгейлі кітапханашы
Білімі: жоғары, Шығыс-Сібір мемлекеттік мәдениет институты, «Жоғары білікті кітапханашы-библиограф»
Еңбек өтілі: 40 жыл, ПМУ ҒК - 17 жыл
Наградалары: ҚР Ұлттық кітапханасының « Ұздік кітапханашы» медалі мен мадақтау белгісі.
Сертификаттары: «Интернет и библиотека: информация, поддерживаемая гражданами», атты семинар -Алматы, 2007 ж.
EGOV- «Электронное правительство и электронные услуги», семинар.-201ж.
Ғылыми зеттеулер жүргізуге арналған Thomson Reuters ресурстары бойынша онлайн семинар 2013 ж.
Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research ресурстары бойынша онлайн семинар 2014 ж.