Кафедра мамандықтары:

6B03103 «Психология», академиялық дәрежесі: "6B03103 - Психология" (Образовательная программа) білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры.

6B10201 «Әлеуметтік жұмыс», (Образовательная программа) академиялық дәрежесі: "6B10201 Әлеуметтік жұмыс" білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласының бакалавры.

6B01101 «Педагогика и психология» (Білім беру бағдарламасы), академиялық дәреже: ''6B01101 Педагогика және психология'' білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры

7M01101 «Педагогика және психология», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 2 жыл. Академиялық дәрежесі: "7M01101 Педагогика және психология" білім беру бағдарламасы бойынша педагогикалық ғылымдарының магистрі.

7М01151 «Педагогика және психология», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 1 жыл. Академиялық дәрежесі: "7М01151 Педагогика және психология" білім беру бағдарламасы бойынша білім магистрі.

7М03104 «Психология», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 2 жыл. Академиялық дәрежесі: «7М03104 - «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі».

7М03154 «Психология», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 1 жыл. Академиялық дәрежесі: «7М03154 - «Психология» білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім магистрі».

7М10201 «Әлеуметтік жұмыс», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 2 жыл. Академиялық дәрежесі: «7М10201 - «Әлеуметтік жұмыс» білім беру бағдарламасы бойынша ғылым магистрі».

7М10251 «Әлеуметтік жұмыс», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 1 жыл. Академиялық дәрежесі: «7М10251 - «Әлеуметтік жұмыс» білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету саласының магистрі».

8D01101 «Педагогика және психология», оқу нысаны - күндізгі, оқыту мерзімі: 3 жыл. Академиялық дәрежесі: «8D01101 - «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы».

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) Аккредиттеу кеңесінің 2019 жылғы 24 мамырдағы шешімімен 5В050300 Психология, 5В010300 Педагогика және психология, 6М050300 Психология, 6М010300 Педагогика және психология білім беру бағдарламалары мамандандырылған аккредиттеуден өтті.

Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігінің (БСҚА) Аккредиттеу кеңесінің 2019 жылғы 14 маусымдағы шешімімен 5В090500 Әлеуметтік жұмыс білім беру бағдарламасы 5 жыл мерзімге аккредиттелген.

Білім беру сапасын қамсыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігi (БСҚА) Аккредиттеу кеңесінің 2014 жылғы 14 маусымдағы шешімімен 6М090500 Әлеуметтік жұмыс, 6D010300 Педагогика және психология білім беру бағдарламалары 5 жыл мерзімге аккредиттелген.

Кафедрада 6D010300 - Педагогика және психология мамандығы бойынша Диссертациялық кеңес ашылды. Кеңестің жұмыс істеу уақыты 14.03.2018-14.03.2021.

 

6B03103 «Психология»

Қоғамның қазіргі замандағы даму кезінде әрбір адам психологияның, педагогиканың теориялық негіздерін білуі, адамдармен жұмыс жасау дағдылары мен іскерліктерін игеру, психолого-педагогикалық диагностикалау мен коррекциялау жұмыстарын жүргізе білуі керек. Себебі адамның әрбір іс -әрекеті тек қана адам өмірінің объектівтік жағдайларынан ғана емес, сонымен қатар олардың өмірдегі субъектівтік сәттерінен де заңдылықпен байланысты. Психолог тіршіліктің субъективті және объектівті жағдайларының өзара әрекеттестігінің шынайы ғылыми негіздерін көрсетеді, тұлға аралық қарым қатынасқа әсер етеді. Жаңа ғасыр білім беру саласында жаңа бағыттар ашады, біздің университетіміз Сізді өз студенттерінің қатарында көруге қуанышты.

Сіз кәсіби іс-әрекетіңізді келесі салаларда атқара аласыз:

- ектептерде және интернаттарда;

- өндірістік кәсіпорындарда;

- әлеуметтік қорғау ұйымдарында.

Бізге түсе алады:

- Жалпы орта білім беру мектептерінің түлектері ҰБТ немесе кешенді тестілеу нәтижесінде.

Оқу мерзімі: күндізігі – 4

Осы бағыттағы білімі бар орта кәсіби оқу орындарының (колледж) түлектері:

Оқу мерзімі: үш жылдан кем емес

Жоғары оқу орындарының түлектері:

Оқу мерзімі: екі жылдан кем емес

Оқыту мемлекеттік білім беру гранты немесе икемді жеңілдік жүйесі бар келесім шарт негізінде жүргізіледі.

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Талапкерлер төрт пән бойынша тестілінеді: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, биология, география

2006 жылы кафедрада 6B10201 «Әлеуметтік жұмыс» деген жаңа мамандық ашылды. Оқыту түрі - жалпы орта білім негізінде, оқыту мерзімі: 4 жыл. Академиялық дәрежесі: әлеуметтік жұмыс бакалавры.

Қоғамның қазіргі замандағы даму кезінде әлеуметтік қызметкер психология мен педагогиканың теориялық негіздерін, адамдармен жұмыс жасау дағдылары мен іскерліктерін игеру, диагностикалу, кенес беру, медико әлеуметтік, әлеуметтік терапевтикалық, әлеуметтік басқарушылық іс- әрекеттерді жүргізе білу керек. Себебі адамның әрбір іс -әрекеті тек қана адам өмірінің объектівтік жағдайларынан ғана емес, сонымен қатар олардың өмірдегі субъектівтік сәттерінен де заңдылықпен байланысты.

Әлеуметтік қызметкердің кәсіби қызметінің объектілері: Әлеуметтік көмекке қолдауға, қорғауға және әлеуметтік қызмет көрсетуге мұқтаж адамдар , отбасылар, топтар, қоғамдастықтар.

Жаңа ғасыр білім беру саласында жаңа бағыттар ашады, біздің университетіміз Сізді өз студенттерінің қатарында көруге қуанышты.

Сіз кәсіби іс-әрекетіңізді келесі салаларда атқара аласыз:

- лицейлер, гимназиялар, колледждер, ЖООлар;

- мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру мекемелерінде;

- арнайы мектептерде және интернаттарда; - өндірістік кәсіпорындарда;

- әлеуметтік қорғау ұйымдарында.

Бізге түсе алады:

- Жалпы орта білім беру мектептерінің түлектері ҰБТ немесе кешенді тестілеу нәтижесінде.

Оқу мерзімі: күндізігі – 4

Осы бағыттағы білімі бар орта кәсіби оқу орындарының (колледж) түлектері:

Оқу мерзімі: үш жылдан кем емес

Жоғары оқу орындарының түлектері:

Оқу мерзімі: екі жылдан кем емес

Оқыту мемлекеттік білім беру гранты немесе икемді жеңілдік жүйесі бар келесім шарт негізінде жүргізіледі.

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Талапкерлер төрт пән бойынша тестілінеді: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, география, шетел тілі

 

2008 жылы кафедра жаңа 6B01101 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша дайындық бастады, Оқыту түрі - жалпы орта білім негізінде, оқыту мерзімі: 4 жыл. Академиялық дәрежесі: педагогика және психология бакалавры.

Қоғамның қазіргі замандағы даму кезінде әрбір адам психологияның, педагогиканың теориялық негіздерін білуі, адамдармен жұмыс жасау дағдылары мен іскерліктерін игеру, психолого-педагогикалық диагностикалау мен коррекциялау жұмыстарын жүргізе білуі керек. Себебі адамның әрбір іс -әрекеті тек қана адам өмірінің объектівтік жағдайларынан ғана емес, сонымен қатар олардың өмірдегі субъектівтік сәттерінен де заңдылықпен байланысты. Психолог тіршіліктің субъективті және объектівті жағдайларының өзара әрекеттестігінің шынайы ғылыми негіздерін көрсетеді, тұлға аралық қарым қатынасқа әсер етеді.

Жаңа ғасыр білім беру саласында жаңа бағыттар ашады, біздің университетіміз Сізді өз студенттерінің қатарында көруге қуанышты.

Педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетінің мазмұны психолого-педагогикалық үрдісті педагогикалық ғылым мен тәжирібесі талаптарының денгейінде ұйымдастыруды, оқушылардың ата аналарымен жұмыстарды, мектептен тыс тәрбие беру мекемелерімен байланыстарды, әріптестермен ғылыми және әдістемелік қарым қатынастарды, ҚР білім беруді дамыту Концепциясының міндеттерімен мақсаттарын жүзеге асыруды қарастырады.

Жаңа ғасыр білім беру саласында жаңа бағыттар ашады, біздің университетіміз Сізді өз студенттерінің қатарында көруге қуанышты.

Сіз кәсіби іс-әрекетіңізді келесі салаларда атқара аласыз:

- лицейлер, гимназиялар, колледждер, ЖООлар;

- мектепке дейінгі және жалпы орта білім беру мекемелерінде;

- арнайы мектептерде және интернаттарда; - өндірістік кәсіпорындарда;

- әлеуметтік қорғау ұйымдарында.

Бізге түсе алады:

- Жалпы орта білім беру мектептерінің түлектері ҰБТ немесе кешенді тестілеу нәтижесінде.

Оқу мерзімі: күндізігі – 4

Осы бағыттағы білімі бар орта кәсіби оқу орындарының (колледж) түлектері:

Оқу мерзімі: үш жылдан кем емес

Жоғары оқу орындарының түлектері:

Оқу мерзімі: екі жылдан кем емес

Оқыту мемлекеттік білім беру гранты немесе икемді жеңілдік жүйесі бар келесім шарт негізінде жүргізіледі.

Оқыту тілі: қазақша, орысша

Талапкерлер төрт пән бойынша тестілінеді: Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, биология, география, сонымен қатар психологиялық тестілеуді және педагогикалық жағдайды қамтитын арнайы емтихан тапсырады

 

7M01101 «Педагогика и психология»

Магистратурада 6M010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша білім беру ғылыми-педагогикалық және бейінді бағыттары бойынша жүргізіледі.

Бейінді оқытудың негізгі бағыты білім беру жүйесі, экономика, саясат және тереңдетілген кәсіби дайындықпен айналысатын басқа да бағыттар бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтиды.

Бейінді магистратураның білім беру бағдарламалары қолданбалы сипатқа ие, олар басқарушылық дағдыларды қалыптастыруға және кәсіби менеджерлерді даярлауға қамтамасыз етуге бағытталған (жалпы бейінді басқарушыларын басқару әрекетінің барлық аспектілері бойынша).

Ғылыми-педагогикалық бағыты 6M010300 - Педагогика және психология мамандығы бойынша жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми-зерттеу секторы үшін тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындықпен жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтиды.

Ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша магистранттың кәсіптік қызметінің пәні:

- магистранттардың әлеуетті мүмкіндіктерін ашуға, құзыреттілікті қалыптастыруға арналған стратегиялық нұсқаулық - өзгертілген жағдайларда кәсіби міндеттердің белгілі бір класын шешу үшін магистранттардың интегралды мүмкіндіктері;

- білімді, іргелі және гуманитарлық пәндер бойынша сабақ беруде терең білім алуды қамтамасыз ету;

- докторантурада ғылыми-зерттеу жұмыстарын жалғастыру үшін қажетті білімдерді игеруге ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын меңгеру, ғылыми-педагогикалық зерттеулер әдіснамасын меңгеру;

- студенттің әдістемелік мәдениетін қалыптастыру;

- кәсіптік білім беру жүйесінің (докторантураның) келесі кезеңінде білім беруді жалғастыруды қамтамасыз ету;

- қарқынды дамып келе жатқан, өзін-өзі жүзеге асыруға дайын, өз мүдделері үшін де, қоғам мүддесі үшін де қабілетті білімді адамның қалыптасуы мен дамуы;

- магистранттың теңдестік пен диалог тұрғысынан білім беру қызметінің субъекті ретінде қалыптастыру.

Бейіндік бағытындағы магистрдің кәсіби қызметінің пәндері болып:

- ғылым мен педагогикалық қызметтің таңдаған бағыты бойынша магистранттардың теориялық және практикалық, жеке дайындығын тереңдету;

- кәсіптік білім берудің тәжірибеге бағдарланған мамандарын даярлау;

- магистранттардың танымдық белсенділігінің өзіндік және жеке дара стилін қалыптастыру;

- магистранттардың кәсіптік, әлеуметтік-психологиялық, педагогикалық және көп мәдениетті біліктіліктерін және өзін-өзі дамытудың құзыреттіліктерін меңгеру;

- магистранттың өзіндік жолын салуға және енгізуге, оның өмірінің әртүрлі кезеңдерінде өзін-өзі тәрбиелеуге бағытталған әдістемелік қамтамасыз ету;

- магистранттың алынған білімдер негізінде өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге, оның интеллектуалды және шығармашылық әлеуетін жоғарылатуын қамтамасыз ететін жеке тұлғаның педагогикалық және перцептивті қабілеттерін дамыту;

- жоғары кәсіпқойлықты, креативті ойлау қабілеттілігін, халықаралық еңбек нарығының талаптарына бейімделуді және кәсіптік ұтқырлықты, белсенді өмір барысында жаңа білімді дербес шығармашылық меңгерудің қажеттіліктері мен дағдыларын қамтамасыз ету;

- педагогикалық қарым-қатынаста педагогикалық этиканың қағидалары мен нормаларын, тұлғалық өзара қарым-қатынас біліктерін қалыптастыру;

- білім беру, зерттеу және инновациялардың бірлігін сақтау.

Дайындық түрі бойынша кәсіптік қызмет объектілері.

Магистрантура түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері:

- бейінді бағыты бойынша дайындық кезінде: жоғары оқу орындары, білім беру басқару органдары, білім беру ұйымдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар;

Ғылыми-педагогикалық дайындық кезінде: ғылыми-зерттеу, білім беру ұйымдары ілім беруді басқару органдары.

Кәсіптік қызметтің түрлері:

6M010300 - Педагогика және психология мамандығы бойынша магистратура түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады:

-бейінді бағыт бойынша дайындық: ұйымдастырушылық және басқарушылық (педагогикалық білім беру жүйесінің менеджері); білім беру (білім беру ортасындағы, кәсіби кадрларды даярлау және қайта даярлау саласындағы педагог-психолог).

-ғылыми және педагогикалық бағыты бойынша дайындық: ғылыми-зерттеушілік (әртүрлі білім беру ұйымдарындаға ғылыми қызметкер); білім берушлік (кәсіби кадрларды даярлау және қайта даярлау, білім беру саласындағы педагог-психолог).

Бізге оқуға түсуі мүмкін:

- кешенді емтихан қорытындысы бойынша жоғары оқу орнынының түлектері: екі арнайы пән бойынша тестілеу мен оқуға дайындық тестерінен тұратын шетел тілін білу мен мамандық бойынша тестілеу.

Оқу мерзімі: бейінді бағыт бойынша – 1 жыл; ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша – 2 жыл.

Оқыту мемелекеттік білім беру гранты және икемді жеңілдіктер мн артықшылықтары бар ақылы оқыту түрінде жүргізіледі.

Оқыту тілдері: көп тілді топтар құралады оқыту келесі тілдерде жүзеге асырылады: қазақша орысша ағылшын тілінде.

 

7М03104 «Психология»

«Психология» бағыты бойынша магистратурадағы білім беру бағдарламасы заманауи психологияның өзекті мәселелері бойынша ғылыми-зерттеушілік және тәжірибелік қызметте жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған.

Магистрдің ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша кәсіби әрекетінің пәні болып:

- талаптарға сәйкес оқытылатын пәндер бойынша оқыту және білім беру бағдарламаларын әзірлеу және өзгертілеу;

- оқыту пәндерді, семинарлар мен зертханалық жұмыстарды дайындау және өткізу;

- білім алушылардың тәжірибелік-практикалық жұмысын бақылау, пікірталастар мен тәуелсіз ойлауға ынталандыру;

- білім алушылардың жұмысының тиімділігін бағалау және бақылау;

- психологиямен байланысты теориялар мен әдістер, өткізілген ғылыми зерттеулер мен даму тұжырымдамалары;

- конференциялар мен семинарларға қатысу, оқу басылымдарын, оқу құралдарын және мақалаларын дайындау;

- жеке тұлғаның ерекшеліктерін, психологиялық құрылымын, өмір сүру жолын және жеке өсуін ескере отырып, адамның жеке басын талдау және зерттеу;

- психодиагностиканың теориялық және әдіснамалық үлгілерін әзірлеу, алғашқы деректерді жинау әдістері, оларды талдау және интерпретациялау, сараптық психодиагностикалық жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуін әзірлеу үшін техникалық спецификацияларды әзірлеу;

- интерперсоналды қарым-қатынас облысында, кәсіптік бағдарлау және мансапты жоспарлау, жеке өсу саласында кеңес беру.

Бейінді бағытта магистрдің кәсіби қызметінің пәндері болып табылады:

- практикалық психология саласындағы зерттеулер жүргізу;

- психикалық даму диагностикасын ұйымдастыру және жүргізу;

- түзету-дамыту және алдын алу бағдарламаларын әзірлеу;

- басқару әрекет саласындағы кеңес беру.

Сіз өзіңіздің кәсіби қызметіңізді келесі мекемелерде жүзеге асыра аласыз:

- білім беру және денсаулық сақтау саласында;

- өндірістік кәсіпорындар мен бизнес-ұйымдарда;

- әлеуметтік қызметтер, жұмыспен қамту орталықтарында;

- халықты оңалту және әлеуметтік бейімдеу орталықтары;

- кеңес беру орталықтары.

Бізге оқуға түсуі мүмкін:

- кешенді емтихан қорытындысы бойынша жоғары оқу орнынының түлектері: екі арнайы пән бойынша тестілеу мен оқуға дайындық тестерінен тұратын шетел тілін білу мен мамандық бойынша тестілеу.

Оқу мерзімі: бейінді бағыт бойынша – 1 жыл; ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша – 2 жыл.

Оқыту мемелекеттік білім беру гранты және икемді жеңілдіктер мн артықшылықтары бар ақылы оқыту түрінде жүргізіледі.

Оқыту тілдері: көп тілді топтар құралады оқыту келесі тілдерде жүзеге асырылады: қазақша орысша ағылшын тілінде.

 

7М10251 «Социальная работа»

Магистратурада 6М090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша білім беру ғылыми-педагогикалық және бейінді бағыттары бойынша жүргізіледі.

Бейінді оқытудың бағыты қоғамдық өмірді іске асыратын барлық ұйымдарына жоғары оқу орнынан кейінгі мамандарды даярлаудың білім беру бағдарламаларын жүзеге асыруды қамтиды.

Бейінді магистратураның білім беру бағдарламалары қолданбалы сипатқа ие, олар басқарушылық дағдыларды қалыптастыруға және кәсіби менеджерлерді даярлауға қамтамасыз етуге бағытталған (жалпы бейінді басқарушыларын басқару әрекетінің барлық аспектілері бойынша).

Ғылыми-педагогикалық бағыты жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылыми-зерттеу секторы үшін тереңдетілген ғылыми-педагогикалық дайындықпен жоғары оқу орнынан кейінгі мамандарды даярлауды жүзеге асыруды қамтиды.

«Әлеуметтік жұмыс» пәндік ортасындағы магистратура түректері міндетті:

білуге және түсінуге:

- білім беру үрдістерінің мәселелерін ұйымдастыру және басқару;

орындауға қабілетті болуы:

- әлеуметтік жұмыс саласында қолданбалы ғылыми зерттеулерді тәуелсіз жүргізеді;

- ғылыми-техникалық құжаттарды кәсіби түрде орындауға;

- әлеуметтік жұмыс теориясының және практикасының міндеттері мен қажеттіліктерін ескере отырып жаңа теориялар, модельдерді, зерттеу әдістерін тәуелсіз меңгеру;

- әлеуметтік саладағы зерттеулерге сараптама жүргізу;

- әлеуметтік мәселелерді шешуге бағытталған әлеуметтік бағдарламалардың стратегиясын және тактикасын әзірлеу;

- оқу орындарында ғылыми және білім беру қызметін жүзеге асырады;

- әртүрлі негізде халыққа әлеуметтік қызмет көрсету технологиясын жобалау және енгізу;

- әлеуметтік жұмыстың нормативтік-құқтық, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық мәселелері және халықтың құқықтарын қорғау нысандары бойынша кеңес беру және сараптама жүргізу.

Білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде магистранттар келесі құзыреттерді игереді:

- қазіргі заманғы теориялар мен ұғымдарды, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс және сабақтас пәндер бойынша жаңа зерттеулерді білу;

- әлеуметтік маңызы бар проблемалық жағдайларды және әртүрлі халық топтарының әлеуметтік әл-ауқатын анықтау үшін күрделі әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу дағдылары;

- әлеуметтік процестерді диагностикалау, болжау, жобалау және модельдеу икемділігі және жеке өмір жағдайларын дамыту;

- әлеуметтік саясаттың әртүрлі бағыттарын іске асыру бойынша бағдарламаларды әзірлеу және әлеуметтік салада жобалық-талдамалық және сарапшылық-кеңес беру қызметін дамыту мүмкіндігі;

- халықтың әртүрлі топтарын әлеуметтік қорғау және жандандыру мәселелерін шешу үшін өмірдің түрлі салаларында инновациялық әлеуметтік технологияларды дамыту және қолдану дағдылары;

- әлеуметтiк әрiптестiк қағидаты бойынша халықтың әртүрлi топтарының әлеуметтiк әл-ауқатын арттыру мақсатында әлеуметтiк проблемаларды шешуде мемлекеттiк, коммерциялық және қоғамдық ұйымдардың өзара iс-қимылын және өзара iс-қимылын орнату мүмкiндiгi;

- келіссөздер мен жанжалдар жағдайында тиімді қарым-қатынас жасауға және медиатор болуға қабілетті болу;

- нормативтік-құқтық, әлеуметтік-психологиялық, әлеуметтік-педагогикалық және әлеуметтік-медициналық мәселелер бойынша кеңес беру дағдыларына ие болу.

Бізге оқуға түсуі мүмкін:

- кешенді емтихан қорытындысы бойынша жоғары оқу орнынының түлектері: екі арнайы пән бойынша тестілеу мен оқуға дайындық тестерінен тұратын шетел тілін білу мен мамандық бойынша тестілеу.

Оқу мерзімі: бейінді бағыт бойынша – 1 жыл; ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша – 2 жыл.

Оқыту мемелекеттік білім беру гранты және икемді жеңілдіктер мн артықшылықтары бар ақылы оқыту түрінде жүргізіледі.

Оқыту тілдері: көп тілді топтар құралады оқыту келесі тілдерде жүзеге асырылады: қазақша орысша ағылшын тілінде.

 

Кафедрада 8D01101 «Педагогика және психология» докторантура PhD мамандығы бойынша дайындық жүргізіледі.

6D010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша докторанттарды дайындау 2010 жылдан бастап жүргізіледі.

Аталмыш мамандық бойынша кадрларды дайындау мерзімі – 3 жыл.

Докторантура бағдарламасы бойынша білім алып, докторлық диссертацияны қорғаған және ҚР БжҒСБК бекітуін алған тұлғаларға философия докторы (PhD) немесе бағдар бойынша доктор дәрежесі тағайындалады және қосымшасы (транскрипт) бар мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі.