Ғылым, инновациялар және коммерциализациялау департаментінің директоры - Бергузинов Асхат Нұрланұлы.

 

Ғылым, инновациялар және коммерциализациялау департаментінің негізгі міндеті:

-  университеттің ғылыми және инновациялық қызметін жоспарлау мен бақылау;

-  ғылыми жобаларды басқару;

-  ғылыми және инновациялық қызметтің нәтижелерін еңгізумен коммерциялау;

-  университеттің диссертациялық кеңесінің қызметін бақылау;

-  ғылыми-зерттемелік қызметтің нәтижелерін басып шыару;

-  ғылыми квалификацияны жетлдіру мен университет ОПҚ мен қызметкерлерінің ғылыми білім қызметінің тәтижелерін тану;

-  ғылыми шараларды ұйымдастыру мен өткізу;

-  ғылыми лабораторийлердің құрылғыларын жабдықтау.

Ғылым, инновациялар және коммерциализациялау департаментінің негізгі қызметі:

-  ЖОО ҒЗЖ ағымдағы және перспективті жоспарларын жоспарлау және жасастыру, ҒЗЖ бойынша С. Торағыров ПМУ есептерін жасау;

-  университеттің ғылыми-тәжірибелік орталықтарындағы ғылыми-зерттемелік қызметті үйлестіру;

- қаржыландыратын бастапқы және қосымша ғылыми-зерттемелік жұмыстарды дайындауға, қаржыландыру алу үшін түрлі деңгейлердегі байқаулар мен гранттарда қатысуға университетінің ОМҚ мен ғылыми қызметкерлеріне ұйымдастырушылық жағдай жасалу;

-  шаруашылық шартты және мемлекеттік бюджетті ғылыми-зерттемелік жұмыстардың іс жүргізуін ұйымдастыру бойынша бақылау;

-  түрлі деңгейлердегі республикалық байқауында гранттарда (негізгі, мақсатты, гранттық қаржыландыру және т.б.) университеттің ОПҚ-ның белсенді қатысуын ұйымдастыру есебінен ҒЗЖ қаржыландыруын тарту;

-  ғылыми жобалардың құжаттарын дайындау бойынша ықпалдастық пен әдістемелік жетекшілік;

-  ғылыми және инновациялық қызмет нәтижелерін коммерциялау бойынша републикалық байқауларда университеттің ОПҚ-мен ғылыми қызметкерлердің белсенді қатысуын ұйымдастыру есебінен ғылыми зерттеудің нәтижелерін еңгізу мен коммерциялау және қызуғышылық танытқан сыртқы стейкхолдермен шаруашылық шарттарын жасасу;

-  коммерциялау үшін перспективті жобаларды, олардың технологиялық бағасын өткізу жолымен сұрыптау;

-  университеттің патент-лицензиялық қызметі бойынша жұмыстардың ұйымдастырылуын бақылау;

-  патент-лицензиялық қызмет пен коммерциялау саласында түсіндірме жұмыс жүргізу және өндіріс пен оқу үрдісіне ғылыми және инновациялық қызмет нәтижелерін еңгізу;

-  өндіріс пен оқу үрдісіне ғылыми-зерттемелік жұмыс нәтижелерін еңгізу актілерін алу мен тіркеуді бақылау;

-  ғылыми-зерттемелік жұмыс нәтижелерін коммерциялау щеңберінде дайын өнімді сату мен қызмет көрсету бойынша шарттарды жасастыру үшін құжаттаманы дайындау бойынша әдістемелік жетекшілік пен ықпалдастық;

-  университеттің диссертациялық кеңесінің қызметін бақылау;

-  республикалық және халықаралық ғылыми шараларда қатысу үшін докторанттарды ақпараттандыру;

-  докторлық диссертацияның уақытылы жазылуын және PhD докторлық диссертацияларына қойылатын талаптарға сәйкес ғылыми журналдарда олардың нәтижелерінің басылуын ғылыми жетекшілермен бірге үйлестіру;

-  Оқушыларды ғылыми жобалардың республикалық және халықаралық сайыстарда, түрлі деңгейлердегі ғылыми шараларда қатысуын уақытылы ақпараттандыру мен басқару;

-  Студенттер мен магистранттардың ғылыми жобаларының нәтижелерін жариялау бойынша ғылыми-зерттемелік қызметті бақылау;

-  Ғылыми және анықтамалық әдебиетті басу мен көбейту жоспарларын даярлау;

-  Ғылыми монографиялар мен оқулықтарды басып шығару жоспарларының орындалуын бақылау;

- Мақаларды басып шығару, соның ішінде орнатылған мерзімде нөлдік емес импакт-факторлармен жоспарларының орындалуын бақылау;

- ОПҚ мен ғылыми қызметкерлердің тәжірибелері бойынша сұрақтарды жетекшілікке алу;

- ҚРБҒМ және басқа ұйымдастыру премиялары мен стипендияларын алуға республикалық ғылыми сайыстарға, соның ішінде «Үздік оқутышы» байқауына қатысуды ұйымдастыруын бақылау;

- Университет басшылығы мен құрылымдық бөлімшелердің жетекшілерімен келісімімен ғылыми шараларды (конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер);

-  Факультет пен ҒПО-ға университетінің ғылыми шараларын өткізуде ұйымдастырушылық көмек көрсету.

  

Ғылым, инновациялар және коммерциализациялау департаментінің құрылымына кіреді:

 

 Мекенжай:

 Павлодар қ., Ломов к., 64

 БОҒ, A-221

 тел. 8-7182-673649