БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БАКАЛАВРИАТ

5В050200 "Саясаттану" бакaлавриат - Білім беру бағдарламасы

Мамандығы: 5В050200 "Саясаттану".

Жіберу ОП: "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес".

Білім беру бағдарламасы бағытталған орындауға дайындық ұйымдық-басқару, ақпараттық-әдістемелік, коммуникативтік, жобалау, коммерциялық, ғылыми - зерттеу қызметі.

Тағайындалатын дәрежесі (біліктілігі) бітірушінің мамандығы бойынша әлеуметтік білім бакалавры 5В050200 "Саясаттану".

Оқыту нысаны: күндізгі, сырттай (қашықтан).

Оқу мерзімі: 4 жыл, 3 жыл, 2 жыл.

Қойылатын талаптар талапкерлерге:

Базалық білімі келіп түскен кезде: орта білім, орта кәсіби білім, жоғары кәсіби білім .

Оқуға түсу үшін қойылатын талаптар:

- ҰБТ: маманд.пән – дүниежүзі тарихы, шет тілі;

- ТКТ: Қазақстан тарихы, негіздері әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар.

 

МАГИСТРАТУРАНЫҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6М050200 "Саясаттану"

(бейінді бағыт)

Мамандығы: 6М050200 "Саясаттану".

Жіберу ОП: "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес". Білім беру бағдарламасы бағытталған орындауға дайындық ұйымдық-басқару, ақпараттық-әдістемелік, коммуникативтік, жобалау, коммерциялық, ғылыми-зерттеу қызметі.

strong>Тағайындалатын дәрежесі (біліктілігі) бітірушінің әлеуметтік білім магистрі мамандығы бойынша 6М050200 "Саясаттану".

Оқыту нысаны: күндізгі.

Оқу мерзімі: 1 жыл.

Қойылатын талаптар талапкерлерге:

Базалық білімі келіп түскен кезде: білімі-жоғары кәсіптік

Оқуға түсу үшін қойылатын талаптар:

Емтихан шет тілі мамандығы бойынша.

 

МАГИСТРАТУРАНЫҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

6М050200 "Саясаттану"

(ғылыми-педагогикалық бағыт)

Мамандығы: 6М050200 "Саясаттану".

Жіберу ОП: "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес".

Білім беру бағдарламасы бағытталған орындауға дайындық ұйымдық-басқару, ақпараттық-әдістемелік, коммуникативтік, жобалау, коммерциялық, ғылыми-зерттеу қызметі.

Тағайындалатын дәрежесі (біліктілігі) бітірушінің мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі 6М050200 "Саясаттану".

Оқыту нысаны: күндізгі.

Оқу мерзімі: 2 жыл.

Қойылатын талаптар талапкерлерге:

Базалық білімі келіп түскен кезде: білімі-жоғары кәсіптік

Оқуға түсу үшін қойылатын талаптар:

Емтихан шет тілі мамандығы бойынша.

Бітіртуші кафедра: "Басқарма" және "саясаттану";

- кафедра меңгерушісі: Қалиев Ильдар Әбужанұлы, саяси ғылымдар кандидаты, профессор. .

Бакалаврдың кәсіби қызмет саласы мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар 5В050200 "Саясаттану" болып табылады: мемлекеттік билік және басқару органдары аудандық, қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі; аналитикалық орталықтар, қорлар; мектептер, лицейлер, гимназиялар, колледждер; саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар; бұқаралық ақпарат құралдары, халықаралық және үкіметтік емес ұйымдар.

Еңбек нарығы:

- мемлекеттік билік және басқару органдарының, ішкі және сыртқы саясат, жұртшылықпен байланыс (PR), мемлекеттік-әкімшілік құрылымдар;

-ғылыми-зерттеу институттары және орталықтар;

-колледж, гимназия, лицей және мектеп.

-сараптамалық қызметтің және ҰҚК мен ІІМ-нің, саяси партиялар мен қоғамдық-саяси ұйымдардың;

-халықаралық ұйымдардың мамандары және дипломатиялық ведомстволар;

-аналитикалық қызметтерінің басшылары радио, теледидар және баспа;

-саяси технологтар, имиджмейкерлер және конфликтологтар.

 

Мамандығы:

5В050700 "Менеджмент" бакалавриат - Білім беру бағдарламасы

Оқыту нысаны - күндізгі және қашықтықтан.

Оқу мерзімі:

- 4 жыл – күндізгі оқу нысаны орта білім беру.

- 3 жыл – іштей және сырттай орта кәсіби білім негізінде.

- 2 – базасы бойынша іштей және сырттай жоғары кәсіптік білім.

Оқу бітіргеннен кейін мамандығы бойынша 5В050700 "Менеджмент" біліктілігі беріледі – Экономика және бизнес бакалавры.

ПМУ түлектері. С. Торайғыров алатын білімі туралы дипломы бойынша мамандығы 5В050700 – Менеджмент" (бакалавриат), оқу кезінде келесі дайындықтардан өтеді:

Жалпы кәсіптік пәндер:

Шетел тілі, Қазақ (Орыс) тілі, Философия, Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Information and communication technologies, Саясаттану

Базалық пәндер:

Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Статистика, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, экономиканы Мемлекеттік реттеу, кәсіпкерлік қызметтің Негіздері, Эконометрика, кәсіпорын Экономикасы.

Жалпыға міндетті модуль:

Басқармасы бәсекелестікке қабілеттілікпен кәсіпорынның персоналды Басқару, жанжалдарды Басқару, Контроллинг, Өндірістік менеджмент, Кадрлық менеджмент.

Жоо-ны бітіргеннен кейін студенттер магистратурада оқуын жалғастыра алады мамандығы бойынша 6М050700 "Менеджмент".

Магистратурада жүргізіледі күндізгі оқу түрі бойынша бюджеттік және ақылы негізде.

Оқу мерзімі:

- 1 жыл – бейіндік.

- 2 жыл – ғылыми-педагогикалық.

Бітірушіге академиялық дәрежесі беріледі "экономикалық ғылымдарының Магистрі "мамандығы бойынша 6М050700 Менеджмент".

Базалық пәндердің циклі бойынша экономика ғылымдарының магистрі "мамандығы бойынша 6М050700 Менеджмент құзыретті болуы керек: Психология, Педагогика, Тарих және ғылым философиясы.

Кәсіптік пәндер циклі бойынша магистрлер оқиды, Стратегиялық менеджмент, Инвестициялық менеджмент, Әдіснамасын экономикалық зерттеулер, Маркетинг –менеджмент.

Сабақ магистранттар мамандық жүргізеді жетекші оқытушылары : э. ғ. д., профессор Хисматулин Р. А., к. э. ғ.к., доцент Ержанов Т. Н., PhD докторы, доцент Баяндина Г. Д., PhD докторы, доцент Дюсембекова Г. С. Магистранттар мен оқытушылар халықаралық білім бағдарламаларына қатысады, тәжірибе өтуге мүмкіндік беретін таяу және алыс шетелде. Ғылыми зерттеулердің кең спектрі мүмкіндік береді магистрант - түлектеріне өздерінің кәсіби дағдыларын жетілдіруге көмектесетін өз мансабын құруға: олар қажетті, бәсекеге қабілетті және алдыңғы қатарлы.

5В051000 "Мемлекеттік және жергілікті басқару" бакалавриат Білім беру бағдарламасы

Оқыту нысаны - күндізгі және қашықтықтан.

Оқу мерзімі:

Сроки обучения:

- 4 жыл – күндізгі оқу нысаны орта білім беру.

- 3 жыл – іштей және сырттай орта кәсіби білім негізінде.

- 2 – базасы бойынша іштей және сырттай жоғары кәсіптік білім.

Оқу бітіргеннен кейін мамандығы бойынша 5В051000 "Мемлекеттік және жергілікті басқару" біліктілігі беріледі – экономика және бизнес бакалавры.

ПМУ түлектері. С. Торайғыров алатын білімі туралы диплом мамандығы бойынша 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару" (бакалавриат), оқу кезінде келесі дайындықтардан өтеді:

Жалпы кәсіптік пәндер:

Қазіргі Қазақстан тарихы, Шет тілі, Қазақ (Орыс) тілі, тіршілік Қауіпсіздігі, Философия, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Information and communication technologies, Саясаттану, Психология (көшбасшылық).

Базалық пәндер:

Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Стратегиялық жоспарлау, Маркетинг, Менеджмент, Қаржы, экономиканы Мемлекеттік реттеу, ГРЭ шет елдерде, Кәсіпкерлік құқығы, кәсіпкерлік қызметтің Негіздері, Экономикалық негіздемесі Start up жобаларды, экономикадағы Математика, кәсіпорын Экономикасы, Мемлекеттік және жергілікті басқару , Мемлекеттік қызмет және басқару және т. б.

Жалпыға міндетті модуль:

Аймақтық экономика және басқару, мемлекеттік басқару Теориясы, СЭҚ Мемлекеттік басқару, Мемлекет және бизнес.