Кафедраның қалыптасу тарихы

Жалпы биология кафедрасы 2004 ж. 01.04. ПМПИ ПМУ-дан бөлінгеннен кейін құрылған. 2009 ж. қыркүйектің 1-нен бастап жалпы биология кафедрасы биология және экология кафедрасы болып құрылды.

Оқу үрдісін жоғары білікті оқытушылар жүргізеді. Олардың ішінде 6 профессор, биологиялық ғылымдардың докторлары, 7 доцент, биологиялық ғылымдардың кандидаттары, 3 биология магистрі және 3 экология магистрі.

Кафедра 5В060700 «Биология» және 5В060800 «Экология» мамандықтары бойынша шығарушы болып саналады. Биология бакалаврларын дайындау 2004 ж. бастап қазақ және орыс тілдерінде 3.08. 322-2006 ҚР МЖБС, 5В060700 «Биология» мамандығы бойынша негізгі жоғары білім 3.08. 323-2006 ҚР МЖБС, 5В060800 «Экология» мамандығы бойынша негізгі жоғары білім 3.08. 323-2006 ҚР МЖБС-қа сәйкес жүргізіледі.

ҚР БжҒМ 2004 ж. 26.04 №361 бұйрығымен бекітілген ҚР мемлекеттік лицензиясы (мерзімі шектелмеген, 050607 «Биология» мамандығы бойынша лицензияға қосымшасы бар) биология бакалаврын аталған мамандық бойынша дайындауға мүмкіндік береді. Күндізгі оқу формасы бойынша орта білім негізінде оқу мерзімі – 4 жыл. Сырттай оқыту формасы да бар.

Кафедрада ғылыми – зерттеу бағытымен 6M060800 – Экология және 6M060700 – Биология мамандықтары бойынша мамандарды дайындау жұмысы жүргізіледі.

Кафедра мамандары Қазақстан Республикасының өнеркәсібінің әр түрлі салалары бойынша кәсіпорындарда табысты жұмыс істеп жатыр. Кафедра түлектері «Қазақстан аллюминиі»,»Қазақстан электролиздік зауыты», «Павлодардың мұнай өндіру зауыты», «Еуразиялық энергетикалық корпорация» және тағы басқа акционерлік қоғамдарда талап етіледі.

Кафедра университеттің басты корпусында, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64 мекен-жайы бойынша А 417 кабинетінде орналасқан.

Кафедра телефоны: 8(7182)67-36-68, ішкі 1257.

 

Кафедра басшылығы

Калиева Айнагуль Балгауовна 

Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: биология ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент ККСОН

Білімі: С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті, мамандығы «Биология (университет)» (1997-2001); магистратура Павлодар Мемлекеттік Университеті, мамандығы «Биология» (2001-2003); аспирантура Павлодар Мемлекеттік Университеті, мамандығы  03.00.19 – паразитология (2004-2006).

Оқытатын пәндері: Биологияны оқыту әдістемесі, Медициналық энтомология (спецкурс), Ғылыми зерттеу әдістері, Методика преподавания профильных дисциплин, Жасушалық биология, Эволюциялық биология, Қазіргі биологияның мәселелері, Биометоды борьбы с членистоногими, Өсімдіктердің экологиялық физиологиясы, Павлодар Ертіс өңірінің қансорғыш қосқанаттылары, Иммунология, жалпы энтомология және тб. 

Жұмыс өтілі: 15 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 130-дан астам ғылыми мақалалары жарияланған

Негізгі ғылыми еңбектері: 

1. Mildew of oleaster (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.) registered in large industrial cities  (Pavlodar, Aksu, Ekibastuz) of the  Pavlodar region // Saudi Journal of Biological Sciences, 2016. Ms.Ref.No.:SJBS-D-16-00251. Impact Factor:1.781

2. Новый вид слепня из Казахстана Hybomitra fulvicorpa (s. str.) Jsimbekov Zh. et Nurlina A. sp.n. (Tabanidae) / Известия НАН РК, серия биол.и медиц.   – Алматы, 2011. - №.5 – С. 57-60. (проф. Исимбеков Ж.М.)

3. К экологии слепней (Diptera, Tabanidae) Северо-Восточного Казахстана (Павлодарская область)/ Материалы VI междунар.конф-ии молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы». – Харьков, Украина, 22-25 ноября 2011. – С. 101-103.

4. Some questions of blood sucking lice ecology (diptera, tabanidae) on the territory of maysky region of Pavlodar oblast and neighboring territory of Semipalatinsk nuclear weapon testing area / Materials of the international scientific-practical conference «Science and education: no language barriers». – Pavlodar, 2010. – Vol. 2. – р. 153-155.

5. Фаунистический обзор  слепней (Diptera, Tabanidae) зоны семипалатинского ядерного испытательного полигона – сообщение I / Материалы VIII междунар. научно-практич.конф-ии «Аграрная наука – сельскому хозяйству», посвящ. 70-летию Алтайского ГАУ. – Барнаул, 2013. 

6. Фаунистический обзор  слепней (Diptera, Tabanidae) зоны семипалатинского ядерного испытательного полигона – сообщение II /  Материалы VIII междунар. научно-практич.конф-ии «Аграрная наука – сельскому хозяйству», посвящ. 70-летию Алтайского ГАУ. – Барнаул, 2013. 

7. Observation of gadflies (Diptera, Tabanidae) in the north-east of Kazakhstan (Pavlodar region)/ Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, proceedings of the 1st International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 2013.

8. Cadmium Exposure on the Functional Systems of Amphibian Organisms in the Experiment / CURRENT SCIENCE, VOL. 112, NO. 8, 25 APRIL 2017. - Р. 1784-1794.

Кәсіби жетістіктері мен марапаттар:

- диплом лауреата государственной премии им. Д.А. Кунаева для молодых ученых в области естественных наук (2009);

- Лауреат конкурса «Лучший преподаватель вуза» МОН РК (2009);

- научная стипендия МОН РК для молодых ученых (2010); 

- диплом лауреата государственной молодежной премии «Дарын-2012» Правительства РК (2012).

- научная стипендия МОН РК для молодых ученых (2015). 

Сертификаттар: Онлайн-семинар Web of knowledge – базы данных Thomson Reuters; «Методологические аспекты охраны окружающей среды»; «Modern problems of Biology and Ecology» (курс лекций доктора И.Э. Туфа (Чехия, Прага)); онлайн-семинары по ресурсам  Web of knowledge – расширенные возможности – базы данных Thomson Reuters; онлайн-семинары по ресурсам  Web of knowledge – базовые возможности – базы данных Thomson Reuters; «Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе»; «Современные методы диагностики при гельминтозах» (лаборатория паразитологии КазНИВИ, г. Алматы); «Science progress in the European countries: new concept and modern solutions» (Stuttgard, Germany); сертификат участника V международно-практической конференции «Россия и Европа: связь культуры и экономики» (Чехия, Прага) и др.

 

 

Кафедраның орналасқан мекен-жайы: С. Торайғыров атындағы ПМУ, Ломов к-сі, 64 үй, 417 каб., тел.: 8(7182) 673668 (1257)

 

Мамандықтар мен білім беру бағдарламалары туралы

Оқу-зертханалық базасы

Профессор-оқытушылар құрамы

 Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар

 Студенттердің ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстары

Кафедра жетістіктері

Оқу-әдістемелік жұмысы

Тәрбие жұмысы

Yздік түлектері

Дипломдық жұмыстар/жобалар, магистрлік және докторлық диссертациялар тақырыбтары

Мамандандырылған аккредитация туралы куәліктер

Сертификаттар

"Мониторинг" ғылыми-зерттеу экологиялық орталығы