Кафедра тарихы

Кафедра «Географии и туризма» создана 1 января 2006 года. После разделения кафедры «Экологии и географии», возглавил кафедру доктор географических наук Сапаров К.Т. С 2007 заведующей кафедрой являлась кандидат географических наук Царегородцева А.Г. С 2008 года заведующей кафедрой являлась кандидат геолого-минералогических наук, доцент Калиева Аида Ахметбековна. С 2011 года по настоящее время заведующей кафедрой является кандидат педагогических наук, доцент – Есимова Динара Даутовна.

 

 Кафедра басқармасы

 

Т.А.Ә.: Есимова Динара Даутовна

Лауазымы: Кафедра меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: С.Торайғыров атындағы ПМУ доценті

Бiлiмі: Жоғары. Әл-Фараби атындағы ҚазМУ (1995), биология факультеті, мамандығы – биология және химия оқытушысы, үздік диплом;

С.Торайғыров атындағы ПМУ (2009), қаржы-экономикалық факультеті, банк ісі бакалавры

Оқытатын пәндері: Бакалавриат: Биогеография, Геоэкология, Методика преподавания географии и экологии, Географияны және экологияны оқытудың әдістемесі. Магистратура: Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, Природно-архитектурные достопримечательности мира, Экологическая геохимия, Экологиялық химия, Концепция устойчивого развития

Жұмыс өтілі: 22 года, ПГУ им. С.Торайгырова – 2007 г.

Ғылыми еңбектер тізімі: 155 ғылыми жұмыстардың авторы:

1. Современные геоэкологические проблемы гидробиологических ресурсов Северного и Северо-восточного Казахстана, Материалы международной конференции. Matеrialy VII mesinarodni vedecko-practica conference «Zpravy vedecke ideje - 2011». Praha.Publishing House «Education and Science». 2011 г.

2. Роль фитотопонимов в сохранении природы и меры по восстановлению ландшафтов Павлодарской области, Материалы международной научной конференции, посвященный 70 летию профессора М.К.Матикеева. г.Бишкек, Республика Киргизстан, 2012.

3. Қазіргі уақыттағы экологияны жүйелеудің негіздері, Материалы международной конференции. Matеrialy VII mesinarodni vedecko-practica conference «Zpravy vedecke ideje - 2011». Praha.Publishing House «Education and Science». 2011. – cтр.

Ғылыми зерттеу саласы: Экологиялық және геоэкологиялық, сонымен қатар оқу процесін сапалы жүргізу саласындағы зерттеулер

Кәсіби жетістіктері: 2010ж. қараша айында 13.00.08 – «Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша педагогикалық ғылым кандидаты атағы А.Е. Букетов атындағы ҚарМУ диссертациялық Кеңес негізінде диссертацияны қорғады.

13.00.08 – «Кәсіби білім беру теориясы мен әдістемесі» мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғау (2010), Ресей Жаратылыстану академиясының профессоры (2012), Халықаралық ақпараттық ғылымдар академиясының академигі (2014).

ҚР тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған Жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың «ХI Сатпаев оқуларының» 1 дәрежелі дипломы (Павлодар, 2011 ж.), Әлеуметтік волонтерлік орталығы ұйымдастырған Павлодар облысының ішкі саясат басқармасының қолдауымен жүргізілген Экология, туризм және кәсіпкерлік саласындағы Халықаралық инновациялық форумында белсенді қатысқаны үшін алғыс хаты (Павлодар, 2012 ж.), С. Торайгыров атындағы ПМУ-нің Ректорының алғыс мадақтамасы (Павлодар, 2014 ж.), Астана қаласының оқыту және дамыту орталығының ұйымдастырумен өткізілген «Менің инновациялық сабағым» Халықаралық байқауының 1 дәрежелі дипломы, (Астана, 2014), 20-дан астам Халықаралық және республикалық деңгейдегі біліктілікті арттыру сертификаттары. "Үздік окытушы" 2014 МОН РК гранттың иегері. «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері (2016 ж.)

 

Кафедраның орналасқан мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64 үй, тел: 67-36-33, ішкі 01-277.

 

 

Мамандықтар мен білім беру бағдарламалары туралы

Профессор-оқытушылар құрамы

Оқу-зертханалық база

 Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар

Кафедрасының жетістіктері

Оқу-әдістемелік жұмысы

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Алды түлектер

Тәрбие жұмысы

Дипломдық жұмыстар/жобалар, магистрлік және докторлық диссертациялар тақырыбтары

Мамандандырылған аккредитация туралы куәліктер

Сертификаттар