Жұмыс бағыттары

- ҚР ақпараттандыру аясында федералдық бағдарлама бойынша аймақтық деңгейде (аймақаралық деңгейде мамандандырылғандар үшін) жұмыстың координациясы, оның білім беру қызығушылықтарына бейімделуі.

- Жоғары оқу орнының білім беру жүйесінің бірыңғай ақпараттық-білім беру кеңістігін қалыптастыратын жобаларды қамтамасыз ету, құру және ұйымдастыру.

- АКТ-ны оқытуда, ғылыми және ұйымдастырушылық іс-әрекетте қолдану аймағында профессорлық-оқытушылық құрамын даярлау (жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру), кәсіби қайта даярлау және біліктілігін жоғарылату.

- Педагогикалық бағдарламалық құралдарды, жоғары оқу орнында қашықтықтан оқытуда қолданылатын электрондық оқу курстарын, білім беру мекемелерінің тапсырысы бойынша білім беруді ақпараттандыру аймағында тауарлық өнімді жасау.

- Білім беру саласындағы АКТ-ны кешенді қолдану облысында фундаменталды және қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүргізу.

- Кәсіби білім және мәліметтер қоры, мәдениет және білім беру аймағында ақпараттық аймақтық ресурстардың қалыптасуы және жүргізілуі.

- ҚР ғылым және білім берудің бірыңғай ақпараттық-телекоммуникациялық ақпараттық желісіндегі аймақтық тораптарының қызметтерін орындау.

 

 

 

Маңызды мақсат пен міндеттер

  • Білім беруді ақпараттандырудың бірыңғай мемлекеттік саясатын жүргізу;
  • Білім беру аймағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануды координациялау және қамтамасыз ету;
  • Университеттің электронды оқу құралдарын құру;
  • С.Торайғыров атындағы ПМУ-ң ақпараттық білім беру желісін құру;
  • С.Торайғыров атындағы ПМУ-да жоғары ақпараттық мәдениетті қалыптастыру және оны жоғары білікті кадрлар арқылы тарату.

 

Департаменттің құрылымы

  1. Open university
  2. Ақпараттық технологияларды енгізу бөлімі
  3. Техникалық сүйемелдеу бөлімі
  4. Студенттерге қызмет көрсету орталығы

 

 

 

 

Офистің мекен-жайы:

Павлодар қ., Ломов көшесі, 64

тел.: +7(7182) 673633

Е-mail: