Қайсина Гүлбаршын Қабиденқызы
Лауазымы: біліктілігі жоғары деңгейлі, жоғары санатты библиограф
Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы ПМУ, 2006 ж. «Жоғары білікті кітапханашы-библиограф»
Еңбек өтілі: 24 жыл, соның ішінде ПМУ ҒК – 14 жыл.
Наградалары: С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Алғыс хаты (2014 ж.).
Сертификаттары: «Введение и практическое применение лучших мировых ресурсов компании «Elsevier: ScienceDirect Scopus» (2013 г.), «ПМУ ҒК кітаптарының жылнамасы 2012» атты көрсеткіші үшін («Кітап. Уақыт. Қоғам» атты ІІІ халықаралық ғылыми-практикалық конференция шеңберінде кітап пен кітап оқуды насихаттаушылар жетістіктерінің облыстық көрмесі 2013 ж.), «Ресурсы Thomson Reuters для научных исследований» (2014 г.).
Жарияланымдары: - Библиографические ресурсы как источник изучения истории Павлодарского Прииртышья / А. К. Бораналинова [и др.] // Материалы республиканской научно-практической конференции «Социально-экономические и исторические предпосылки и приоритеты развития Павлодарского Прииртышья», посвященной 70-летию Павлодарской области / ПГУ им. С. Торайгырова. В 2 т. – Павлодар, 2008. – Т.1. – С. 25-28.
- Кітап – ұлттық рухани қазына / Г.Қ. Қайсина, Н.К. Курбатова // «Ұлттық құңдылық: өткенді ұлықтау, әлемдік өркениет» атты республикалық ғылыми конференция материалдары. – Павлодар, 2009. – 270-277 б.
Библиографический указатель – источник изучения творческого наследия ученого / Т. А. Макаренко, Г. К. Кайсина // V Международная научно-практическая конференция «Книга и мировая культура». – Омск, 2010.