Лиханова Елена Анатольевна
Лауазымы: біліктілігі жоғары деңгейлі, жоғары санатты кітапханашысы.
Білімі: кәсіби жоғары
Дипломдары мен сертификаттары: 2013 жылы «Книга. Время. Общество» атты 3 халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына «Книга и молодежь: формирование казахского читателя» мақаласымен қатысты.
«Цифрлық форматтағы кітапханалық өлкетану» және «Цифрлық пішіндегі кітапханалық өлкетану» облыстық конкурстарының дипломдары мен сертификаттарының иегері.
Жариялымдары: 1. «Клуб в библиотеке –это центр общения студентов»// Білік, 2013 г.
2. «Сохраняя национальные традиции» // Білік , 2010 г.
3. «Библиотека народа Казахстана» // Білік, 2010 г.
4. «Праздник Пурим»// Білік, 2012 г. портал
5. «Вечер дагестанской поэзии в ПГУ» // Білік, 2012 г.
6. «Книга и молодежь: формирование казахского читателя” // 3 международная научно-практическая конференция «Книга. Время. Общество», ПГПИ. – 2013 г.