Ғылыми-зерттеу жұмысы

1. Факультеттің ғылыми бағыттарының тізімі

Факультетте 5 ғылыми бағыт бойынша зерттеу жүргізілуде:

Жоғары мектептегі логикалық білімнің іргелі негізін әзірлеу. Жетекшісі педагогика ғылымдарының докторы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖҒА корреспондент-мүшесі , профессор Дроботун Б.Н. Көрсетілген тізім бойынша жарық көрді:

а) Шет елде 4 монографияда (Ресей Федерациясында, оның екеуі екі рет шығарылған, (2007ж, 2009ж.)) және екеуі қазақ тіліне аударылған;

б) Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ және Қ. И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылған 2 оқулықта;

в) Қазақстанда және шет елдерде жарияланған ғылыми статьияларда, халықаралық және республикалық ғылыми, ғылыми-практикалық конференцияда жасалған баяндамаларда;

г) Қазақстан және Ресейдің жоғары оқу орындарында математикалық ғылымдарының оқыту тәжірибесінде жүзеге асырудың 14 актісінде.

Аталған тізімді жасауға Б. Н. Дроботунның жетекшілігімен «Математика» мамандығы бойынша оқитын студенттер мен магистранттар елеулі үлес қосты. Атап айтқанда, Мухаметзянова Н. И., Ахметов Р. Т., Оралов Е. Ш., Панасенко О. И., Егинбаева Н. Б. және т.ю. магистранттар, сонымен қатар Ергали З, Кусманова М,, Джусупова Е., Жаныспаева М., Сарсенбаева Г., Садыкова Р., Темирханова Д., Гайдак В. және т.б. Қазақстан аумағында өткізілген халықаралық ғылыми конференцияларда 1, 2 және 3-дәрежелі дипломдармен марапатталды. Аталған бағыт бойынша студенттермен жетекшілердің бірігуімен Қазақстанның әртүрлі ғылыми мерзімді басылымдарында 30 –дан астам ғылыми жұмыстар және халықаралық және республикалық деңгейдегі ғылыми-тәжірибелік конференцияларда 25-тен астам баяндамалар жарияланды.

Осы жұмыстардың нәтижесінде 9 магистрлік диссертация және 15-тен астам дипломдық жұмыс табысты қорғалды. Аталған тематика бойынша жалпы 150-ден астам ғылыми еңбектер соның ішінде, 4 монография, 3 оқыулық және 3 оқу-әдістемелік құрал жариялады. Негізгі жарияланымдар төмендегілерді қамтиды:

1) Методические аспекты изучения алгебраических систем в высшем учебном заведении. Монография. Новосибирск: изд-во НГУ, 2007. – 251с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным). Перевод на казахский язык: Жоғарғы оқу орындарында алгебралық жүйелерді оқып-үйренудің әдістемелік аспектілері. Монография. Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, издание первое: 2011.-287 б. Издание второе: 2012.-202 б. Орысшадан аударған Қ. Жетпісов, Ж.А. Түсіпов.

2) Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений. Части I и II. Монография.- Новосибирск: изд-во НГУ, 2008. Часть I –221с. Часть II - 376с.

3) Руководство к решению задач по дискретной математике и математической логике. Части I и II. Учебное пособие. Павлодар: Кереку, 2010. - Часть I, 380 с. Часть II, 339 с.

4) Алгоритмические проблемы в курсе «Математическая логика» и методика их изучения. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия педагогическая, 2007, том 8, выпуск 2, с. 29 -38.

5) О роли математической логики в образовании по математическим направлениям. //Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, механика, информатика, том 8 , выпуск 1, 2008, стр. 15 -22. (в соавторстве с С.С.Гончаровым).

6) Основания дидактики обучения логико-алгебраическим дисциплинам в высшей школе. Часть I . Научно-теоретические и идейно-методологические предпосылки. Монография.- Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2011. – 270с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным).

7) К проблеме формирования и развития фундаментальных основ логического образования в средней общеобразовательной школе. I, II. Педагогические заметки. Научный журнал учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», Новосибирск, часть I -2010. Т.3, вып 2, с 21-35, часть II - 2011. Т.4, вып. 2, стр. 21-38. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным).

8) Методологическое введение в алгебру. Часть I . Учебное пособие. Павлодар : Кереку. 2014. – 189 с.

Оқытушылардың АКТ біліктілігін қалыптастыру және дамыту. Жетекшісі педагогика ғылымдарының докторы, математика және информатика кафедрасының профессоры Криворучко Василий Андреевич.

Профессор Криворучко В. А. «ЖОО үздік оқытушы – 2014» атағының иегері (бұдан бұрын осы атақты 2008 ж. алды), 2015 жылдың мамыр айында КОНКОРД (Франция) халықаралық академиясының корреспондент-мүшесі ретінде тағайындалды. Павлодар облысы бойынша БЖИ ПЖ «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалының Ғылыми кеңесінің мүшесі,ПМУ-дың «ҒТАҰО» АҚ эксперт-аналитигі . В. А. Криворучконың жетекшілгімен магистрант Шпигарь Н. Н. ІІІ дәрежелі дипломға ие болды және «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ ҚР ҒжБМ өткізген «Лучшая обновленная, лучшая новая программа курса ПК ПР», «Лучший УМК краткосрочного курса ПК ПР», Республикалық байқауға қатысқаны үшін сертификатын алды, Алматы, 2014 ж.

Зерттеу тақырыбы бойынша Францияда ағылшын тілінде монография жарық көрді «Design of control and measurement of materials to estimate the ICT level - competence of pedagogical workers: monograph».

Тақырып бойынша негізгі жариялымдар:

1. New approaches to Teachers’ ICT competence improving in the system of Teachers’ Professional Development (англ.). [Новые подходы к совершенствованию ИКТ-компетентности педагогов в системе повышения квалификации]. 3rd International Science Congress. ISC-2013. 8th & 9th December 2013. Souvenir: Innovation with Global Responsibility. - Karunya University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. P.239. International E-Publication (в соавторстве Shpigar Natalya, Makarikhina Inna).

2. Стратегия внедрения системы электронного обучения в Казахстане. Сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференция студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей «Непрерывное профессиональное образование: теория и практика». – Новосибирск, 2014. С.324-326

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику работы вуза. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: сборник статей по материалам VI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. – Новосибирск: САФБД, 2015. С.246-249.

4. Концептуальные подходы к разработке инструмента оценки ИКТ-компетентности педагогических работников. Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP, 2015, № 1. – Paris: Editions du JIPTO. – C. 85-89.

 5. Developing a Mobile Application "Educational Process Remote Management System" on the Android Operating System: International journal of environmental & science education, vol. 11, No. 12 (2016), 5128-5145. Gulmira M. Abildinova, Aitugan K. Alzhanov, Nazira N. Ospanova , Zhymatay Taybaldieva, Dametken S. Baigojanova and Nikita O. Pashovkina

Топтағы салыстыру теориясын әзірлеу. Жетекшісі ф.-м.ғ.к., математика және информатика кафедрасының профессоры Павлюк Иван Иванович. 2012-2014 жж. аталған жоба Ғылым комитеті «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» 055 бюджеттік бағдарламасының қаржыландыруымен өткізілді (№ мем.тіркеу 0112РК02319). Осы тақырып бойынша ғылыми-зерттеуге студенттер мен кафедра магистранттар ғана емес, сонымен қатар Павлодар облысының дарынды оқушыларда қатысты.

Профессор Павлюк И. И. жетекшілігімен оқушылар мен студенттердің ғылыми жобалары сыйлықтармен марапатталды. 2011 жылы «Математика» мамандығының студенті Навалихина М. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қоры ұйымдастырған конкурсының жеңімпазы атанып , «Золотой медаль» ең жақсы зерттеу жобасы үшін медалімен марапатталды . 2014 жылы «Математика» мамандығының студенті Жаныспаева М. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-дің қабырғасында өткен Республикалық студенттік ғылыми конференция жемісті ғылыми баяндамасы үшін 3-дәрежелі дипломмен марапатталды. Павлодар облысының дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 11 сынып оқушысы Герц және Кадет кадет корпусының курсанты, 11 сынып оқушысы Мухамед-али М.. «XV Сатпаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференцияда ғылыми баяндамалары үшін 1 және 2-дәрежелі дипломдармен марапатталды.

1. Единственность группы как аксиоматической системы. Вестник ПГУ им. С. Торайгырова, серия физико – математическая №3.2015. С. 43-47

2. Индексная эквивалентность и FC-центр групп. Вестник ПГУ им. С. Торайгырова, серия физико – математическая №3.2015. С. 47-49.

3. Теоретико-групповое отношение коммутативности. IX Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2014» с.2104-2106 www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/

Білім берудегі инновациялық технологиялар. Жоба жетекшісі педагогика ғылымдарының кандидаты, ПМУ профессоры Асаинова Алмагуль Жаяковқызы. Зерттеу тақырыбы білім беруді ақпараттандырумен байланысты: мазмұнын құру, электрондық оқулықтар әзірлеу. Зерттеу тақырыбы бойынша шет елдерде, ҚР 70 ғылыми жариялым жарық көрді , оның ішінде 32 электрондық бағдарламаның авторлық құқықты мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі бар. 2011 жылы, Мәскеуде электрондық курс әзірлеушілердің саммитіне қатысты, қоғамдық электрондық оқыту E -Learning Pro мүшесі болып табылады.

Жобаның жетекшісі және бірлескен жетекшісі:

* Университеттің білім беру порталы www.psu.kz

* Университетті басқарудың автоматтандырылған жүйесі

* Жоғары білім алуға арналған электрондық оқыту курсының ( 20-дан астам, авторлық құқық туралы мемлекеттік тіркеу куәлігі бар)

* Университетің құжат айналымының электрондық жүйесі

* Мәдени мұра сайтының сериясы:

* http://mashhur.psu.kz/,

* http://bukharzhirau.psu.kz/,

* http://aimauytov.psu.kz/,

* http://toraigyrov.psu.kz/,

* http://satpaev.psu.kz/,

* http://isa-baizakov.psu.kz/,

* http://bekturov.psu.kz/,

* http://margulan.psu.kz/,

* http://bekhozhin.psu.kz/,

* http://bekmakhanov.psu.kz/

Физика-механикалық қасиеттері әртүрлі гетероқұрылымдардағы толқындық процесстерді зерттеу. Жетекшісі физика-математика ғылымдарының докторы, ЖҒА академигі, профессор Тлеукенов Садритен Қабдығалиұлы. Аталған ғылыми бағытқа сәйкес физика және аспапжасау кафедрасының оқытушылары келесі тақырыптар бойынша бастама-ізденіс ғылыми зерттеулер жасауда:

Серпімді анизотропты орталардағы толқындық процесстерді зерттеу (серпімді, иілгіш толқындар);

Термосерпімді анизотропты орталардағы толқындық процесстерді зерттеу (термосерпімді толқындар);

Пьезосерпімді анизотропты орталардағы толқындық процесстерді зерттеу (серпімді және электромагниттік толқындар);

Магнитсерпімді анизотропты орталардағы толқындық процесстерді зерттеу (серпімді және электромагниттік толқындар);

Диэлектрлік анизотропты орталардағы толқындық процесстерді зерттеу (электромагниттік толқындар);

Магнитэлектрлік эффектісі бар орталардағы толқындық процесстерді зерттеу (серпімді және электромагниттік толқындар).

Профессор С.Қ. Тлеукеновтың жетекшілігімен физика және аспапжасау кафедрасының оқытушылары физика-математикалық қандидаты ғылыми дәрежесін ізденуде 5 диссертация қорғады: Испулов Н.А., Сарымова Ш.Н., Досанов Т.С., Жукенов М.К., Сейтханова А.К.; 30-дан астам магистерлік диссертация; 20-дан астам дипломдық жұмыс қорғалды. 2011 жылы ф.-м.ғ.к. Жукенов М.К. және ф.-м.ғ.к. Досанов Т.С. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қорының ғылым мен техника саласындағы Сыйлығының Лауреаттары атанды.

Зерттеу бағыты бойынша негізігі публикациялар:

1. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К., Каратаева Н.К., Жакипова Д. Электромагниттік толқындардың шағылу және сыну есептеріндегі шектік шарттадың матрицалық түрі // Вторые Ержановские чтения: материалы межд. науч. конф. – Актобе – 20079. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К., Каратаева Н.К., Жакипова Д. Электромагниттік толқындардың шағылу және сыну коэффииценттері туралы // Вторые Ержановские чтения: материалы межд. науч. конф. – Актобе – 2007.

2. Жукенов М.К., Жакипова Д. Электромагниттік толқындардың шағылу және сыну коэффииценттері туралы // VIII Сатпаевские чтения: материалы межд. науч. конф. молодых ученых, студентов, школьников – Павлодар – 2008.- Т.8.

3. Тлеукенов С.К., Досанов Т.С., Жукенов М.К. Об уравнениях дисперсии пьезомагнитных волн в периодически-неоднородных анизотропных средах тетрагональной сингонии классов 422, 4mm, 4/mm с пьезомагнитным эффектомпеч. Вестник КазНПУ, сер. физ.-мат. – Алматы, 2008. – №3.

4. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К. Изотропты диэлектрикпен магнитэлектрлік эффектісі бар анизотропты диэлектриктің шекарасындағы электромагниттік толқынның шағылу және сыну коэффициенттері // Вестник КазНПУ, сер. физ.-мат. – Алматы, 2008. – №3.

5. Тлеукенов С.К., Досанов Т.С., Жукенов М.К. Об уравнениях дисперсии связанных волн в периодически-неоднородной среде ромбической сингонии классов 222, mm2, mmm с пьезомагнитным эффектом // Вестник ЕНУ – Астана – 2009 – №2

6. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К. Аналитическое решение задачи отражения и преломления электромагнитных волн на границе изотропного диэлектрика и анизотропного диэлектрика с магнитоэлектрическим эффектом методом матрицанта // Известия НАН РК – 2009 г. – № 5.

7. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К. О распространений электромагнитных волн в диэлектрических средах с магнитоэлектрическим эффектом // III HUMBOLDT-KOLLEG: Материалы межд. научн. конф «Роль Гумбольдтовских основополагающих познаний о глобальных взаимосвязях между человеком и природой в устойчивом развитии современного общества».

8. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К.,Совет Е. О распространении электромагнитных волн в магнитоэлектрических средах. Материалы международной научно-практической конференции «Наука, образование, общество: современные вызовы и перспективы» – Москва, 2013 – Ч.1. стр. 30-31

9. Тлеукенов С.К., Жукенов М.К. Existence of surface waves at the plane Boundary of antiferromagnetic Cr2O3. Материалы международной научно-практической конференции «The 7th Conference of the Asian Consortium on Computational Materials Science (ACCMS-7) – Накхон Ратчасима, Тайланд, 2013 – стр. 73

10. Nurlybek A. Ispulov, Abdul Qadir, Ainur K. Seythanova, Marat Zhukenov, Talgat Dosanov, Saeed Ahmed Khan. Thermoelastic Waves Propagation in Rhombic Singony of the Classes mm2 and 222. SINDH UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (SCIENCE SERIES), N. A-1, март 2013, р. 29-32, 2013 г.

11. Abdul Qadir, Nurlybek A. Ispulov, Asim Ali, R. Chand, M.A. Shah, Asif Khan, Kashif Hussain. Experimental and Numerical Determination of Apparent Mass Variation of Granular Media Confined in Silo Geometry. Acta Physica Polonica A / Vol. 129, p. 378-382, 2016 г.

12. Nurlybek A. Ispulov, Abdul Qadir, M.A. Shah, Ainur K Seythanova, Tanat G Kissikov, and Erkin Arinov. Reflection of thermoelastic wave on the interface of isotropic half-space and tetragonal syngony anisotropic medium of classes 4,  , 4/m  with thermomechanical effect. Chin. Phys.B, Vol. 25, No 3  (2016) 038102, 2016 г. . 

2. Халықаралық ынтымақтастық

Білім ынтымақтастық саласындағы жобалардың бірі С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті ( ПМУ ) және Томск мемлекеттік ұлттық зерттеу университетінің бірлескен «Физика» ( білім беру бағдарламасының «Ақпараттық процестер және жүйелер ») магистрлік бағдарламасы болып табылады. « ТЕМПУС » бағдарламасының Алтыншы Конкурс қорытындысы бойынша жобаны қаржыландыру үшін Еуропалық Одақ комиссиясы 2013 жылдың қазан айында Павлодар мемлекеттік университетінің 3 жобасы таңдаған . Осы жобаның біреуін факультет оқытушысы орындайды.