1. 2015-2016 оқу жылына қаржыландырылған ҒЗЖ көлемі 4050938 теңгені құрайды (м/б – 3960938 теңге, шаруышылық шартты тақырып – 90000 теңге)

2. Кафедраның ПОҚ 20 ғылыми жұмыстарды жарияланған, соңын ішінде бір мақала Thomson Reuters базасы журналында, екі мақала Scopus базасы журналында, алты мақала ғылыми журналдарда, ҚР БҒМ ҒБСБК ұсынған, бес басылым шетел конференцияның материалдарда, алты басылым Қазақстанның басқа ғылым журналдарда және республикалық конференциялардың материалдарында.

3. э.ғ.к. Салихова А.Р. – «Лучший доцент ПГУ» (2012 ж.), «Лучший преподаватель ВУЗа» (2013 ж.) атақтары берілген;

4. Кафедра окытушыларына профессор, э.ғ.д. Любомир Цивин (Прага банк университеті, Чехия) «Банковское дело» пәні бойынша, «Global Trends in the Banking System Development»; PhD Камелия Асенова (Ұлттық және дүниежүзілік экономикасы университеті, Болгария, София) «Корпоративные финансы» пән бойынша; Франческа Павелка (Чехия, Прага) банк институтінің профессоры «Modern trends in the Global financial system» тақырыбы бойынша; Нобел атындағы лауреаты Финн Кидланд экономика бойынша (США) сабақтар жүргізілді.

5. Кафедра оқытушылары ғылыми тағылымдамаларда белсенді қатысады: 

• 2014 жылы 10 қазан мен 2015 жылы 8 ақпан  аралығында және 2015 жылдың 17 наурыз бен 17 шілде аралығында э.ғ.к. Салихова А. Р. Advanced Diploma in Islamic Finance бағдарлама бойынша BAHRAIN Institute Banking and Finance оқуын аяқтады;

• 2014 жылы  25 желтоқсан мен 2016 жылдың 14 қантар аралығында  э.ғ.к. Мусина А. Ж. Erasmus Mundus CASIA Project бағдарлама бойынша Czesh University of Life Sciences ғылыми тағылымдаманы өткен.

6. Кафедра алдында Жекеменшік инвесторлар клубы құрылған. С.Торайғыров атындағы ПМУ студенттері «Биржевой симулятор» республикалық жобада үлесін қосқан.

7. Бітіру жұмысының қолданбалы мәнінің дәрежесі  – 99%;

8. Жеке жоспарларда және кафедраның жұмыс жоспарында бекітілген кафедра ПОҚ-ның функционалдық міндеттемелері толық өлшемде орындалады.

9. Кафедранын оқытушылары квалификацияны жоғарлату курстарын барлығы өткен. Сертификаттары алынған.

10. Тоғыз өзарақатынастар орындалды, оның ішінде алты ашық сабақ өткізілген, бұның барлығы өзарақатынастар журналында көрсетілген.

11. «Кереку» ҒБО арқылы 3 оқу құралы басылымға шығарылған. Соның ішінде біреуы мемлекеттік тілде.

12. ПМУ порталында студенттердің барлық оқу формасы бойынша ОӘПК электрондық базасы жаңартылған.

13. 115 пән бойынша  мемлекеттік және орыс тілінде оқу-әдістемелік кешенділер құрастырылған.

14. Кафедрада 5 оқу-әдістемелік семинарлар өткізілген.

15. Бір оқытушыға басылымдардың орташа саны жыл ішінде 5 тең.

16.Студенттермен бірге басылымдар саны 2 мақала бір штаттық ПОҚ.

17. Бір жыл ішінде 100 пайыз ЖШС «Азимут» атты кәсіпорын мен ПФ АҚ «Народный банк Казахстана», ПФ АҚ «КазкоммерцБанк» атты банктермен кафедра филиалы және ынтымақтастық туралы шартты жасаған.

18. Тәжірибе және жұмыспен қамту бөлімінде бітірушілер туралы деректер қоры мониторингі ай сайын өткізіледі..

19. Трудоустройство обучающихся кафедры по специальности ежегодно составляет более 90 %

20. Атқарылған жұмыс негізінде бітілуші курс студенттерініңи 96% жұмысқа орналасқан.

21. Бірінші курс студенттерінің қалыптасу контингенті бойынша кәсіби бейімделу жұмыстары кафедрамен өткізіледі.