Оқу-әдістемелік жұмыс

ПОАК және МОАК қалыптастыру

Кафедраның барлық 6 мамандығы бойынша ПОАК 100% құрайды. Ағымдағы жылы барлық практикаға арналған жұмыс бағдарламалары жаңартылды: өндіріс 1, 2; дипломдық жобаға, мемлекеттік емтиханға арналған бағдарламаларға және мемлекеттік және орыс тілдерінде магистратура үшін түсу емтихандарына әдістемелік нұсқаулар түзілді.

2017 - 2018 оқу жылы. Кафедрада 225 сыныпта орыс тілінде 123 (54,7%), қазақ тілінде 102 (45,3%) пәндер оқытылды. Факультеттің қауіпсіздігі 100% құрады.

Университеттің нормативтік талаптарына және ішкі стандарттарына сәйкес, барлық пәндер бойынша силлабустар әзірленді.

Үштілдік бағдарлама 6М072100 - «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» және 6М072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша жүзеге асырылады.

Дисциплина Топ Тілі Оқытушының Т.А.Ә.
Oil Processing and Petrochemistry Innovation Technologies МХТОВ-10п, 12п, 14п, 16п, 18п. ағылшын Жапаргазинова К.Х.
Коллоидтық химия ХТОВ-302, ХТНВ-302 ағылшын Жапаргазинова К.Х.
Теориялық негіздері ХТНВ ХТНВ-302 ағылшын Масакбаева С.Р.
Chemistry ХТОВ-102англ ағылшын Жапаргазинова К.Х.
Project ХТОВ-102англ ағылшын Жапаргазинова К.Х.
Analytic Chemistry ХТОВ-102англ ағылшын Айткалиева Г.С.

Қазақ тілін оқыту, 2015 кірістердің студенттер үшін Химия - Органикалық заттардың және 5В060600 химиялық технологиясы - Бейорганикалық заттардың 5В072100 химиялық технологиясы - Жұмыс мамандығы 5В072000 көптілді білім беруді енгізу бағдарламасын жүзеге асыру туралы 2017-2018 оқу жылына жалғастырды.

2017 жылы - 2018 оқу жылында, емтихандар комбинациясы түрінде қабылданады: + жазуды тексеру. Кафедра оқытушылары негізгі және профильді пәндер бойынша тест тапсырмаларын үлкен базасын әзірледі. ВОУД пәндер үшін сынақ элементтерді әзірленді.

ОАА басылымының жоспарын енгізу

2017-2018 оқу жылында ОАА-ті жариялау жоспары толығымен іске асырылуда. 2017 - 2018 оқу жылында жоспар бойынша 8 оқу құралын жариялау жоспарлануда, 8 оқу құралы жарыққа шықты:

Қазақ тілінде Орыс тілінде Авторлар
1 Жалпы химиялық технология: оқу құралы Общая химическая технология: учебное пособие Тугамбаева Токжан Бабатаевна, Баймухамбетова Мария Григорьевна, Масакбаева Софья Руслановна.
2 Массаалмастырғыш аппараттары: оқу құралы Массообменные аппараты: учебное пособие Масакбаева Софья Руслановна, Елубай Мадениет Азаматұлы
3 Жылуалмастырғыш аппараттары: оқу құралы Теплообменные аппараты: учебное пособие Масакбаева Софья Руслановна, Елубай Мадениет Азаматұлы
4 Мұнай және мұнай өнімдерінің сапасын анықтайтын физико-химиялық талдау әдістері: оқу құралы Физико-химические методы анализа качества нефти и нефтепродуктов: учебное пособие Несмеянова Римма Михайловна, Туртубаева Меруерт Оразгалиевна
5 Бейорганикалық химия. Элементтер химиясы: оқу құралы Неорганическая химия. Химия элементов: учебное пособие Жапаргазинова Кульшат Хайруллаевна

РУМС-тің мәжілісінде оқытушы Масакбаева Софья Руслановна, Елубай Мәдениет Азаматұлы әзірлеген химия және технология мамандықтары бойынша «Жылуалмастырғыштар» оқулығы (М.Әуезов атындағы Шымкент, ОҚМУ) ұсынылды.