Кафедра жетістіктері

Кафедраның бірқатар оқытушылары Н. Назарбаевтың «Болашақ» халықаралық стипендиясы мен DAAD бағдарламасы бойынша халықаралық грант иегерлері атанды және Ұлыбритания мен Германияда ғылыми тағлымдамадан өтті.

Шетел тілін оқытуда инновациалық әдістерді еңгізу үшін Павлодар қаласы мен Павлодар облысы білім беру мекемелерімен шаруашылық келісімшарт жұмысы жүзеге асырылды.

Thomson Reuters, Scopus базаларында, ҚР БҒМ БҒСҚК баспасында, ҒЦРИ және таяу және қиыр шетел халықаралық конференция материалдарында мақалалар жарық көрді.

Кафедра оқытушылары оқу үрдісіне электронды оқу курсын, оқулықтар, оқу құралдарын енгізген. Ол жөніндегі авторлық куәліктер, актілер бар. Кафедра ПОҚ-ы шетел ғалымдарымен бірлесе отыра электронды және баспалы монография да шығарған.