Сирек кездесетін кітаптар қоры

2002 жылы сирек кездесетін кітаптар қоры ашылды.

Қор залын құрайды:

• Өткен ғасырлардың қолжазбалары және сирек кездесетін басылымдар қазақ, орыс және шет тілдерінде;

• Соңғы жылдардағы бағалы басылымдары;

• Белгілі адамдардың қолтаңбаларымен кітаптары.

Сирек кездесетін кітаптар қорының жиынтығына келесі басылымдар жатады:

• Псалтырь. XVI ғ.

• Қолжазбалы Псалтырь. 1750 ж.

• Қасиетті Кітап

• Қоран. XIX ғ.

• Дарвин Ч. Адамның пайда болуы және жыныстық топтау, 1872 ж.

• Hugo Victor. Les Contemplations.1856.

• Luther’s M. Kirchen Postille. 1730.

• Техникалық энциклопедия. (1927-1934 жж.)

• Хандриков М. Сфериялық астрономия курсы. 1889 ж.

• Кернер Фонъ-Марилаунъ А. Өсімдіктер өмірі,1896 ж. және т.б.