Қорды жасақтау және каталогтарды ұйымдастыру бөлімі     

Бөлім меңгерушісі - Бондарь Галина Григорьевна

Бөлім міндеттері:

 • кітапхана қорын ЖОО салаларына және оқырмандардың ақпараттық қажеттіліктеріне сәйкес қалыптастыру;
 • кітапхана қорына келіп түсетін және шығатын әдебиеттерге есеп жүргізу;
 • бөлімнің университет факультеттерімен, кафедраларымен, құрылымдық бөлімдерімен бірігіп жұмыс жасауын үйлестіру;
 • ҚР мен ТМД баспаларымен және кітап саудасы ұйымдарымен қызмет істеу;
 • құжаттардың толық және жедел ғылыми өңделуін қамтамасыз ету;
 • анықтамалық-іздестіру аппаратын жасау.

Бөлім қызметтері:

 • кітапхана қорын ағымдық және қосымша толымдауды жүзеге асыру;
 • кафедралар мен кітапхана бөлімдерінің кітап саудасы фирмалары және кітап дүкендерінің тізімдері бойынша жасалған өтінімі негізінде алдын-ала тапсырыс жасау;
 • әр түрлі толымдау көздерін пайдалана отырып құжаттарды сатып алу; мерзімдік және жазылымдық басылымдарға жазылым ресімдеу;;
 • бөлімнің анықтамалық-іздестіру аппаратын ұйымдастыру (электронды түрде):: 

  1) ағымдағы толымдау және орындалған тапсырыстар картотекасы;

  2) мерзімдік басылымдарды тіркеу картотекасы;

  3) инвентарсыз есепке алу картотекасы.

 • құжаттарды классификациялық және каталогтық өңдеу;
 • кітапхананың анықтамалық-іздестіру аппаратын ұйымдастыру және жүргізу.

ҒК қоры:

 • Оқу және ғылыми әдебиеттер
 • Қоғам қайраткерлерінің басылымдары
 • Монографиялар
 • Ғылыми еңбектер жинағы
 • Диссертациялар және диссертациялар авторефераты
 • Ғылыми-көпшілік кітаптар
 • Жалғаспалы басылымдар
 • Кітапшалар
 • Көркем әдебиеттер
 • Нормативті-техникалық құжаттардың арнайы түрлері
 • Қазақ, орыс және шет тілдеріндегі 300-ден астам журналдар мен газеттер
 • Оқытушылар еңбектері
 • CD-дискілер

2015 жылдың 1 қыркүйегіне кітапханалық қор 897 138 дана басылымды құрайды. Оның ішінде : кітаптар – 709 837 дана, журналдар – 76 270 дана, газеттер – 926 жинақ, нормативті-техникалық құжаттардың арнайы түрлері (СНИПтер, ЕНИРлер) – 4 654 дана, диссертациялар мен диссертациялар авторефераттары – 6 350 дана., уақытша кітапшалар – 95 060 дана., электронды тасымалдауыштардағы басылымдар (дискеттер, аудиокассеталар, бейнекассеталар, CD-дискілер, DVD-дискілер) – 4 041 дана. Мемлекеттік тілдегі басылымдар – 167 370 дана., шетел тілдеріндегі басылымдар – 7 152 дана.

 

 

 

Кітапхана қорларының мазмұнын ғылыми-негізделген және жедел түрде ашуды іске асыру электрондық және дәстүрлі каталогтар арқылы жүзеге асырылады. ПМУ-дің ҒК-ның каталогтар жүйесіне төмендегілер енеді:

• Электрондық каталог («Кітаптар» ДБ, «Диссертациялар» ДБ);

• Бас алфавиттік каталог;

• Оқырмандар алфавиттік каталогы (қазақ және орыс тілдерінде берілген қатарларымен);

• Жүйелік каталог (қазақ және орыс тілдерінде берілген қатарларымен);

• Шетел тілдеріндегі әдебиеттердің жүйелік каталогы;

• «Медиатека» жүйелік каталогы;

• Нөмірлік каталог.

Қорды толымдау және каталогтарды ұйымдастыру бөлімі кітапханалық каталогтар бойынша ақпарат іздеуде практикалық және консультативтік көмек көрсетеді:

• осы кітапханада құжаттың бар екенін анықтау;

• құжаттың библиографиялық деректерін анықтау;

• құжаттың сақталу орнын анықтау.

Қосымша қызметтер:

- ғылыми, оқу басылымдарды және жарияланымға дайындалған мақалаларды индекстеу (ӘОЖ, КБЖ, ҒТАМР).

Электрондық каталог («Кітаптар» деректік базасы) 1.01.2015 ж.

Бөлім қызметкерлері

 

Әбелдинова Т.Ә. - біліктілігі жоғары деңгейлі, жоғары санатты кітапханашы

Вагнер В.Н. - біліктілігі жоғары деңгейлі, жоғары санатты кітапханашы

Ергожина А.Т. - біліктілігі жоғары деңгейлі, жоғары санатты кітапханашы

Жақауова Г.Е. - біліктілігі жоғары деңгейлі, бірінші санатты кітапханашы

Қарабалина Р.С. - біліктілігі жоғары деңгейлі, жоғары санатты кітапханашы

 

Мекенжай:

байланыс мәліметтері:

Павлодар қ., Ломов к-сі, 64

Академик С. Бейсембаев атындағы Ғылыми кітапхана    

тел. 8-7182-67-36-84 (вн. 11-45)

E-mail: