Кафедраның құрылу тарихы

«Жоғары математика және математикалық модельдеу» кафедрасы 2018 жылдың қыркүйек айында құрылды.

Бүгінгі таңда кафедра келесі мамандықтар түлектерін дайындайды:

1) 5В060100 – Математика. Білім беру бағдарламасы «Актуарлы математика», академиялық дәрежесі «Жаратылыс ғылымдар маманы бойынша бакалавр».

2) 5В010900 – Математика мамандығы. Академиялық дәрежесі — "5В010900 - Математика" мамандығы бойынша білім бакалавры, сонымен қатар 6М060100 – Математика мамандығы бойынша магистратура түлектеріндайындайды.

Осыған қоса, кафедраның профессор-оқытушылар құрамы техникалық, экономикалық және ғылыми-жаратылыстану бағыттарында оқитын студенттерге мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде сабақ береді: Математика, Жоғары математика, Экономикадағы математика, Экономика-математикалық модельдеу, Эконометрика, Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика, Higher mathematics, Methods of teaching profile subjects, Usage of Mathematical Methods in Solution of Economic Problems.

Кафедра меңгерушісі қызметін Испулов Нурлыбек Айдаргалиевич - физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы, ф.-м. ғылымдарының кандидаты, ХАА корреспондент-мүшесі, ҚР ҒжБМ БҒСБК доценті, профессор Испулов Нурлыбек Айдаргалиевич басқарады. Кафедра құрамында 15 оқытушы бар, 6-ы физика-математика ғылымдарының кандидаттары (Мухтаров М.М., Ильясов М.Н., Павлюк И.И., Шинтемирова Г.Б., Хамитов М.Х., Тихомиров Ю.В.), 8-і аға оқытушы (Бергузинова Т.М., Мухамедзянова Н.И., Машрапова Г.Н., Сыздыкова А.Т., Кудайберген М.К., Теняева Л.И., Сембаева Н.Т., Абдрахманова А.М.), 1 оқытушы (ассистент) (Джусупова Э.М.).

 

Кафедра басшылығы

Т.А.Ә.: Испулов Нұрлыбек Айдарғалиұлы

Лауазымы: кафедра меңгерушісі қ.а.

Ғылыми, академиялық дәрежесі: Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: Доцент

Білімі: Жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ «Физика», 2001ж. С.Торайғыров атындағы ПМУ «Физика», Магистратура 2003 ж.

Оқытатын пәндері: «Физика», «Физиканың матрицалық әдістері», «Біркелкі емес ортада толқындардың таралуы», «Механика», Жазық денедегі механиканың моделі», «Деформацияланатын қатты дене механикасы», «Материалтану», «Конструкциялық материалдар және олардың ақаулары», «Физикалық өрістің теориясы» «Волновые процессы».

Жұмыс өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектерінің тізімі: Основные публикации:

1. The attenuation coefficient and the velocity of thermal and elastic waves in orthorhombic syngony anisotropic media classes 222 and mm2// Вестник КарГУ, серия Математика. – Караганды, изд-во КарГУ, 2014. - № 2(74), стр. 129-135, издание, рекоменд. КСОН МОН РК (соавторы: Тлеукенов С.К., Аринов Е., Сейтханова А.К.).

2. One-dimensional wave propagation in anisotropic mediums of crystals among different classes // Вестник ПГУ. Серия Физико-математическая, № 1, Павлодар, НИЦ ПГУ им. С. Торайгырова, 2014, 95-102 (соавторы: Тлеукенов С.К., Сейтханова А.К., Кисиков Т.Г.).

3. О развитии совместной двухдипломной магистерской программы между вузами Казахстана и России // Материалы Международной научно-практической конференции «ХIIІ Байконуровские чтения», 11 октября 2013 г., стр. 190-193, (соавторы: Омирбаев С.М., Джарасова Г.С.).

4. Reflection of thermoelastic wave on the interface of isotropic half-space and tetragonal syngony anisotropic medium of classes 4,  , 4/m  with thermomechanical effect / Chin. Phys.B, Vol. 25, No 3 (2016) 038102 / Imp.Factor 1,6/ DOI: 10.1088/1674 – 1056/25/3/038102.

5. Experimental and numerical determination of apparent mass variation of granular media confined in silo geometry / Acta Physica Polonica A / Vol. 129 (2016) P. 378-382/ Imp.Factor 0,53 / DOI: 10.12693/APHYSPOLA.129.378 (соавторы: Abdul Qadir, asim Ali, R. Chand, M.A. Shah, Asif Khan, Kashif Hussain)

6. Аналитическое исследование распространения термоупругих волн в анизотропных средах / Монография. Павлодар, НИЦ ПГУ Им. С. Торайгырова, 2016. – 176 С.

7. The Analytical Form Of The Dispersion Equation Of Elastic Waves In Periodically Inhomogeneous Medium Of Different Classes Of Crystals / Advances in Mathematical Physics. 5236898 (Research Article), 2017. Journal Abbreviation: ADV MATH PHYS Journal ISSN: 1687-9120 2015/2016 Impact Factor: 0.787

Барлығы 100-нен аса жариялым.

Ғылыми зерттеу саласы: Термосерпімді анизотропты орталардағы толқындық процестер.

Кәсіби жетістіктері: 

«V Сатпаев оқулары» (12 сәуір 2005 ж, г. Павлодар) республикалық конференцияда I дәрежелі диплом.

Оқу-зерттеулік жетістіктері үшін Павлодар облыстық әкімінің гранты. Цзяо-Тунг Университінде тәжірбиеден өтті (Шанхай, мамыр 2012 ж.), Шанхай ынтымақтастық ұйымыны бойынша Жас ғалымдардың мектебінде тәжірибеден өту грант жеңіп алды, Москва, қазан 2013 ж., ҚР Ғылым және Білім Министрінің алғыс хатымен марапатталды. (мамыр 2014 ж.).   

2001 жылдың желтоқсан айынан бастап - физика кафедрасының оқытушысы, 2002 жылдың қыркүйегінен ассистент болып жұмыс істеді, 2004 жылдың қыркүйек айында жалпы және теориялық физика кафедрасының аға оқытушысы лауазымына ауыстырылды, 2005 жылдың қыркүйегінен бастап 2007 жылдың қыркүйек айына дейін ПМУ С. Торайғыров атындағы  физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің   тәрбие жұмысы мен  әлеуметтік мәселелер жөніндегі декан орынбасары болып тағайындалды. 

- 2007 жылдың ақпан айынан бастап. - физ.-мат. кандидаты, 2007 жылдың мамыр айынан бастап  - Физика және аспап жасау кафедрасының доценті, 

- 2011 жылдың тамыз айынан бастап ПМУ С. Торайғыров атындағы  физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы.

- 2011 жылдың қазан айынан бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінде (Коллегия №7) физика доценті ғылыми атағы берілді.

- 2013 жылдың қаңтар айынан бастап - «Қолданбалы математика және физика» журналы редакциялық кеңесінің мүшесі (АҚШ).

-2015 ж. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің «Алтын белгі» иегері. 

 

 

Кафедраның орналасқан мекен-жайы:

Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64 үй, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Жоғары математика және математикалық модельдеу» кафедрасы, кабинет А-403, тел. 8 (7182) 673646 (ішкі. 11-22).

 

 

Мамандықтар мен білім беру бағдарламалары туралы

 Профессор-оқытушылар құрамы

 Оқу-зертханалық базасы

Кафедра жетістіктері

Оқу-әдістемелік жұмысы

Ғылыми-зерттеушілік жұмысы

Тәрбие жұмысы

Мамандандырылған аккредитация туралы куәліктер