Ғылыми-зерттеу жұмысы

1. Факультеттің ғылыми бағыттарының тізімі

Факультетте 5 ғылыми бағыт бойынша зерттеу жүргізілуде:

Жоғары мектептегі логикалық білімнің іргелі негізін әзірлеу. Жетекшісі педагогика ғылымдарының докторы, физика-математика ғылымдарының кандидаты, ҚР ЖҒА корреспондент-мүшесі , профессор Дроботун Б.Н. Көрсетілген тізім бойынша жарық көрді:

а) Шет елде 4 монографияда (Ресей Федерациясында, оның екеуі екі рет шығарылған, (2007ж, 2009ж.) және екеуі қазақ тіліне аударылған;

б) Аль-Фараби атындағы ҚазҰУ және Қ. И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылған 2 оқулықта;

в) Қазақстанда және шет елдерде жарияланған ғылыми статьияларда, халықаралық және республикалық ғылыми, ғылыми-практикалық конференцияда жасалған баяндамаларда;

г) Қазақстан және Ресейдің жоғары оқу орындарында математикалық ғылымдарының оқыту тәжірибесінде жүзеге асырудың 14 актісінде.

Аталған тізімді жасауға Б. Н. Дроботунның жетекшілігімен «Математика» мамандығы бойынша оқитын студенттер мен магистранттар елеулі үлес қосты. Атап айтқанда, Мухаметзянова Н. И., Ахметов Р. Т., Оралов Е. Ш., Панасенко О. И., Егинбаева Н. Б. және т.ю. магистранттар, сонымен қатар Ергали З, Кусманова М,, Джусупова Е., Жаныспаева М., Сарсенбаева Г., Садыкова Р., Темирханова Д., Гайдак В. және т.б. Қазақстан аумағында өткізілген халықаралық ғылыми конференцияларда 1, 2 және 3-дәрежелі дипломдармен марапатталды. Аталған бағыт бойынша студенттермен жетекшілердің бірігуімен Қазақстанның әртүрлі ғылыми мерзімді басылымдарында 30 –дан астам ғылыми жұмыстар және халықаралық және республикалық деңгейдегі ғылыми-тәжірибелік конференцияларда 25-тен астам баяндамалар жарияланды.

Осы жұмыстардың нәтижесінде 9 магистрлік диссертация және 15-тен астам дипломдық жұмыс табысты қорғалды. Аталған тематика бойынша жалпы 150-ден астам ғылыми еңбектер соның ішінде, 4 монография, 3 оқыулық және 3 оқу-әдістемелік құрал жариялады. Негізгі жарияланымдар төмендегілерді қамтиды:

1) Методические аспекты изучения алгебраических систем в высшем учебном заведении. Монография. Новосибирск: изд-во НГУ, 2007. – 251с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным). Перевод на казахский язык: Жоғарғы оқу орындарында алгебралық жүйелерді оқып-үйренудің әдістемелік аспектілері. Монография. Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, издание первое: 2011.-287 б. Издание второе: 2012.-202 б. Орысшадан аударған Қ. Жетпісов, Ж.А. Түсіпов.

2) Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений. Части I и II. Монография.- Новосибирск: изд-во НГУ, 2008. Часть I –221с. Часть II - 376с.

3) Руководство к решению задач по дискретной математике и математической логике. Части I и II. Учебное пособие. Павлодар: Кереку, 2010. - Часть I, 380 с. Часть II, 339 с.

4) Алгоритмические проблемы в курсе «Математическая логика» и методика их изучения. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия педагогическая, 2007, том 8, выпуск 2, с. 29 -38.

5) О роли математической логики в образовании по математическим направлениям. //Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Математика, механика, информатика, том 8 , выпуск 1, 2008, стр. 15 -22. (в соавторстве с С.С.Гончаровым).

6) Основания дидактики обучения логико-алгебраическим дисциплинам в высшей школе. Часть I . Научно-теоретические и идейно-методологические предпосылки. Монография.- Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2011. – 270с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным).

7) К проблеме формирования и развития фундаментальных основ логического образования в средней общеобразовательной школе. I, II. Педагогические заметки. Научный журнал учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», Новосибирск, часть I -2010. Т.3, вып 2, с 21-35, часть II - 2011. Т.4, вып. 2, стр. 21-38. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным).

8) Методологическое введение в алгебру. Часть I . Учебное пособие. Павлодар : Кереку. 2014. – 189 с.

Оқытушылардың АКТ біліктілігін қалыптастыру және дамыту. Жетекшісі педагогика ғылымдарының докторы, математика және информатика кафедрасының профессоры Криворучко Василий Андреевич.

Профессор Криворучко В. А. «ЖОО үздік оқытушы – 2014» атағының иегері (бұдан бұрын осы атақты 2008 ж. алды), 2015 жылдың мамыр айында КОНКОРД (Франция) халықаралық академиясының корреспондент-мүшесі ретінде тағайындалды. Павлодар облысы бойынша БЖИ ПЖ «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ филиалының Ғылыми кеңесінің мүшесі,ПМУ-дың «ҒТАҰО» АҚ эксперт-аналитигі . В. А. Криворучконың жетекшілгімен магистрант Шпигарь Н. Н. ІІІ дәрежелі дипломға ие болды және «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ ҚР ҒжБМ өткізген «Лучшая обновленная, лучшая новая программа курса ПК ПР», «Лучший УМК краткосрочного курса ПК ПР», Республикалық байқауға қатысқаны үшін сертификатын алды, Алматы, 2014 ж.

Зерттеу тақырыбы бойынша Францияда ағылшын тілінде монография жарық көрді «Design of control and measurement of materials to estimate the ICT level - competence of pedagogical workers: monograph».

Тақырып бойынша негізгі жариялымдар:

1. New approaches to Teachers’ ICT competence improving in the system of Teachers’ Professional Development (англ.). [Новые подходы к совершенствованию ИКТ-компетентности педагогов в системе повышения квалификации]. 3rd International Science Congress. ISC-2013. 8th & 9th December 2013. Souvenir: Innovation with Global Responsibility. - Karunya University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. P.239. International E-Publication (в соавторстве Shpigar Natalya, Makarikhina Inna).

2. Стратегия внедрения системы электронного обучения в Казахстане. Сборник статей по материалам V Международной научно-практической конференция студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей «Непрерывное профессиональное образование: теория и практика». – Новосибирск, 2014. С.324-326

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику работы вуза. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: сборник статей по материалам VI Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. – Новосибирск: САФБД, 2015. С.246-249.

4. Концептуальные подходы к разработке инструмента оценки ИКТ-компетентности педагогических работников. Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP, 2015, № 1. – Paris: Editions du JIPTO. – C. 85-89.

Кафедраның есеп беру кезені аралығында қаржыландыру тақырыбында келесі ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді:

- «Қоршаған ортаны аэрозольдармен ластаудың мониторингінің автономды техникалық құралдарының ерекшеліктерін зерттеу», 30.05.2015 № 0127 келісім шарты. Павлодар қаласының ЖСШ «АСУЭП», шаруашылық-келісімінің қаржыландыруы 1 жылда 300 мың тг. Орындаушы профессор, т.ғ.к. Потапенко О.Г.

- 2015 жылдың қазан айынан бастап Фандюшин В.И. «ДСП-нің аз қуатты автоматттандырылған басқару жүйесінің жұмысын арттыру» атты ғылыми жоба бастамасының жетекшісі болып табылады, 4 миллион теңге қаржы енгізуін күтуде.

Бұл жобаның бастамасымен Business Days Pavlodar форумының аясында «Enterprise’s solutions» сайысында бәйгеге түсіп, 2 дәрежелі диплом мен 100000 теңге көлемінде ақшалай мараппатқа ие болды.

2015-2016 оқу жылында «Жас ғалым» университеттік бағдарламасына «гиперспектральді аэрокосметикалық суреттердің алгоритмін өндеуін зерттеу» тақырыбында ВТиП-202 тобының студенттері (Кабанов П, Жабатай А., Садовская А., Муканова С., Жакупов К, Рябов В) аға оқытушы Саринова А.Ж.жетекшілігімен қатысу үшін өтініш берді. Қаржыландыру бекітілді.

Халықаралық қарым-қатынас жұмысы:

- Саринова А.Ж. – Томск мемелкеттік университетінің университетінде ҒЗ аспирантура (ғылыми -зерттеу) бөлімінде білім алу: Информатика факультетінің «Есептеу кешендер, машиналар мен желілердің математикалық бағдарламалармен қамтамасыздандыру» мамандығы. Аспиранттардың қорытынды аттестациясын сәтті өту. Кандидаттық емтихандарды тапсыру. 3 курс білім алуда. РФ, г.Томск.

- Куанышева Р.С.- Федералды мемлекеттік қаржыландырылған жоғарғы білім беру мекемесі «Омбы мемлекеттік педагокикалық университеті» -нің «Білім беру мен тәрбиелеу ұғымы мен әдістемесі(білім беруді ақпараттандыру, жоғарғы білім дәрежесі)» аспирантура бөлімінде білім алу.

Диссертация тақырыбы: Техника мен технологияларды ИКТ-біліктілігі әдісін екі тілде дамыту. Диссертация тақырыбы бойынша екі мақала жарияланған.

Кафедраның оқытушыларымен ғылыми –зерттеу жұмысы бастамалары бойынша жеке жұмыстар өткізіледі:

№ п/п Тақырып атауы Ғылыми жетекшісі Аяқталу мерзімі
1 Қоршаған ортаны аэрозольмен ластауды зерттеудің бағдарламалық құрылғысы кешенің құру. Потапенко О.Г. 2017 ж.
2 Гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерді қысу мен өндеуге арналған математикалық және бағдарламалық қамтамасыздандыруды құру. Саринова А. Ж. 2018 ж.
3 Аз қуатты ДСП автоматтандырылған басқару жүйесі жұмысын арттыру. 2018 ж.
4 Техника мен технологияларды ИКТ-біліктілігі әдісін екі тілде дамыту. Куанышева Р. С. 2018 ж.

 

Ғылыми зерттеу жұмысының жеке жоспар ұстаздарының жаспарлауы

Ғылыми жұмыс тақырыбы Орындаушы Жоспар орындаудағы жұмыс барысы
1 Қоршаған ортаны аэрозольмен ластауда колданатын автономды техникалық құралдарды қолданудың ерекшеліктерін зерттеу. Потапенко О.Г. «Қоршаған ортаны аэрозольмен ластауда колданатын автономды техникалық құралдарды қолданудың ерекшеліктерін зерттеу» тақырыбында ғылыми-зерттеу жұмысы өткізілді.
2 Гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерді өндеу мен қысу үшін арналған математикалық бағдарламалық қамтамасыздандыруды ойластыру. Саринова А.Ж.

1. Зерттеу тақырыбында 15-тен аса ғылыми еңбектер жарияланған(2-і РИНЦ ВАК России, Scopus ғылыми журналында).

2. Халықаралық 12 конференцияда қатысты (Испания, Мәскеу, Томск, Павлодар, Астана).

3. ЭВМ, НИ ТПУ гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерді қысу бағдарламасы тіркелген.

4. Студенттермен бірге ғылыми-зерттеу жұмысы өткізілді.

5. Студенттермен 2 ғылыми баяндама дайындалды.

3 ДСП-нің аз қуатты автоматттандырылған басқару жүйесінің жұмысын арттыру Фандюшин В.И.

1. Зерттеу тақырыбына сай 2 ғылыми мақала жарияланды.

2. Студенттермен бірге 2 ғылыми баяндама дайындалды.

Ақпараттық технологиялар кафедрасының оқытушылары 2016-2017 жылы, 20 ғылыми еңбек жарияланды, оның ішінде 17-і Республикалық баспаларда, 3- СНГ, мемлекеттік тілде -1.

 ВТиП-402 студенттері Жакупова Айман, Жандаулетова Жанара, Нуралинов арман, Фузеев Вячеслав, Шаклеин Владимир stratup жобаларымен жұмыс жасайды, қазіргі уақытта "Event map" жобасы даму үстінде, 2015 жылы өткен StartUp Nomad Tour конкурсының жеңімпаздары болып табылады; 2015 жылдың 25 қыркүйек- 30 қараша аралығында "MOST" жас кәсіпкерлер клубында бизнес-акселерация өтті; «Eurasia Mobile Challenge» конкурсының жартылай финалистері болып табылады ; Semi Finalist at Regional Final, Moscow, Russia сайысының сертификаты иегерлері, 2016 жылдың 27-28 қаңтары.Нуралинов Арман – 2015 жылдың желтоқсанында С.Торайғыров атындағы ПМУ өткен «Бизнес және Білім беру» форумының қатысушысы, халықаралық Enactus (Enactus PSU) ұйымының мүшесі, «Жоба менеджері» қызметін атқарады, «Болашақ» ассоциасы атынан "Bolashak Business Competition" сайысының қатысушысы, «Кемел кәсіпкер атты бизнес кейстерді шешу аймақтық чемпионаттың жеңімпазы 2016 ж (С.Торайғыров атындағы ПМУ DoStar командасы құрамы), республикалық «Кемел кәсіпкер атты бизнес кейстерді шешу аймақтық чемпионаттың жеңімпазы 2016 ж (3 орын DoStar командасы құрамы), Enactus Kazakhstan National EXPO 2016 жеңімпазы (Enactus PSU командасы құрамында), XVI Сатпаев оқуларының жеңімпазы. Кафедра оқытушыларының жетекшілігімен және студенттермен 6 мақалалар жарияланған.

№ п/п ФИО автора Публикация атауы Публикация түрі (мақала, тезис, баяндама т.б) Шығыс мәліметтері (баспа мен журнал атауы, №, жылы, конференция, журнал номері, парақ номері) Баспа тілі Соавторлар
1 2 3 4 5 6 7
1 Саринова Асия Жумабаевна Гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерін нейронды желілер мен статистикалық ерекшеліктерін қолдану арқылы қысу. мақала

«Инновации в образовании: поиски и решения» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

И.Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясы, ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2015.

4 -
2 Саринова Асия Жумабаевна Алгоритмдер мен параллельді есептеулерді құрастырудағы ерекшеліктер. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2015. 6 Кабанов П.А.
3 Саринова Асия Жумабаевна Бағдарлама құралдарының Visual Studio C++ ортасында модульді жобалануы. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2015. 6 Сагынтай Е.
4 Саринова Асия Жумабаевна Lossless compression of hyperspectral images with pre-byte processing and intra-bands correlation мақала Universidad Nacional de Colombia. DYNA. 82 (190), pp. 166-172. April, 2015 Medellín. ISSN 0012-7353 Printed, ISSN 2346-2183 Online DOI. Scopus, Tomson Reuters. 7 Alexander Zamyatin & Pedro Cabral
5 Саринова Асия Жумабаевна Шығынсыз жерді қашықтықтан зондаутың гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерін қысу. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2015. 5 -
6 Саринова Асия Жумабаевна Вейвлет-жаңғыртуды қолдана отыра гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерін қысу алгоритмдерін өндеу. мақала Вестник ПГУ. Серия Физико-математическая. № 4, Павлодар, 2015. 5 -
7 Саринова Асия Жумабаевна Аэрокосметикалық суреттерді мәліметтерді сандық өндеуде өндеу. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2016. 4 Кабанов П.А.
8 Саринова Асия Жумабаевна Университеттегі студенттің ақпараттық технологиялардағы тайм-менеджменті. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «Торайғыров оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. 2016 2016 4 Мүсәлім Елдос
9 Саринова Асия Жумабаевна Гиперспектральді мәліметтерді өндеуде вейвлет технологиясының жаңғыртылуы. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «Торайғыров оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ. 2016 4 -
10 Саринова Асия Жумабаевна Диапазонаралық корреляцияны және индекстеуді қолдана отыра гиперспектральді аэрокосметикалық суреттерін қысу алгоритмдерін өндеу. мақала А.Ф.Терпугов атындағы ақпараттық технологиялар және математикалық үлгілеу XV халықаралық конференциясы. . Алтайский край, Алтай ауданы, Катунь кенті, 2016 6 -
11 Куанышева Раушан Сайлауовна Техника және технологиялар бакалаврлерінің кәсіби дайындығы сараптамасы. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары». Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2016. русский -
12 Куанышева Раушан Сайлауовна Техника мен технологияларды ИКТ-біліктілігі әдісін көптілді болашақ бакалаврларда дамытудығы қиындығы. мақала «Білім беруді ақпараттандыру: тәжірибе мен теория» ғылыми-практикалық халықаралық конференциясы. Омбы:ОмГПУ баспасы. русский -
13 Талипов С.Н. Жеке компьютер мен мобильді құрылғылардың ақпараттық қорғанысын қамтамасыздандыратын құралдыр.   Вестник ПГУ» №2-2016 (0,3 п.л.) - -
14 Потапенко О.Г. Қазақстандағы гиперлокальді медиажобалардың даму болашағы.   Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «CVI Сатпаев оқулары» конференциясы Т.22. 2016. С.345-348 4 Нуралинов А.
№ п/п ФИО автора Мақала атауы Публикация түрі (мақала, тезис, баяндама т.б) Шығыс мәліметтері (баспа мен журнал атауы, №, жылы, конференция, журнал номері, парақ номері) Баспа тілі Соавторлар
1 2 3 4 5 6 7
1 Саринова Асия Жумабаевна Алгоритмдер мен параллельді есептеулерді құрастырудағы ерекшеліктер. мақала

Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2015.

6 Кабанов П.А.
2 Саринова Асия Жумабаевна Бағдарлама құралдарының Visual Studio C++ ортасында модульді жобалануы. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «XV Сатпаев оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2015. 6 Сагынтай Е.
3 Саринова Асия Жумабаевна Аэрокосметикалық суреттерді мәліметтерді сандық өндеуде өндеу. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «Торайғыров оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2016 4 Кабанов П.А.
4 Саринова Асия Жумабаевна Университеттегі студенттің ақпараттық технологиялардағы тайм-менеджменті. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми «Торайғыров оқулары» конференциясы. Павлодар: С.Торайғыров атындағы ПМУ, 2016 4 Мүсәлім Елдос
5 Потапенко О.Г Қазақстандағы гиперлокальді медиажобалардың даму болашағы. мақала Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушыларға арналған халықаралық ғылыми . «CVI Сатпаев оқулары». Т.22. 2016. С.345-348 4 Нуралинов А.