Т.А.Ә.: Нәзира Нұрғазықызы Оспанова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент, ПМУ профессоры

Білімі: жоғары, «Семей» мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика және информатика, 1996 ж.

Алтынсарин атындағы ҰБА ізденушісі, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру), 2009 ж.

Оқытатын пәндері: Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, Алгоритмдер және олардың күрделілігі , Технологии разработки программного обеспечения , Новые информационные технологии в науке и образовании, Экономикалық және ақпараттық қауіпсіздік, ЖОО-ның оқыту мазмұнын компьютерлік жобалау, IT-инфрақұрылымды басқару, Адам мен машинаның өзара әрекеттестігі

Жұмыс өтілі: 21 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 70-тен астам еңбектер, оның ішінде:

1. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, «Кереку» баспасы, 2011ж.

2. Ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістерге талдау // ПМУ хабаршысы. №2. 2011. 28-32 б.

3. Виртуалды зертханалардың жоғары оқу орнының оқу үрдісінде қолданылуы // ПМУ хабаршысы. №4. 2010. 159 -165 б.

4. Компьютерлік желілер. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, 2010 ж. 115 б.

5. Эмпирикалық мәліметтерде статистикалық гипотезаны қалыптастыру және тексеру // «ХІI Сәтбаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференция, 18 том, 2012 г., Павлодар, 71-77 б.

6. Электронды оқыту жүйесінде электрондық оқу құралдарының маңызы. Математика, механика және информатика пәндерінен V Республикалық студенттік ғылыми-практикалық конференциясы. 2013, Астана, 102-103 б.

7. Developing a Mobile Application "Educational Process Remote Management System" on the Android Operating System. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 12, 5128-5145

8. Ақпараттық жүйелерді жобалау (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама). Св-во о государственной регистрации прав на объект авторского права. №2373, от 21.12.2015

9. Assessment tools for evaluating knowledge of online students. Proceedings of the 13th International Conference: Efficiency and Responsibility in Education, 2016. Czech University of Life Sciences Prague. Prague, Czech Republic, EU

10. Интернет технологиялар (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама). Св-во о государственной регистрации прав на объект авторского права. №0276, от 11.02.2016

11. GIS and knowledge sharing: designing gis for cultural heritage in Pavlodar region, Kazakhstan. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), №8, 2016. Warszawa, Polska. р. 54 - 58

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдістемелік негіздері

Кәсіби жетістіктері: біліктілікті арттыру бойынша сертификат «Дистанционды оқу технологияларының негіздері» Омбы қ. (2013 г.), «Компьютерлік тораптар» пәнінен электрондық оқыту құралы (программа для ЭВМ) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (2013 г.), «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінен электрондық оқу курсы (программа для ЭВМ) авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (2013 г.), «Тұран-Астана» университеті магистранттардың ЖОО-аралық ғылыми жобалар конкурсында ғылыми жетекшілік жасағаны үшін алғыс хат (2014 г.)

 

Т.А.Ә.: Владимир Иванович Фандюшин

Лауазымы: қауымд. профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: Жоғары, Павлодар индустриялды институты, мамандығы – Өнеркәсіпті кәсіпорындардың электрмен қамтамасыздандыру, 1981 ж.; Аспирантура, Мәскеу энегетикалық институт – 1991 ж.(электротермиялық процесстер мен өндірістер автоматтандыру.

Оқытатын пәндері: Есептеу процесстерінің теориясы, Компьютерлік желілер, Жүйелік бағдарламалау, Жасанды интеллект жүйелері, Компьютерлік жүйелердің интерфейстері.

Жұмыс өтілі: 30 жыл

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1. «Программная реализация алгоритмов регулирования и управления на основе микропроцессоров»;

2. «Коррекция несимметрии электрического режима ДСП посредством регулятора мощности»;

3. «Применение технологии «SCADA» для построения автоматизированных систем управления»;

4. «Распределённая микропроцессорная система управления дуговой сталеплавильной печью».

Ғылыми зерттеу саласы: микропроцессорные системы управления, архитектура ЭВМ, микропроцессорная техника.

Қәсіби жетістіктері:

1. Сертификат Санкт-Петербурского Национального открытого университета о повышении образования по курсу «Архитектура и организация ЭВМ»;

2. Сертификат Санкт-Петербурского Национального открытого университета о повышении образования по курсу «Основы микропроцессорной техники».

 

Т.А.Ә.: Борис Николаевич Дроботун

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының докторы

Ғылыми, академиялық атағы: БҒСБК профессоры

Білімі: С.М. Киров атындағы Казақ мемлекеттік университеті, мамандығы - Математика, 1971 ж.

Аспирантура, Қазақ ССР ҒА математика және механика институты, мамандығы - Математикалық логика, алгебра және сандар теориясы, 1974-1977 жж.

Оқытатын пәндері: Алгебра, Мамандыққа кіріспе, Жиындар теориясы, Алгебралы жүйелер, Моделдер теориясы, Булевы функции, Галуа теориясы, Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика

Жұмыс өтілі: 47 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 4 монография, 1 оқулық, 5 және 5 оқу-әдістемелік құралдар, соның ішінде 200-ден астам ғылыми еңбектер, оның ішінде:

1) О нумерациях простых моделей. //Сибирский математический журнал, XIII, №5 (1977), стр.1002-1014.

2) Методические аспекты изучения алгебраических систем в высшем учебном заведении. Монография. Новосибирск: изд-во НГУ, 2007. – 251с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным). Переводы на казахский язык: Жоғарғы оқу орындарында алгебралық жүйелерді оқып-үйренудің әдістемелік аспектілері. Монография. 1) Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, 2011.-287 б. 2) Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, 2012.-202 б. Орысшадан аударған Қ. Жетпісов, Ж.А. Түсіпов.

3) Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений. Части I и II. Монография.- Новосибирск: изд-во НГУ, 2008. Часть I –221с. Часть II - 376с.

Алгебраические и алгоритмические свойства логических исчислений. Части I и II. Издание второе исправленное и дополненное. Монография.- Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2009. – Часть I, 226 с. Часть II, 360 с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным). Перевод на казахский язык: Логикалық санақтардың алгебралық және алгоритмдік қасиеттері : 1-бөлім. Қарағанды, Басылым ҰҒТАО ҚФ, .], 2014. – 226 б. Орысшадан аударған Қ. Жетпісов, Ж. А. Түсіпов.

4) Руководство к решению задач по дискретной математике и математической логике. Части I и II. Учебное пособие. Павлодар: Кереку, 2010. - Часть I, 380 с. Часть II, 339 с.

5) Основания дидактики обучения логико-алгебраическим дисциплинам в высшей школе. Часть I . Научно-теоретические и идейно-методологические предпосылки. Монография.- Новосибирск: изд-во Учреждения Российской академии образования «Институт педагогических исследований одаренности детей», 2011. – 270с. (в соавторстве с С.С.Гончаровым и А.А.Никитиным).

6) Методологическое введение в алгебру. Часть I . - 189с. Учебное пособие. Павлодар : Кереку. 2014.

7) О принципах педагогического отражения систем математических знаний в содержание высшего математического образования. Algebra and Model Theory 10.Collection of papers/ Edited by A.G.Pinus, K.N.Ponomarev, S.V. Sudoplatov, and E.I.Timochenko. – Novosibirsk^ NSTU Publicher, 2015 C. 71 – 78.

Ғылыми зерттеу саласы:

1. Алгебра және математикалық логика

2. ЖОО-да логика-алгебралық пәндерді оқытудағы методологиясы

Кәсіби жетістіктері: Ы. Алтынсарин ат. медаль (1992 ж.), Қазақстан Республикасының ғылым және білім Министрлігінің құрмет грамотасы (2001 ж.), С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының алғыс хаты (2005 ж.), «Қазақстан Республикасының ғылымының дамуына қосқан үлесі үшін» төс белгісі.

 

Т.А.Ә.: Олег Григорьевич Потапенко

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: профессор, МАИН академигі

Бiлiмі: жоғары, Павлодар индустриялды институты, мамандығы – 1975ж. (өнеркәсіпті кәсіпорындардың электрмен қамтамасыздандыру), Мәскеу энегетикалық институт -1982 ж.(электротермиялық процесстер мен өндірістер автоматтандыру)

Оқытатын пәндері: «Компьютерлiк жүйелердiң жобалауының арнайы сұрақтары», «ЭЕМ-ді ұйымдастыру», «Электротехнологикалық процесстер мен өндірістер автоматтандыру», «Жүелердің теориясының негізі».

Жұмыс өтілі: 40 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 63 аса ғылыми жұмыстары, соның ішінде 6 өнертабыстар жұмыстары бар. «К вопросу выбора управляющих вычислительных комплексов для систем автоматизации производства кабеля»; «Организация и построение автоматизированной системы контроля учета энергоресурсов»; «Физическое моделирование многослойных индукторов» «Особенности применения криорезистивных проводников в индукционных установках промышленной частоты» «Философский аспект создания автоматизированных систем мониторинга состояния окружающей среды»

Ғылыми зерттеу саласы: Ақпаратты өңдеу және басқарудың автоматтандырылған жүйесі

Кәсіби жетістіктері:

2002 жылы тәуелсіз Қазақстанның гүлденуі мен әлеуметтік дамуы жолындағы жетістіктері үшін Қазақстанның Білім және ғылым вице-министрінің құрметті мадақтамасына ие болды.

2005 жылы көпжылдық нәтижелі еңбегі және жұмысқа деген адалдығы үшін Павлодар қаласының әкімінің құрметті мадақтамасына ие болған.

Сол жылы Халқаралық ақпараттандыру академиясының корреспондент-мүшесі болып тағайындалған.

2010 жылы университет алдында ерекше еңбегі үшін Торайғыров атындағы медальмен марапатталған.

2014 жылдан қазіргі күнде Халқаралық ақпараттандыру академиясының мүшесі.

Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау: магистранттар -14.

 

Т.А.Ә.: Леонид Григорьевич Хомутенко

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: физика-математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: профессор

Бiлiмі: жоғары, Днепропетровск мемлекеттік университеті - 1967 ж., мамандығы «Математика». 1974 жылы Днепропетровск мемлекеттік университетінде кандидаттық диссертацияны қорғады.

Оқытатын пәндері: «Ақпарат теориясы», «Математикалық модельдері мен әдістері», «Ықтимал теориясы», «Ақпараттық қауіпсіздігі», «Қолданбалы ақпарат теориясы»

Жұмыс өтілі: 49 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: О решении геометрических задач с неоднозначным чертежом (Вестник ИнЕУ, 2015.-№2), Замена теплоизоляции турбины с использованием базальтового сверхтонкого волокна (Вестник ИнЕУ, 2013.-№2), О некоторых экстремальных задачах на классах суммируемых функций (УМЖ, АН УССР, 24, №5, 1972), Точные оценки для коэффициентов Фурье по системе Хаара функций с ограниченным изменением (Матем.заметки, АН СССР, 9, №3, 1971)

Ғылыми зерттеу саласы: Сандардың жуықтаулары теориясы

Кәсіби жетістіктері: жоқ

 

Т.А.Ә.: Динара Сакеновна Найманова

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика және физика, 2005 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2006 ж.

Алтынсарин атындағы ҰБА ізденушісі, мамандығы – 130002 Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (информатика, білім беруді ақпараттандыру), 2009 ж.

Оқытатын пәндері: Операционные системы, WEB технологии, Проектирование и конструирование мультимедийных систем, Теория паттерновых сетей, Интернет – технологии, Разработка и использование образовательных электронных изданий и интернет-ресурсов, Информатико-математические методы проектирования Интернет ресурсов, Компьютерные сети, интернет и мультимедиа технологии, Архитектура информационных систем

Жұмыс өтілі: 10 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 20-дан астам еңбектері бар, оның ішінде:

1. «Средства обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем будущих информатиков», // Materialy IV miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji 16-31 czerwca 2008 roku. Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2008, pedagogiczne nauki. Muzyka i zycie. Tym 10. P. 10-14.;

2. Методологические основы отбора содержания обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем при двухступенчатом обучении в вузе//Вестник ПГУ.Серия педагогическая- Павлодар, 2008, №2, С.230-239.

3. Informational data flow modeling//Материалы международной научно-практической конференции на иностранных языках “Образование и наука без языковых барьеров” 2011, №3. С 157-159

4. Анализ научно-исследовательской работы по проблеме внедрения обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем//Вестник ПГУ, Серия педагогическая.-Павлодар, 2011, № 1

5. Методика обучения проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем будущих информатиков//Вестник ПГУ, Серия педагогическая.-Павлодар, 2011, № 1

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдістемелік негіздері

Кәсіби жетістіктері: Сертификат «Оқу үрдісінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану» (2013 г.)

 

Т.А.Ә.: Юлия Викторовна Улихина

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Ғылыми, академиялық атағы: -

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы – Физика және информатика, 2005 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 Информатика, 2007 ж.

Оқытатын пәндері: Жасанды интеллект жүйесі, Автоматтандырылған жобалаудың бағдарламалаық құралдары, Web-технологиялар, АЖ-дегі деректер қоры, Компьютерлік жүйелер сәулеті, Интеллектуалды ақпараттық жүйелер, Экономикалық АЖ-дегі жаңа технологиялар, Ақпараттану, Ақпараттық жүйелердің сенімділігі, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Схемотехника негіздері, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, IP экономика, экономика бизнес-қосымшаларды дамыту, Web-дизайн деректерді талдау, Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Жұмыс өтілі: 11 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 15-тен астам еңбек, солардың ішінде:

1. Построение структуры интерактивной среды процесса обучения. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «VIII Сатпаевские чтения», том 18, ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2008 г.;

2. Die interaktive umgebung im ausbildungsprozess. Материалы международной научно-практической конференции «Казахстан и мировые языки», том 2, ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2008 г.;

3. Построение интерактивной среды процесса обучения. Вестник ПГУ № 3, 2007, ПГУ им. С.Торайгырова «Кереку», г. Павлодар 2007 г.

4. Телекоммуникация ақпараттық жүйесінде бұқаралық қызмет ету жүйесінің теориясын қолдану. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников ІХ Сатпаевские чтения, 2009 г.

5. Разработка игрового сетевого приложения. Материалы международной научной конференции молодых ученых, студентов и школьников «ХІІ Сатпаевские чтения», Том 12, ПГУ им. С.Торайгырова, Павлодар 2012 г.

6. Разработка автоматизированного рабочего места эксперта-оценщика ломбарда БМ-капитал. Материалы международной научной конференции молодых уученых, студентов и школьников «ХVСатпаевские чтения», ПГУ им С.Торайгырова, Павлодар, 2015 ж

7. Разработка автоматизированной системы учета работы кофейни «Lavazza». Материалы 10 международной научной практической конференции «Вопросы будущего от света науки - 2014» София 2014ж.

8. Разработка Информационно-справочной системы «Консультант» Магазина спорт.одежды и обуви

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдіснамалық негіздері

Кәсіби жетістіктері: Біліктілікті арттыру туралы сертификат (2012 ж.)

 

Галина Михайловна Ткач

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Білімі: жоғары, С.Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Информатика, 2004 ж.

Магистратура, Инновациялық Еуразиялық университеті, Павлодар қ, мамандығы – Информатика, 2006 ж.

Магистрлік диссертациясының тақырыбы: «Электрондық ПОӘК жасау»

Оқытатын пәндері: ақпараттану, бағдарламалау тілдері мен технологиялары, шешім қабылдау теориясы, ақпараттық жүйелерді жобалау, бұқаралық қызмет ету теориясының негіздері

Жұмыс өтілі: 12 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:

- Особенности технологии информационного моделирования в образовании, Материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –Переяслав-Хмельницкий, 2015г. – 91-93с.

- Мобильные приложения для создания и хранения заметок: актуальные задачи и функции, Материалы ХХ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –Переяслав-Хмельницкий, 2015г. – 133с.

- Жас мамандардың интербелсенді-коммуникативті біліктілігін қалыптастырудағы жоғары оқу орындар мен ІТ-технологиялар арасындағы серіктестік қатынастар, Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы подготовки инженерных кадров в условиях Болонского процесса», 2014 г

- Методика проведения занятий по формированию алгоритмического стиля мышления учащихся, Дулатовские чтения, 2013 г

- Использование интерактивной доски на уроках информатики в начальных классах, XVIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г

- Интерактивный электронный учебник как основной элемент информатизации образования, XI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ" Переяслав-Хмельницкий, 2013 г

- Необходимость подготовки студентов к использовнию интерактивной доски в учебном процессе, Вестник ИнЕУ №1, 2013 г

Ғылыми зерттеу саласы: Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Кәсіби жетістіктері: информатикадан студенттер арасында республикалық олимпиадаға қатысуға студенттерді дайындағаны үшін алғыс хат (2014 ж.), сертификат национального открытого университета «Интуит» ұлттық ашық университітің сертификаты Москва қ. (2015 ж.), «Ана тiлi» орталығының сертификаты «Қазақ тілі курсы» (2015ж.)

 

ФИО: Айнұр Нурболатқызы Токжігітова

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі

Білімі: жоғары, С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 5В011100 Информатика, 2012 ж.

Магистратура, С.Торайгырова атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М011100 Информатика, 2014 ж.

Оқытатын пәндері: Информатика, Современные языки программирования, Базы данных и экспертные системы, Алгоритмы, структуры данных и программирование, Компьютерная графика, Основы теории массового обслуживания

Жұмыс өтілі: 3 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:: 9 еңбек, 2 оқу-әдістемелік құрал, 5 авторлық анықтама:

1. Жоғары оқу орындарында «Ақпараттану» пәнін бейінді-бейімдеп оқытудың теориялық моделі, «ХІІІ Сатпаев оқулары», Павлодар, 2013 ж.;

2. Мектеп – ЖОО жүйесіндегі информатиканың мазмұндық сабақтастығы, ПМУ хабаршысы, педагогикалық серия №2, 2014 ж.

3. Орта мектепте информатиканы бейімді саралап оқыту жолдары. «ІV Шаяхметов оқулары» атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары» жинағы, Павлодар қ. 2012ж

Ғылыми зерттеу саласы: информатика пәнін оқытудың методологиялық негіздері

Кәсіби жетістіктері: халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу үшін сертификаттар, «Управление знаниями, креативностью, инновациями в современной обществе» атты квалификацияны жоғарылату куәлігі (2013г, г. Москва), «Использование возможностей интерактивного оборудования в учебном процессе с ПО ActivInspire» сертификаты (2014 ж.)

 

ФИО: Әсет Егнайұлы Жақсылықов

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: ақпараттық жүйелер магистрі

Білімі: жоғары, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, мамандығы - Информатика, 2003 г.
Докторантура, Абай атындағы ҚазҰПУ, Математики, физики и информатики институты, мамандығы - 6D011100 – Информатика, 2017

Оқытатын пәндері: WEB технологиялар, Алгоритмдер және деректер құрылымы, Компьютерлік жүйелердің архитектурасы, Ақпараттық жүйелерді жобалау, Information and communication technologies, Ақпараттық жүйелердегі мәліметтер қоры.

Жұмыс өтілі: 15 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: 30-дан астам еңбектер, оның ішінде:

1. Мультимедиялық жүйелерді жобалау және құрасыру. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, «Кереку» баспасы, 2011ж.

2. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы // ПМУ хабаршысы Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, «Кереку» баспасы, 2014ж.

3. Электронный пректировщик содержания учебных курсов (Программа для ЭВМ). Св-во о государственной регистрации прав на объект авторского права. №012, от 13.01.2009

4. Вопросы моделирование ситуации в компьютерном тестировании. // Всероссийской молодежной конференции с международным участием «Инновационные средства и методы обучения в условиях ИКТ» – Красноярск (РФ). – 2015. С. 142-147.

5. О разработке электронных пособий по геометрическим наследиям аль-фараби и образовательного портала. // «Математикалық модельдеу мен ақпараттық технологиялар білімде және ғылымда» атты VII Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. – Алматы, – 2015. – Б. 519-522.

6. Білімді бақылаудың көп деңгейлі ақпараттық моделін компьютерде іске асыру мәселесі. // «Заманауи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Түркістан, – 2017. – Б. 510-514.

7. «Оқыту нәтижелерін бақылаудың көпдеңгейлі семантикалық ақпараттық моделінің компьютерлік жүйесі. // «Вестник АПН Казахстана» ISSN 2070-4046, сериясы № 3 (77). – Алматы, – 2017. – Б. 64-71

8. Разработка контрольно-измерительных материалов по школьной информатике в рамках обновленного содержания образования. // ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. Международной научно-практической конференции (Омск, 2017) ISBN 978-5-8268-2118-3

9. «Многоуровневая семантическая информационная система контроля результатов обучения» (программа для эвм) Св-во о государственной регистрации прав на объект авторского права. № 2542, от 31.10.2017

10. Пәндік ұғымдарды құрылымдаудағы білім беру модельдерінің рөлі. // Интеллектуалдық ақпараттық жəне коммуникациялық интеллектуалдық ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар – «қазақстан – 2050» v халықаралық ғылыми – практикалық конференция еңбектері (Астана, 2018 101-104 стран) ISBN 978-9965-31-978-5 УДК 001(063) ББК 72

11. Issue of the application of the multi-level semantic information system for learning outcomes monitoring.// ВЕСТНИК ПГУ C. Торайгырова № 4 (2017) Павлодар

Ғылыми зерттеу саласы: Информатиканы оқытуда білімді бақылау

Кәсіби жетістіктері: біліктілікті арттыру бойынша сертификат

 

Т.А.Ә.: Наталья Николаевна Пудич

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: -

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: Өнеркәсіпті кәсіпорындардың электр жабдықтау факультеті, Павлодар өнеркәсіпті институт 1991 ж.

Оқытатын пәндері: Типтік технологиялық кешендердің автоматтандырылуы, Компьютерлік жүйелердің интерфейстері, Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, Білім және мәліметтер қоры, Техникалық арналар бойынша ақпараттар, Эксперттік жүйелер, Бағдарламалау және мәліметттер қорын жобалау. Интернет технологиялары. Бағдарламаларды жасаудың құрал-жабдықтары. Инженерлік және компьютерлік графика.

Жұмыс өтілі: 13 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 27 аса ғылыми мақалалары және әдістемелік нұсқауылары бар.

1. Конкурс заявок на средства и системы автоматизации. Вестник ПГУ. Серия физико-математическая, № 4, 2010г.

2. Анализ возможностей УВМ для управления реальным объектом. Материалы международной научной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XIII Сатпаевские чтения». XVIII том. Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова. 2013 г.

3. Методические указания к лабораторным работам для студентов технических специальностей «Интерфейсы компьютерных систем». Павлодар. Кереку. 2011 г.

4. Методические указания к практическим занятиям для студентов специальностей 5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение, 5В070200 Автоматизация и управление «Проектирование баз данных систем автоматизированного управления». Павлодар. Кереку. 2013 г.

5. 5В070400 Есептеу техникасы және бағдарламалау мамандығының студенттерінің «Автоматиканың элементтерімен құрылғылары» тәжірибелік сабақтарының методикалық нұсқаулары. Павлодар, Кереку. 2014 ж.

Ғылыми зерттеу саласы: 1. Басқару объектілерінің математикалық модельдеуі. 2. Қазіргі нәсілдердің контроллерлі жүйелері.

Кәсіби жетістіктері:

1. 05.11. - 30.11. 2012 ж. уақыт аралығында 72 сағат көлемінде ЖШС «Е4-СибКОТЭС» мамандандыруын жоғарылату үшін ғылыми-өндірістік тәжірибесі өтті.

2. 2013 жылдың ақпанында - «Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» тақырыбында мамандығын жоғарытау үшін оқыды.

3. 2013 ж. Торайғыров атындағы ПМУ күнін тойлауда мақтау қағазын алды.

4. 2013 ж. Торайғыров атындағы ПМУ күнін тойлауда алғыс хат алды.

5. 2014 ж. алғыс хат.

6. Біліктілікті жоғарылату курстары «LEGO робототехникасының негіздеріне кіріспе (WeDo, MINDSTORMS EV3 тілінде). «Лига Роботов» білім беру жобасы аясында Scratch ортасында бағдарламалау негіздері. 2016ж

 

Т.А.Ә.: Сергей Николаевич Талипов

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі.

Бiлiмі: 1997 ж. - С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет, мамандығы 3702 «Ақпараттың және басқарманың өңдеуінің автоматтандырылған жүйелері», біліктілігі «инженер - жүйе технигі». 2001 ж. - С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университет, мамандығы 3601 «Басқару жүйелеріндегі автоматтандыру және ақпараттану», академикалық дәрежесі - техника ғылымдарының магистрі.

Оқытатын пәндері: Қазіргі заманғы операциялық жүйелердің әкімшілігі және киберқауіпсіздік, Бағдарламаны әзірлеудің құрал-саймандары, Телекоммуникациялық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігі, Заманауи мобильдік құрылғылар қолданушыларының ақпаратын қорғау және киберқауіпсіздік, Объектті-бағытталған бағдарламалау (Java), Киберқауіпсіздік негіздері, Корпоративтық бағдарламалық қамтамассыз етудің әзірлеуі (Java), Java-да өндірістік бағдарламалау. Мобильді құрылғылар үшін бағдарламаларды әзірлеу, Көпдеңгейлі қосымшалардың әзірлеу.

Жұмыс өтілі: 18 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: «Университеттің қызметкерлерді, іскерлік, қаржылық-экономикалық және әкімшілік- шаруашылық әрекетің басқару автоматтандырылған жүйені өңдеу» тақырып бойынша магистрлік диссертация, ғылыми еңбектердің тізімі (29 мақала).

Ғылыми зерттеу саласы: өндірістік бағдарламалау, киберқауіпсіздік.

Кәсіби жетістіктері:

1. Технологиялық жабдықтарды бақылау жүйесі - «Frame», ААҚ "Қазақстан алюминийі", Павлодар қ., 1999-2000 ж.

2. Техникалық және экономикалық көрсеткіштерді жазу жүйесі - «Tefact», ААҚ "Қазақстан алюминийі", Павлодар қ., 1999 ж.

3. Университеттің түрлі бөлімдері мен нысандарындағы кірістерді талдау «U2 for UOO» жүйесі, ИЕУ, Павлодар қ., 2001 ж.

4. Қызметкерлердің жұмыспен қамтуды есепке алу жүйесі «Orix», 2003-2009, корпоративті тапсырыс берушілер, Ресей.

5. «Java-да бағдарламалау» электронды оқу құралы (ИЕУ-де 2013 ж. 23 желтоқсандағы № 215 енгізу актісі)

6. «Java-да бағдарламалау» бағамы бойынша электрондық анықтама (ИЕУ-де 2013 ж. 23 желтоқсандағы № 216 енгізу актісі)

7. Кәсіпорынның техникалық басшылығына және зауытының диспетчерлерге арналған «Зауыт диспетчері АЖО» автоматтандырылған жұмыс орынды әзірлеу және еңгізу, Қазақстан, Павлодар мұнай-химия зауыты, 2014 ж.

8. Stark АЖТП серверлерінде технологиялық қондырғылар және деректер тұтастығын параметрлерін бақылау жүйесін әзірлеу және еңгізу, Қазақстан, Павлодар мұнай-химия зауыты, 2015 ж.

9. Stark АЖТП жүйесінде технологиялық параметрлерді тегтер талдағышың әзірлеу және еңгізу, Қазақстан, Павлодар мұнай-химия зауыты, 2015 ж.

10. ПМХЗ және АМХЗ зауыттарына арналған MES – жүйесің әзірлеу және еңгізу, Қазақстан, 2016 ж.

 

Т.А.Ә.: Раушан Сайлауовна Куанышева

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр

Ғылыми, академиялық атағы: -

Бiлiмі: жоғары,

- C. Торайғыров ат. ПМУ, «Физика және есептеу техникасы», 1998.

- C. Торайғыров ат. ПМУ, «Юриспруденция», 2003.

- ПМПИ, Магистратура, информатика магистрі, 2009.

Оқытатын пәндері: Бағдарламалау технологиясы, Логистиканың математикалық модельдері мен әдістері, Операциялық зерттеу, Автоматиканың құрылғылары мен элементтері, Windows әкімшелендіру және киберқауіпсіздік, Ақпараттық қауіпсіздік негіздері, Басқару модельдері мен әдістері, Киберқауіпсіздік негіздері, Киберқауіпсіздіктің этикасы, құқығы және психологиясы

Жұмыс өтілі: 20 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 10 аса ғылыми мақалалары және тезистары бар

- Проблема формирования ИКТ-компетентности будущих бакалавров техники и технологий в условиях полиязычного образования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Омск-2015.

Анализ подготовки бакалавров техники и технологий. Материалы международной научной конференции «XVІ Сатпаевские чтения». Павлодар. 2016 г.

Ғылыми зерттеу саласы: Полиязычие жағдайында техника және технологиялар бакалаврларының АКТ-компетентлігін дамыту.

Кәсіби жетістіктері:

- Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының «XVI Сәтпаев оқулары» атты халықаралық ғылыми конференциясына қатысушының сертификаты, Павлодар, 2016 ж.

- «Білім беру жүйесінің информатизациясы: теориясы және тәжірибесі» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысушының сертификаты, Омбы-2015 ж.

- Ғылыми зерттеулер үшін Thomson Reuters ресурстары бойынша семинар қатысушының сертификаты, 2015 ж.

- «Павлодар облысының дамуында еңбек сіңіргені үшін» алғыс хат, Павлодар облысының білім беру басқармасы, 2011 ж.

 

Т.А.Ә.: Александра Олеговна Потапенко

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD доктор

Білімі: Жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 050704 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», 2012; Магистратура С. Торайғыров ат. ПМУ, 6M070300 – Ақпараттық жүйелер мамандығының техника ғылымдарының магистрі 2014.

Оқытатын пәндері: ақпаратты өңдеу және басқарудың автоматтандырылған жүйесі, С# бағдарламау, объектті-бағытталған бағдарламалау, есептеу процестердің теориясы, бағдарламалау және деректер базасын жобалау.

Жұмыс өтілі: 2 жыл.

Ғылыми еңбектер тізімі: 21 астам, 1 патент, 1 оқылық. Оның ішінде 11 мақала ЖАК журналында, 8-і халықаралық конференцияда, бір мақала «Applied Mechanics and Materials» шетелдік журналында және бір мақала Scopus базасына кіретін «Электроэнергетика» журналында шығарылды.

1. Существующие автоматизированные системы мониторинга состояния окружающей среды и типовая концепция их построения, Вестник ПГУ – 2012 г. - 7 с.

3. Simulation of voltage on the stator winding terminals of induction motor with impaired short-circuit winding of rotor, «Applied Mechanics and Materials» Vol. 792 - 2015г. – 5 с.

3. Определения периода электрического сигнала в электроэнергетике для его спектрального анализа, Омский научный вестник, №1(151) - 2017г. - 7 с.

4. Моделирование процессов в режиме выбега асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при повреждении его стержней, Журнал «Электротехника» №1 - 2017г. - 15 с.

5. Учебное пособие для студентов технических специальностей высших учебных заведений «Специальные вопросы проектирования компьютерных систем», Издательство «Кереку», г. Павлодар - 92 с.

Ғылыми зерттеу саласы: 6 жыл бойы қоршаған ортаны қатты аэрозольдармен ластауды бақылау және болжамдау жүйесін зерттеумен және әзірлеумен айналыстым. Үш жыл бойы ғылыми зерттеулер бағыты асинхрондық қозғалтқыш роторының қысқа тұйықталған орамының зақымдалуына диагностика мен бақылау жасау жүйесін құру болып табылады.

Кәсіби жетістіктері: Elsevier BV Certificate for the participation in ScienceDirect and Scopus Training . «МИСиС» Ұлттық зерттеу технологиялық университетінде сынақтан өтіп, «Молодеж – Будущее – Окружающая среда» жобасы шеңберінде жас зерттеушілер мен тәжірибешілердің 4 халықаралық кездесуіне қатыстым. Кездесу Германияда өтті: Бранденбург, Саксония, Саксония-Ангальт. Рига техникалық университетінде (Латвия, Рига қ.) және «Электромеханика» кафедрасында «МЭИ» ұлттық зерттеушілік университетінде (Ресей Федерациясы, Мәскеу) сынақтан өттім. IELTS сертификатына иемін.

 

Т.А.Ә.: Токжигитова Нургуль Каирбаевна

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: доктор PhD

Ғылыми, академиялық атағы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Білімі: жоғары, Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, мамандығы 030140- Математика, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6N0602 - Информатика, 2007ж., Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, мамандығы 6D011100- Информатика, 2017ж. PhD философия докторы, мамандығы 6D011100- Информатика.

Оқытатын пәндері: Білім беру электрондық басылымдары мен интернет-ресурстарды пайдалану және жасау, Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиалық технологиялар, Информатиканы оқыту әдістемесі, Операциялық жүйелер, Деректер қорының жүйесі.

Жұмыс өтілі: 20 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 35-тен астам еңбектер, оның ішінде:

1. Ақпараттық жүйелерді жобалау. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, «Кереку» баспасы, 2011ж.

2. Компьютерлік желілер. Оқу-әдістемелік құрал. Павлодар, 2010 ж. 115 б.

3. Операционные системы: учебное пособие / Павлодар: Издательство Кереку, 2015.-70с.

4. Сборник дидактических материалов по основам программирования, учебное пособие / Издательство Атырау: 2017-С.70.

5. Проблемы электронного усиленного обучения/ Вестник ПГУ. Серия педагогическая. – Павлодар. – 2014. – №3. – С. 215-220.

6. Визуалды программалау бойынша білімді мульти-критериалды бақылау/ Вестник ПГУ. Серия педагогическая. – Павлодар. – 2016. – №3. – С. 222-229.

7. Студенттердің визуалды программалау бойынша қабілеттерін мульти-критериалды бақылау кезеңдері/ Вестник КазНПУ. Серия физ-мат..- Алматы, 2016.- №4 (56). –С.206-212.

8. Операционный компонент мульти-критериального оценивания результатов обучения по визуальному программированию будущих информатиков / Вестник ВКГУ. Серия педагогическая. – Уральск. – 2017.№2 (66).-С.71-76.

9. Methodology of multi-criterial evaluation of students' achievements/ Вестник ПГУ. Серия педагогическая. – Павлодар. – 2018. – №1. – С. 259-269.

10. Multi-criteria Assessment of Students’ Study Achievements in Visual Programming/ Man In India – 2017-Vol.97, Issue:13- pp. 397-423. (в базе Скопус)

11. «Языки и технологии программирования» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама / ЭЕМ бағдарламаға жекеменшік иесі туралы авторлық құқық № 2277, 29.12.2014ж.

12. «Бағдарламалау тілдері мен технологиялары» / ЭЕМ-ге арналған бағдарлама / ЭЕМ бағдарламаға жекеменшік иесі туралы авторлық құқық /№2276, 29.12.2014ж.

13. «Программистің логикалық мәдениеті» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама / ЭЕМ бағдарламаға жекеменшік иесі туралы авторлық құқық / №487, 16.03.2015ж.

14.«Білім берудегі электрондық басылымдарды әзірлеу теориясымен әдістемесі» электрондық оқу курсы / ЭЕМ-ге арналған бағдарлама / ЭЕМ бағдарламаға жекеменшік иесі туралы авторлық құқық №1137, 08.06.2015ж.

15. «Ақпараттық жүйедегі деректер базасы» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама / ЭЕМ бағдарламаға жекеменшік иесі туралы авторлық құқық /№1454, 14.07.2016ж.

16. «Инженерлік графика» ЭЕМ-ге арналған бағдарлама/ ЭЕМ бағдарламаға жекеменшік иесі туралы авторлық құқық/ №2679, 14.12.2016ж.

Ғылыми зерттеу саласы: информатиканы оқытудың әдістемелік негіздері, визуалды программалау.

Кәсіби жетістіктері: біліктілікті арттыру бойынша сертификат «Жоғары оқу орындарында оқытудың қорытындысын мульти-критериалды бағалау әдіснамасы» 36 академиялық сағат, Атырау қ. (2016ж.), біліктілікті арттыру бойынша сертификат «MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN THE INDUSTRY APPLICATION» 74 академиялық сағат, Астана қ., 2018ж., «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсы, Нұр-Сұлтан қ. (2019ж.), біліктілікті арттыру бойынша сертификат «Оқытушының ғылыми-педагогикалық қызметіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 72 сағат, Павлодар қ., (2019ж.)

 

Т.А.Ә.: Исабекова Бибигуль Бейсембаевна

Лауазымы: профессор

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты, PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: Жоғары

Оқытатын пәндері: С# бағдарламау, объектті-бағытталған бағдарламалау.

Жұмыс өтілі: 13 жыл

Ғылыми еңбектердің тізімі:

1. Generative education and its functional relevance in higher education//«Вестник ПГУ», серия педагогическая. Павлодар–2016.–№ 4. – С.147-152

2. Experience and analysis of the current situation: model family support services in the educational institution//«Вестник ПГУ», серия педагогическая. Павлодар–2016.–№ 3. – С.159-165

3. Психолого – педагогические аспекты технологизации тренировочного процесса в спорте высших достижений// Современные методы организации тренировочного процесса, оценки функционального состояния и восстановления спортсменов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Челябинск : УралГУФК, 2017. – Т. 1. –С.144-148

4. Determination of soil parameters to calculate soil resistivity//Russian Electrical Engineering/ May 2015, Volume 86, Issue 5, pp 275-281

5. The control system of a steady short-circuit current measurement using the expert estimation method//2015 International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON 2015) Omsk, Russia 21-23 May 2015. с.423-428

6. Academic Mobility As One Of The Key Parameters Of The Bologna Process And Implementation Of The Principles Of The Bologna Declaration In The Higher Education System Of The Republic Of Kazakhstan//3d the International Conference on the Transformation of Education, The collection includes the 3nd International Conference on the Transformation of Education by SCIEURO in London, 24-30 April 2015.-с.110-123

7. Подготовка студентов в условиях диверсификации высшего педагогического образования// Фундаментальные исследования. - 2015 - №. 2. С 1300-1304

Ғылыми зерттеу саласы: Информатиканы оқытуда білімді бақылау, автомматандыру, электроэнергетика

Қәсіби жетістіктері:

1. Подготовка и повышение квалификации специалистов в области технического регулирования, Казахстанский институт стандартизации и сертификации, г.Астана, 2017 год

2. Энергоменеджемент, энергоаудит, энергосбережение в жилищном хозяйстве, АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства", Астана, 2017год.

 

Т.А.Ә.: Мануковский Анатолий Васильевич

Лауазымы: қауымдастырылған профессор (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: доцент

Білімі: 1. Жоғары, Павлодар индустриалды институты, мамандығы-Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау, 1979 ж. 2. Аспирантура, Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы-Электр станциялары, желілері, жүйелері және оларды басқару, 1995 ж.

Оқытатын пәндері: Басқару жүйелеріндегі микроконтроллерлер.

Еңбек өтілі: 27 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:7 өнертабыс және 20-ға жуық ғылыми еңбектер, соның ішінде: "Системы телеметрии, телеуправления и телерегулирования в Казахстане", "Использование технологии bluetooth при построении распределенных управленных систем", " Особенности построения системы диагностики электрических машинов на базе дербес компьютера со встроенной дыбыстық карта."(Новочеркасск, Ресей)," Sources of independent power supply for protection relay (Польша)"," жаңартылатын энергетиканың шағын электр станцияларын пайдалану тиімділігін арттыру", (қазан), "Микропроцессорлық құралдар және басқару жүйелері "оқу құралы (Павлодар).

Ғылыми зерттеу саласы: басқарудың микропроцессорлық жүйелері, телебасқару және телеметрия жүйелері, релелік қорғаныс құрылғылары, автоматика және электр жабдықтарын диагностикалау.

Кәсіби жетістіктері:

1. "Оқытушының ғылыми-педагогикалық қызметіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" курсы бойынша біліктілікті арттыру туралы Инновациялық Еуразия университетінің сертификаты, Павлодар, 2019. 2. Инновациялық жобаларды жылжыту бойынша бизнес-тренингке қатысу туралы ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің сертификаты, Павлодар, 2014. 3. "EU Tempus ERAMIS "жобасы аясында" Wirelles Sensor Networks "курсы бойынша білім деңгейін көтеру туралы" Savonia " (Финляндия) университетінің сертификаты, 2013. 4. XVIII Сәтбаев оқуларының жүлдегерлерін дайындағаны үшін ПМУ ректорының алғыс хаты, 2018. 5. 20-шы Бүкілресейлік "Созвездие-2019" олимпиадасының жүлдегерлерін дайындағаны үшін халықаралық оқыту жүйелері орталығының президенті атынан алғыс хат (Королев қ., Ресей). 6. Төрт республикалық (2016-2018 Астана, Өскемен және т. б.), бір халықаралық (2019, Мәскеу) конкурстардың жеңімпаздарын және "Ұлы Өнертабысқа алғашқы қадам" Республикалық инновациялық жобалар конкурсының облыстық турының Гран-при иегері (2019, Павлодар) дайындау. 7. ИнЕУ-дің күн-жел электр станциясының жүктемелерін басқарудың микроконтроллерлік релесін және Қазақстанның жоғары оқу орындары үшін екі микропроцессорлық өлшеу аспаптарын әзірлеу және іске асыру (2014-2016).

 

Т.А.Ә.: Абыкенова Дария Болатовна

Лауазымы: қауымдастырылған профессоры (доцент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: PhD докторы

Ғылыми, академиялық атағы:

Білімі: жоғары

Оқытатын пәндері: Ғылыми зерттеулердің методологиясы, Электрондық басылымдарды құрастыру, Компьютерлік графика, Объектіге бағытталған программалау, Білім беру саласында АКТ

Еңбек өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:

1. E-learning in higher education: the analysis of the Irish and Kazakhstan experience//Level 3, Dublin Institute of technology, Ireland. – Issue 14. - June, 2016. – Режим доступа: http://level3.dit.ie/html/issue14_list.html

2. E-learning in higher education: the analysis of the Irish and Kazakhstan experience//Level 3, Dublin Institute of technology, Ireland. – Issue 14. - June, 2016. – Режим доступа: http://level3.dit.ie/html/issue14_list.html Forming Master's Degree Students’ ICT Competencies as Future Researchers and Educators: a Kazakhstan Case Study//International Journal of Environmental and Science Education – IJESE/ Volume 11 Issue 18 (2016), pp. 11175-11193 Article Number: ijese.2016.810 Published Online: November 11

3. Оценка ИКТ-компетентности магистрантов// Вестник ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Серия гуманитарных наук. – Астана, 2017. - № 1 (116). – С. 421-425

4. Проблема формирования информационно-коммуникационной компетентности магистранта как будущего научно-педагогического работника: опыт Казахстана//Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin Volume 7, Issue 1, 2017, Pages 34-48 ISSN 2226-3365. – С. 268-273 DOI - http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1701.03

5. Электронное обучение и виртуально-образовательная среда высших учебных заведений Ирландии//Вестник Карагандинского университета, серия «Педагогика». – Караганда, №2(86)/2017, с. 207-211

6. Информационно-коммуникационные технологии в научно-педагогической деятельности магистрантов//Учебное пособие, изд.Кереку - Павлодар, 2017

7. Мобильное приложение «Eventmap»//Материалы V международной научно-практической конференции «Интеллектуальные информационно-коммуникационные технологии – средство осуществления третьей индустриальной революции в свете стратегии «Казахстан - 2050». Астана, 2018 - с. 290-292.

8. Информационно-образовательная среда в педагогической теории и практике//Материалы V международной научно-практической конференции «Интеллектуальные информационно-коммуникационные технологии – средство осуществления третьей индустриальной революции в свете стратегии «Казахстан - 2050». Астана, 2018 - с. 34-37

9. ЖОО педагогтың АКТ-құзыреттілігінің құрылымы мен қалыптасуы//Материалы международной научно-практической конференции «Психологические основы духовно-нравственного обновления современного общества: тенденции, реалии, перспективы». – Костанай, 2018 – с. 297-300.

10.“EVENTMAP” mobile application//Евразийский союз ученых, № 4 (49)/2018 – с. 46-48.

Ғылыми зерттеу саласы: АКТ құзыреттілігі, виртуалды білім ортасы

Кәсіби жетістіктері:

2015 г. «От информатики в школе к техносфере образования», г. Москва;

2015 г. сертификат Springer;

2015 г. сертификат Elsevier Author Seminar "How to Get Published in Scientific Journals";

2016 г. сертификат НГПУ "Современные технологии в образовании ", г. Новосибирск;

2016 г. сертификат РаКУРС "Мобильное обучение: технологии интерактивности", г. Санкт-Петербург;

2019 г. сертификат ИнЕУ «Новые педагогические технологии», г. Павлодар, 72 часа

2019 г. сертификат ИнЕУ «ИКТ в научно-педагогической деятельности преподавателя», г. Павлодар, 72 часа

2019 г. сертификат ИнЕУ «Подготовка преподавателей для IT-класса», г. Павлодар, 128 часов

 

Т.А.Ә.: Даутова Айгуль Зейнуллиновна

Лауазымы: Аға оқытушы

Ғылыми, академиялық атағы: ПМУ доценті

Білімі: С. Киров атындағы мемлекеттік университет "Қолданбалы математика" мамандығы бойынша»

Оқытатын пәндері: Сандық әдістер, графтар теориясы, кодтау теориясы, бағдарламалау, оңтайландыру әдістері және операцияларды зерттеу

Еңбек өтілі: 30 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Қазіргі уақытта 100-ден астам жарияланым бар, оның ішінде 1 электронды оқу-әдістемелік материалдар жинағын құрастырды; 9 оқу-әдістемелік құрал және авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 90-нан астам куәлік бар.

Кәсіби жетістіктері:

2016 ж. сертификат "Ғылыми жобаларды коммерцияландырудың практикалық аспектілері"

2016 ж. "ӨРЛЕУ "БАҰО" АҚ сертификаты "Заманауи педагогикалық технологиялар”

"Ғылыми еңбектің интернационализациясы" сертификаты, "Internationaization of scientific work!”

 

Т.А.Ә.: Исабекова Ляззат Зекеновна

Лауазымы: аға оқытушы

Білімі: жоғары, C. Торайғыров ат. ПМУ, «Физика және есептеу техникасы», 1997.

Оқытатын пәндері: Ақпарат теориясы , компьтерлық желілер сәулеті, , цифрлық сұлбатехника, ақпараттық желілердың негіздері , ақпараттық коммуникациялық технологиялар.

Еңбек өтілі: 17 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: 10 аса ғылыми мақалалары және тезистары бар

Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету «XVIV Сәтпаев оқулары». Павлодар. 2019 ж.

Ғылыми зерттеу саласы: Заманауи технологияларды жобалау және зерттеу.

Кәсіби жетістіктері:

- MACMILLAN сертификаты,

- НЗМОӘК пәндерін ағылшын тілінде оқытқаны туралы сертификаты,

̶ «Робототехника» элективті курсы бойынша НЗМ сертификаты,

̶ «C ++ бағдарламалау технологиясы» бағдарламасына сертификат,

- Павлодар облысы білім басқармасының Құрмет грамотасы 2014 ж.,

- Ақмола облысы білім басқармасының алғыс хаты 2018 ж,

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығының алғыс хаты 2018ж.

 

Т.А.Ә.: Садыкова Анар Орынбековна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: 6М060200 –«Информатика» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – «Ақпараттық жүйелер» бакалавры, 2011 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6М060200 «Информатика», 2013 ж.

Оқытатын пәндері: Web-технологиялар, Information and communication technologies, Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, АЖ-дегі деректер базасы, Flash-технологиялар, Пролог тілінде бағдарламау, 1С платформада бағдарламалау технологиясы

Еңбек өтілі: 6 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: Барлығы 9-дан астам еңбек

Ғылыми зерттеу саласы: ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау, қашықтықтан оқыту технологиялары

Кәсіби жетістіктері: Біліктілікті арттыру туралы сертификат (2019 ж.)

 

Т.А.Ә.: Алимова Жанар Сагидуллаевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Білімі: жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – Математика және физика, 2003 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар педагогикалық институты, мамандығы – 6N0111 Информатика, 2005 ж.

Оқытатын пәндері: Компьютерлік графика, Имитациялық модельдеу, Экономикалық есептеулердің бағдарламалық құралдары

Еңбек өтілі: 16 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: барлығы 2 әдістемелік құрал, 1 оқу құралы, 10-нан астам авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) және 15-тен астам ғылыми еңбек, соның ішінде:

1) Almagul Assainova, Janar Alimova, Aigul Dautova, Nazira Ospanova, Gulmira Abildinova, «The content of professional training of future informatics specialists in kazakhstan: process of developing educational program», The 2nd International Conference on Education and Development [ICED2017], ISBN: 978-1-60595-487-5, September 8th - 10th, 2017, Shanghai, China. (DOI 10.12783/dtssehs/iced2017/15107)

2) Ж.С. Алимова, «Қаржы саласындағы ақпараттық зерттеуде модельдер мен құрылымдарды қалыптастыру жайлы», Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті «Ғылым, білім және өнеркәсіп интеграциясы – Ұлт жоспарын жүзеге асырудың негізі» (Сағынов оқулары №10) атты мерейтойлық Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, IT- және Smart технологиялар секциясы, 2018, ISBN 978-601-315-131-1

3) Ж.С. Алимова, «Қазақстанның жалпы ішкі өнімін құрайтын қаржы белгілерін ақпараттық және эконометриялық зерттеу: 1990-2016», ПМУ жаршысы, физика-математика сериясы, 2018, №3, ISSN 1811-1807.

4) Ж.С. Алимова, С.Е. Керимкулов, Ж.М. Булакбай, «Сбалансированный рост денежной массы в Казахстане: 1994-2018», V международная научно-практическая конференция-биеннале «Системный анализ в экономике – 2018» 21-23 ноября 2018 года, ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г.Москва.

Ғылыми зерттеу саласы: Қаржы саласындағы күрделі ақпараттық үрдістерді зерттеу

Кәсіби жетістіктері: «Оқу үрдісінде қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану» (2015 ж.)

Программа повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов РК (2015г.)

Сертификат Бүкіләлемдік банктің «Жастар корпусын дамыту» жобасының Менторы және Тренері (2017 ж.):

- жастарды позитивті дамыту және өмірге маңызды дағдылар;

- қоғамдық-пайдалы әрекеттер және жобаларды басқару дағдылары;

- команда құру және көшбасшылық;

- фасилитация дағдылары және тренинг жүргізу.

 

Т.А.Ә.: Исимбаева Ассель Базарбаевна

Лауазымы: аға оқытушы

Ғылыми, академиялық дәрежесі: информатика магистрі

Білімі: жоғары

Оқытатын пәндері: Кәсіби қазақ тілі, Компьютерлік жүйелердің сәулеті, Ақпараттық жүйелерді жобалау, IT-инфрақүрылым, Информатиканың математикалық негіздері, Адамның компьютермен өзара байланысы, Ғылыми зерттеу негіздері

Еңбек өтілі: 16 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі:

1 Арнайы пәндерді оқу кезіндегі студенттердің танымдық дербестігі, жас ғалымдардың, магистранттардың, студенттер мен оқушылардың "XVII Сәтбаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, Павлодар, 2017

2 "DOSUG" мобильді қосымшасы - адамдарды біріктіретін, Жас ғалымдардың, магистранттардың, студенттер мен оқушылардың "Xviiсатпаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары, Павлодар, 2017

3 "Он жетінші бет" кітап WEB-ресурсын әзірлеу, "Интеллектуалды ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – "Қазақстан-2050" Стратегиясы аясында үшінші индустриялық революцияны жүзеге асырудың құралы л. М. П. Еуразия ұлттық университеті. Мағлұмат Астана, 2018

4 "Он жетінші бет" кітап ресурсына қажеттілік, жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен мектеп оқушыларының "XVIII Сәтбаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары - Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. С. Торайғыров, 2018. – 176с

5 Оқу үдерісіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, " Интеллектуалды ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – "Қазақстан-2050 "Стратегиясы аясында үшінші индустриялық революцияны жүзеге асырудың құралы л. М. П. Еуразия ұлттық университеті. Мағлұмат Астана, 2018

6 "Интеллектуалды ақпараттық және коммуникациялық технологиялар – "Қазақстан-2050" Стратегиясы аясында үшінші индустриалды революцияны жүзеге асыру құралы " атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектерінің электронды оқу басылымдарын әзірлеу әдістемесінің кейбір мәселелері. Мағлұмат Астана, 2018

Ғылыми зерттеу саласы: Электрондық оқу басылымдарын құрудың әдіснамалық негіздері

 

Т.А.Ә.: Егинбаев Мирас Тлекович

Лауазымы: оқытушы (ассистент)

Ғылыми, академиялық дәрежесі: жаратылыстану ғылымдарының магистрi

Білімі: жоғары, Инновациялық Еуразия университеті, мамандығы - Физика, 2017 ж.

Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы – 6M060200 "Информатика", 2019ж.

Оқытатын пәндері: Information and communication technologies, Основы компьютерного моделирования, Алгоритмизация и основы программирования, Компьютерная графика, Информационные технологии обработки экспериментальных данных, Инструментальные средства автоматизированного проектирования, Разработка промышленных ИС

Ғылыми еңбектер тізімі:

1. Прорывные технологии и инновации в сфере робототехники // Материалы международной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XVIII Сатпаевские чтения». Жас Ғалымдар – 2018. – Т. 19. – С. 283-289.

2. Web service implementation in robotics // Материалы международной конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и школьников «XIX Сатпаевские чтения», посвящённой 120-летию академика К. И. Сатпаева. Жас Ғалымдар. – 2019. – Т. 21. – С. 351-357.

3. Trends in the development of human interaction with the computer // Роль науки в формировании современной виртуальной реальности: материалы международной научно-практической конференции (31 мая 2019г., Новосибирск) Отв. ред. Зарайский А.А. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2019 – С. 44-46.