Сыртқы тыңдаушылар үшін қосымша білім беру

Білім беру қызметіне ұйымдармен шарт жасау

Білім беру қызметіне физикалық тұлғалармен шарт жасау

БА курстарына өтінім үлгісі

БА курсын оқыту құнының прайс-листі

Хабарламалар

 

Реквизиты для оплаты: РГП на ПХВ «Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова», г. Павлодар, ул. Ломова, 64, БИН 990 140 004 654 

1. АО «Евразийский банк» KZ4394812KZT22030797, БИК EURIKZKA, «На курсы повышения квалификации, ФИО тренера» 

2. АО «Цеснабанк», БИК TSESKZKA, ИИК KZ57998FTB0000003310, Кбе 16, КНП 861, «На курсы повышения квалификации, ФИО тренера»