Кафедраның құрылу тарихы

«Қазақ тілі және журналистика» кафедрасы 6М050400 – «Журналистика», 7М03201 – Журналистика және 7М03252 - «Кітапхана ісі» мамандықтары бойынша түлектерді дайындаушы кафедра болып табылады.

Кафедра барлық факультеттердің мамандықтарында «Қазақ тілі» мен «Кәсіби қазақ тілі», «Мемлекеттік тілде іс жүргізу және кәсіби тіл әдебі», « Академиялық қазақ тілі» пәндері бойынша оқу үрдісін қамтамасыз етеді.

Кафедраның мақсат-міндеті журналистика тарихы және теориясы мен практикасын игеру бағытындағы мамандарды дайындауға бағыттталған.

Кафедра Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы», «Звезда Прииртышья» газеттерімен, сондай-ақ «Ертіс-Медиа», «Қазақстан-Павлодар» теле және радио, С.Торайғыров атындағы облыстық кітапхана, Павлодар қалалық кітапханасы бірлестіктерімен тығыз қарам-қатынаста жұмыс істейді.

Кафедра жетекшісі - ф.ғ.к., ХАА академигі Зейнулина Айман Файзулловна.

 

Кафедра меңгерушіс

 

Т.А.Ә.: Зейнулина Айман Файзоллақызы

Лауазымы: «Қазақ тілі және журналистика» кафедрасы кафедрасының меңгерушісі

Ғылыми, академиялық дәрежесі: филология ғылымдарының кандидаты

Ғылыми, академиялық атағы: ЖАК доценті, С. Торайғыров атындағы ПМУ профессоры

ҚР Педагогикалық Ғылымдар Академиясының корреспондент – мүшесі.11.10.2011.

Ресей лингвистер-когнитологтар ассоциациясының мүшесі. 01.12. 2012

Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі – 01.04.2014

Бiлiмі: жоғары, ҚазМемҚызПИ. Алматы қаласы. Мамандығы: қазақ тілі мен әдебиеті, 1987

Оқытатын пәндері: қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі,мемлекеттік тілде іс жүргізу және кәсіби тіл әдебі, журналистикаға кіріспе, БАҚ тілі мен стилі, Журналистика психологиясы

Жұмыс өтілі: 32 жыл

Ғылыми еңбектер тізімі: «Алаш әдебиетінің алдаспаны» атты монография, 5 оқулық, 5 оқу құралы, 2 электронды оқулық, 300- ден аса ғылыми мақала.

1. Уәйіс Шондыбайұлының әдеби – шығармашылық мұрасы. ПМУ Хабаршысы. 2014 жыл, № 1. Филология сериясы.

2. Концепция личности в творчестве Ж.Аймауытова. The 1st International conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics ational conference Австрия, Вена, 2014 (өндірісте, сәуір)Еропейская конференция по литературе, филологии и языкознанию. Австрия. Вена. 14 апреля, 2014 г.

3. Chapter II Psychologism in the novel of Zhusipbek Aimautov. 5th International Scientic Conference“Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development”Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies “Premier” Conference papers 24 March, 2014 Stuttgart, Germany. 67 p. (39 – 40 p) ISBN978 – 3 – 944375 – 34 - 2

4. Turik poetry and Mashkhur Zhuzip. Life Science Journal Acta Zhengzhou University Overseas Edition. (Life Sci J) ISSN: 1097 – 8135. Volume 11 – Special Issue 5 ( Supplement 1105s), 25,2014. Cover Page, Introduction, Contents, Call for Papers,Author Index, lsj 1105s. Life SciJ 2014:11(5s): 132 – 139]. (ISSN:1097 – 8135). http://www.lifesciencesite. com.25. импакт-фактор – 0,165.

5. Төлен Әбдіков шығармашылығындағы психологизм ПМУ Хабаршысы. 2014 жыл, № 3 Филология сериясы.

6. Асқар Сүлейменов шығармашылығындағы адамтанудың көркемдік иірімдері. ПМУ Хабаршысы. 2014 жыл, № 3. Филология сериясы.

7. Шәкәрім поэзиясындағы пәлсапалық ұстаным. ПМУ Хабаршысы. 2014 жыл, № 4. Филология сериясы.

8. Ілияс Есенберлин шығармашылығындағы ұлттық руханияттың  көркемдік сипаты. ПМУ Хабаршысы. 2016 жыл, № 4. Филология сериясы. 

9. Жазушы шеберлігі мен көркем қаһарман әлемі. ПМУ Хабаршысы. 2016 жыл, № 4. Филология сериясы. 

10. Ұлы Дала өсиетнамасы. Оқу құралы. Павлодар: - ЖК «Сытина Н.И.» баспаханасы, 2015. – 64 б. ISВN: 978 – 601-7539 – 42 -9

11. Мемлекеттік тілде іс жүргізу. электронды оқулық.  Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік N1200.  15 маусым 2015 жыл.

12. Кәсіби қазақ тілі Жаратылыстану және техникалық мамандықтарға арналған оқулық. 2016.

13. Әдебиетті оқыту танытқышы. (оқулық) 2016

14. Кәсіби қазақ тілі практикумы. (оқулық) / А. Ф. Зейнулина, Ә. Т. Ибраева. – Павлодар : С.Торайғыров ПМУ. «КЕРЕКУ», 2017. – 93б. ISBN 978-601-238-966-1

15. Қазақ әдебиеті пәнінен білімді бақылауға арналған тест тапсырмалары: оқу құралы / А. Ф. Зейнулина, Ә. Т. Ибраева. – Павлодар : Toraighyrov University, 2019. – 93б. ISBN 978-601-238-966-1

Ғылыми зерттеу саласы: 10.01.02 «Қазақ әдебиеті», «10.02.02» Қазақ тілі, Журналистика теориясы, журналистика пәндерін оқыту әдістемесі, қазақ көсемсөзі.

Кәсіби жетістіктері:

Қазақстан Республикасы Педагогикалық Ғылымдар Академиясының корреспондент – мүшесі. 2001 жыл, 11 маусым. Куәлік № 0052.

Ресей лингвист - когнитолог ассоциациясының мүшесі. 2012 жылдан бастап.

Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі. 01.04.2014. Диплом №1565.

  • Кәсіби біліктілігін растайтын сертификаттары:

 

Кафедра меңгерушісінің кабинеті А-542. Телефон: 673687,ішкі телефон - 1327.

Байланыс телефоны: 67-36-85 (1327 - жұм.)

 

 

  

Профессор-оқытушылар құрамы

 Оқу-зертханалық база

 Кафедра жетістіктері

 Ғылыми-зерттеу жұмысы

 Оқу-әдістемелік жұмыс

 Тәрбие  жұмысы

Мамандандырылған аккредитация туралы куәліктер

Сертификаттар

Аккредитеттеу сертификаты