Павлодар облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары Айбек Аубанов еріктілерге тегін құқықтық кеңес беретін жасақтарды құруға ұсыныс жасады.

Азаматтық, қылмыстық істер, заңшығарушылық, құқық нормаларын орындау, заңды орындау, нотариат, адвокатура, мемлекеттік және сот органдарында құқықтарды қорғау, мемлекеттік органда жұмыс істеу, және ққадағалау, халықаралық консалтинг және тағы басқалар.

Әлеуметтік міндеттемелерді qazvolunteer.kz сайтына тіркелу арқылы қабылдауға болады.