Алина Хаматдинованың семинарында оқытудың жаңа трендтері мен ақпаратты сол жақ жарты шармен қабылдау мәселелері талқыланды.

Бұқаралық коммуникация саласындағы сарапшы тарихи қалыптасқан оқыту әдістемелерінің, ең бастысы сол жақ жарты шармен ойлаудың бір мағыналы мәнмәтінін үйрететінін және дамытатынын айтты. Бұл әдіс адамзатпен барынша игерілген. Оң жақ жарты шар креативтілікке, қиялға, түйсікке байланысты.

Оң және сол жарты шар арасындағы үйлесімділікті табу тәсілдерінің бірі – Дилтс пирамидасын құру. Ол әдеттегі өмір деңгейінен мақсатқа жету деңгейіне дейін баруға мүмкіндік береді. Нейрологиялық жаттығулар үйлесім жасайды және кез-келген жағдайды шешу кезінде солдан оңға көшуді қамтамасыз етеді.

Ericson International коучінің сөздері физика және аспап жасау кафедрасының профессоры, п. ғ. д. Күләш Нұрымжанованың зерттеулеріне қызығушылық танытты. Ұлттық мектептерді бітірген балалардың ойлау ерекшелігі атап өтілді, ол алгоритмдеудің қатаң стандарттарына және схемалық формаларды құруға нашар әсер етеді. Әдетте олар шығармашылық, эмоционалдық және бейнелі түрде ойлайды, мұны шектеулі шеңберге енгізу қиын.

Философия және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі Майра Қожамжарованың айтуынша, бұл қазақ мәдениетінің ерекшелігімен, білім трансляциясының ерекше формасымен байланысты.

Жасанды интеллект сол жақ жарты шарға бөлінген функцияларды орындай алады, бірақ шығармашылық, креативтілік және эмоционалды ойнай алмайды.

Қазақ тіліндегі ойлаудың бұл ерекшелігін төртінші индустриялық революцияда дұрыс пайдалануға болады.