АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» проводит Республиканский конкурс идей «Инновационный Казахстан». В Конкурсе могут принять участие граждане Республики Казахстан в возрасте от 15 до 30 лет. С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.i-kaz.kz. Прием заявок осуществляется до 11 ноября 2011 года.

Научным руководителям госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ предоставить акты выполненых работ и акты внедрения научных результатов в учебный процесс и производство за 2011 год, в отдел научно-исследовательских работ и патентно-лицензионной деятельности департамента инновационного развития и научных исследований (каб. 243, внутр. 1244)

Назар аударыңыз! Сырттай оқитын 1 курс студенттері 2011 жылдың қазан айының 20-24 аралығында өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы Қазақстан тарихы, Қазақ тілі, Шетел тілі пәндерінен кіріс бақылаудан өтуіңіз қажет екеніңізді хабарлаймыз. Студенттің жеке кабинетіне кіру логины мен құпия сөзді өз деканатыңыздан алуға болады.

 2011 ж. 29 қыркүйегінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Павлодар облысы әкімшілігімен бірлесіп диалогтық алаң өткізді «Қазақстан-Сібір 2011» Халықаралық көрмесі шеңберіндегі «Мемлекет. Ғылым. Бизнес. Инновациялық ортаны құру мен қолдаудың аспаптары» Диалогтық алаңы Мемлекет. Ғылым. Бизнес үштігін қарқынды дамыту мәселелерін мақсатымен қарастырылды.

РФ-ның ғылымға еңбегі сінген қайраткер, РФ-ның жоғарғы білімнің құрметті жұмыскер, биология ғылымдарының докторы, профессор Валерий Лаврентьевич Петухов С.Торайгыров ат.Павлодар мемлекеттік университетіне 2011 жылдың қыркүйек айында «Ветеринарлық генетика» бойынша дәрістер курсын өткізген.

С. Торайғыров атындағы ПМУ-де 2011 жылы 2-4 қарашада ҚР тәуелсіздігінің 20  жылдығына арналған  «VIIІ Мәшһүр Жүсіп оқулары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция  және ф.ғ.д., профессор, «Қазақ  филологиясы» кафедрасының Құрметті меңгерушісі Жүсіп Қуандық Пазылұлының  70 жылдық мерейтой іс-шарасы өткізіледі.

20 сентября в ПГУ им. С. Торайгырова состоялись два значимых для университета мероприятия: презентация «Электронной библиотеки» и открытие читального зала «Библиотека народов Казахстана».

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредиттеуін іске асыруда. Бұл үрдістің негізгі кезеңдерінің бірі аккредиттеу агенттігінің сараптау тобының іссапары болып табылады. 

 Павлодар қаласының кәсіпорындары мен ұйымдарына ақылы жастар сынақ мерзімін өтуге, 2010-2011 жылы бітіретін кәсіптік лицейлердің, колледждердің, университеттердің түлектерін шақырамыз (Жастар тәжірибесін бұрын өтпегендерді).

18 мая 2011 года в 10.00 ч. состоится Областной семинар библиотекарей вузов, колледжей, профессиональных лицеев на тему: «Библиотека - центр молодежных коммуникаций» в Научной библиотеке ПГУ им. С. Торайгырова.

Тел. для справок: 67-36-84

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb