Жетекшісі: Мұкышева Асия – С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың қаржы-экономика факультетінің 3 курс студенті.

ТөрағасыСарыбай  Ақбота Маратқызы - ММет 12п, металлургия, машинажасау және көлік факультетінің магистранты.

Жетекшісі: Гаглоев Александр – Гуманитарлы-педагогикалық факультеттің 3-ші курс студенті.

Руководитель: Закарина Карина – студентка 2 курса гуманитарно-педагогического факультета.(волонтерский отряд «La vie Добро»)

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb