Жетекшісі: Зейнулина Айман Файзулловна - к.ф.н., профессор, қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі.

A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb