Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Экономикалық тапсырмалар шешуге математикалық әдістерді пайдалану, 2 кр.
            Интернет - технологиясы, 3 кр.
            Ғылымның әдістемелік және ғылыми зерттеушіліктің әдістері, 2 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Экономика пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқытудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Интернет - технологиясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Интернет - технологиясы, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқытудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Қаржы менеджменттің теориясы және тәжірибесі, 4 кр.
            Корпоративтік қаржылық басқарма, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Интернет - технологиясы, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқытудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Қаржы менеджменттің теориясы және тәжірибесі, 4 кр.
            Корпоративтік қаржылық басқарма, 4 кр.
            Қаржы менеджменттің теориясы және тәжірибесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Экономикалық зерттеулерді өткізудің әдістемесі, 3 кр.
            Интернет - технологиясы, 3 кр.
            Қаржы менеджменттің теориясы және тәжірибесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылық басқарма, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқытудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Қаржы менеджменттің теориясы және тәжірибесі, 3 кр.
            Интернет - технологиясы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Ғылым мен білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Корпоративтік қаржылық басқарма, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Экономика пәндерді оқытудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Экономикалық зерттеулерді өткізудің әдістемесі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Қызмет және тауар экспертизасы: химиялық экспертиза, 3 кр.
            Экономикадағы статистикалық зерттеулер, 3 кр.
            Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы мақсаттық маркетинг, 1 кр.
            Тәуекел-менеджмент, 2 кр.
            Биологиялық экспертиза, 3 кр.
            Қызмет және тауар экспертизасы.экологиялық экспериза, 3 кр.
            Тайм - менеджменті, 2 кр.
            Өнеркәсіптік статистика, 3 кр.
            ҚР экономикасының бәсекелестік қабілеттілігі: теоретико-әдістемелік аспектілері, 1 кр.
            Экономикалық тапсырмалар шешуге математикалық әдістерді пайдалану, 2 кр.
            Экономикадағы статистикалық зерттеулер, 2 кр.
            Экономиканы зерттеудің математикалық әдістері, 2 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 2 кр.
            Тауарды және қызметті зерттеу, 2 кр.
            Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы мақсаттық маркетинг, 2 кр.
            Маркетингтік зерттеулер, 2 кр.
            Адам ресурстарының маркетингі, 3 кр.
            Тұрақты даму стратегиясы, 3 кр.
            Маркетинг- менеджмент, 3 кр.
            Экономикалық зерттеулерді өткізудің әдістемесі, 2 кр.
            Тұрақты дамудың экономикасы, 3 кр.
            Өнеркәсіптік статистика, 2 кр.
            Қазіргі замануи маркетинг, 3 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 2 кр.
            Тауарды және қызметті зерттеу, 2 кр.
            Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы мақсаттық маркетинг, 3 кр.
            Маркетингтік зерттеулер, 2 кр.
            Тұрақты даму стратегиясы, 3 кр.
            Адам ресурстарының маркетингі, 3 кр.
            Жарнаманың теория және практика, 2 кр.
            Тауарды мен халыққа қызмет жылжыту теория және практика, 2 кр.
            Халықаралық маркетинг, 3 кр.
            Халықаралық компанияны басқару, 3 кр.
            Зерттеулерді өткізудің әдістемесі, 2 кр.
            Қазіргі замануи маркетинг, 3 кр.
            Инновациялық маркетинг, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау, 2 кр.
            Тұтынушылар нарықтарын талдау, 2 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы мақсаттық маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 2 кр.
            Тауарды және қызметті зерттеу, 2 кр.
            Маркетингтік зерттеулер, 3 кр.
            Тұтынушылар нарықтарын талдау, 3 кр.
            Тұрақты даму стратегиясы, 3 кр.
            Адам ресурстарының маркетингі, 3 кр.
            Халықаралық маркетинг, 3 кр.
            Халықаралық компанияны басқару, 3 кр.
            Экономикалық зерттеулерді өткізудің әдістемесі, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Қазіргі замануи маркетинг, 3 кр.
            Инновациялық маркетинг, 3 кр.
            Қазіргі замануи маркетинг, 3 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Халықаралық маркетинг, 3 кр.
            Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы мақсаттық маркетинг, 3 кр.
            Адам ресурстарының маркетингі, 3 кр.
            Инновациялық маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 2 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Маркетингтік зерттеулер, 3 кр.
            Тауарды және қызметті зерттеу, 2 кр.
            Тұтынушылар нарықтарын талдау, 3 кр.
            Тұрақты даму стратегиясы, 3 кр.
            Халықаралық маркетинг, 3 кр.
            Халықаралық компанияны басқару, 3 кр.
            Бизнес зерттеу: теория мен тәжірибе, 3 кр.
            Экономикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Қазіргі замануи маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 3 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Қазіргі замануи маркетинг, 3 кр.
            Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы мақсаттық маркетинг, 3 кр.
            Адам ресурстарының маркетингі, 3 кр.
            Инновациялық маркетинг, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 2 кр.
            Маркетингтік зерттеулер, 3 кр.
            Тауарды және қызметті зерттеу, 2 кр.
            Тұтынушылар нарықтарын талдау, 3 кр.
            Тұрақты даму стратегиясы, 3 кр.
            Халықаралық маркетинг, 3 кр.
            Халықаралық компанияны басқару, 3 кр.
            Бизнес зерттеу: теория мен тәжірибе, 3 кр.
            Экономикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Стратегиялық маркетинг, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Ақпараттық маркетинг, 3 кр.
            Халықаралық маркетинг, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb