Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Жылуэнергетика нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Жылуэнергетика нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық кондырғылардың жұмысы кезінде инновациялық табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Жоғары критикалық параметрлер ЖЭС, 3 кр.
            Өнеркәсіптік жылуэнергетиканың үрдістері мен аппараттары (кәсіпорын-серіктестерінің технологиялық үрдістері), 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Энергетика мен жылутехнологияда үрдістер мен қондырғыларды модельдеу, 2 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Start up жобаларды әзірлеу 1, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
            ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Жоғары критикалық параметрлер ЖЭС, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық кондырғылардың жұмысы кезінде инновациялық табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Өнеркәсіптік жылуэнергетиканың үрдістері мен аппараттары (кәсіпорын-серіктестерінің технологиялық үрдістері), 3 кр.
            Энергетика мен жылутехнологияда үрдістер мен қондырғыларды модельдеу, 2 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Start up жобаларды әзірлеу 1, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
            ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb