Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Әлем мәдениет тарихы, 2 кр.
            Қазіргі жаратылыстану концепциясы, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Логика, 2 кр.
            Педагогика және психология, 2 кр.
            Әлем мәдениет тарихы, 2 кр.
            Қазіргі жаратылыстану концепциясы, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Логика, 2 кр.
            Педагогика және психология, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Әлем мәдениет тарихы, 2 кр.
            Қазіргі жаратылыстану концепциясы, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Логика, 2 кр.
            Педагогика және психология, 2 кр.
            Әлем мәдениет тарихы, 2 кр.
            Қазіргі жаратылыстану концепциясы, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Логика, 2 кр.
            Педагогика және психология, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Экономика ілімдер тарихы, 2 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 2 кр.
            Ақша, Несие, Банктер, 3 кр.
            Экономикалық статистика, 2 кр.
            Аймақ экономикасы, 2 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Баға белгілеу, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 3 кр.
            Инновациялық менеджмент, 1 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            Қазақстанның экономикалық тарихы, 2 кр.
            Несие және ақша теориясы, 3 кр.
            Ұлттық шоттар жүйесі, 2 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 2 кр.
            Құнды қағаздар нарығы, 2 кр.
            Мемлекеттік қаржыларды басқару, 3 кр.
            Контроллинг, 2 кр.
            Экономикалық саясат, 3 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Салық менеджменті, 3 кр.
            Еңбек нарығының экономикасы, 1 кр.
            Логистика, 3 кр.
            Экономикалық тәртіптің операциялар мен модельдерін зерттеу, 2 кр.
            Ұйымның экономикалық қауіпсіздігі, 2 кр.
            Экономиканы зертеудің матиматикалық әдістері, 3 кр.
            Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 2 кр.
            Ақша, Несие, Банктер, 3 кр.
            Экономикалық статистика, 4 кр.
            Салық есебі, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Салық менеджменті, 3 кр.
            Экономикалық тәртіптің операциялар мен модельдерін зерттеу, 2 кр.
            Шаруашылық субъектілердің есептік саясаты, 3 кр.
            Бухгалтерлер және аудиторлар этикасы, 3 кр.
            Қаржылық есептілік талдауы, 3 кр.
            Қаржылық және басқару талдау, 3 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Лука Про, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Бюджет ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            Қаржы ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            Экономикалық ілімдер тарихы, 2 кр.
            Әлеуметтік-экономикалық статистика, 4 кр.
            Бизнес этикасы, 2 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 4 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 3 кр.
            Ақпараттық технологиялар және экономикалық ақпараттану, 2 кр.
            Экономикалық ақпаратты автоматтық өңдеу, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 3 кр.
            Микроэкономика, 2 кр.
            Экономикалық статистика, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Салық менеджменті, 3 кр.
            Бухгалтерлер және аудиторлар этикасы, 3 кр.
            Қаржылық есептілік талдауы, 3 кр.
            Қаржылық және басқару талдау, 3 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Лука Про, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Қаржы ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            Әлеуметтік-экономикалық статистика, 3 кр.
            Аудиттің халықаралық стандарттары, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Маркетинг, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Экономикалық статистика, 3 кр.
            Әлеуметтік-экономикалық статистика, 3 кр.
            Қаржылық есептілік талдауы, 3 кр.
            Қаржылық және басқару талдау, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Лука Про, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Салық менеджменті, 3 кр.
            Бухгалтерлер және аудиторлар этикасы, 3 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Қаржы ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Маркетинг, 3 кр.
            Эконометрика, 2 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 3 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 3 кр.
            Экономикалық статистика, 3 кр.
            Математикалық талдау, 2 кр.
            Қаржылық қызметтер маркетингі, 3 кр.
            Қазақстан экономикасын басқару, 3 кр.
            Әлеуметтік сферадағы және саладағы менеджмент, 3 кр.
            Жеке тұлғалық маркетинг, 3 кр.
            ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, 3 кр.
            Салық құқығы, 2 кр.
            Математикалық талдау, 2 кр.
            Экономикалық статистика, 3 кр.
            Аудиттің халықаралық стандарттары, 3 кр.
            Салық құқығы, 2 кр.
            ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп, 3 кр.
            Жеке тұлғалық маркетинг, 3 кр.
            Әлеуметтік сферадағы және саладағы менеджмент, 3 кр.
            Қаржылық қызметтер маркетингі, 3 кр.
            Қазақстан экономикасын басқару, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар жүйелерін құқықтық реттеу, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Салық менеджменті, 3 кр.
            Экономикалық статистика, 3 кр.
            Әлеуметтік-экономикалық статистика, 3 кр.
            Қаржылық есептілік талдауы, 3 кр.
            Қаржылық талдау, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Бухгалтерлер және аудиторлар этикасы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 3 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 3 кр.
            Аудиттің халықаралық стандарттары, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 3 кр.
            Халықаралық валюталық-қаржылық және несиелік қатынастар, 3 кр.
            Құнды қағаздар нарығы, 3 кр.
            Ақша, Несие, Банктер, 3 кр.
            Қаржы, салық және бюджет тарихы, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 3 кр.
            Қаржы ресурстарын басқару, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Салық менеджменті, 3 кр.
            Экономикалық статистика, 3 кр.
            Әлеуметтік-экономикалық статистика, 3 кр.
            Қаржы ресурстарын басқару, 3 кр.
            Қаржылық есептілік талдауы, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Қаржылық талдау, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Баға белгілеу, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Бухгалтерлер және аудиторлар этикасы, 3 кр.
            Аудиттің халықаралық стандарттары, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми зерттеулердің негіздері, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 4 кр.
            Ақша, Несие, Банктер, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 3 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 3 кр.
            Халықаралық валюталық-қаржылық және несиелік қатынастар, 3 кр.
            Құнды қағаздар нарығы, 3 кр.
            Қаржы, салық және бюджет тарихы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Менеджмент, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Бюджет ұйымдардағы есеп, 2 кр.
            Excel-дегі бизнес-қосымшаларды әзірлеу, 2 кр.
            Салық есебі, 2 кр.
            Қаржы менеджменті, 2 кр.
            Ауыл шаруашылығындағы, құрылыстағы және транспорттағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 2 кр.
            Компьютерлік жүйесіндегі ақпаратты қорғау, 2 кр.
            Коммерциялық банктердегі есеп, 2 кр.
            Бизнесті бағалау, 2 кр.
            Саладағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері, 3 кр.
            Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар, 2 кр.
            Жоба-Эксперті, 2 кр.
            Лука Про, 2 кр.
            Қаржылық есептілік талдауы, 2 кр.
            Туризмдегі бухгалтерлік есеп, 2 кр.
            Практикалық аудит, 2 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            Экономистің автоматтандырылған жұмыс орны, 4 кр.
            Коммерциялық банктердегі және туризмдегі бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Практикалық аудит, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Аудиттің халықаралық стандарттары, 3 кр.
            Аудит негіздері, 3 кр.
            Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 4 кр.
            Бухгалтерлік есептің әдістемесі, 4 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп (Бухгалтерлік есептің салалық ерекшеліктері, Банк ісі), 3 кр.
            Электрондық кестелердегі мәліметтер талдауы, 3 кр.
            Экономикалық ақпараттық жүйедегі жаңа технологиялар, 4 кр.
            I Қаржылық есеп, 3 кр.
            II Қаржылық есеп, 3 кр.
            Басқару есебі, 5 кр.
            Экономикалық талдау, 3 кр.
            Салық есебі, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Коммерциялық банктердегі және туризмдегі бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Практикалық аудит, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Аудит негіздері, 2 кр.
            Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 4 кр.
            Бухгалтерлік есептің әдістемесі, 4 кр.
            Бюджет ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            II Қаржылық есеп, 3 кр.
            Экономикалық талдау, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 4 кр.
            Аудит, 2 кр.
            II Басқару есебі, 3 кр.
            Коммерциялық банктердегі және туризмдегі бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Практикалық аудит, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Аудит негіздері, 2 кр.
            Аудит, 2 кр.
            Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 4 кр.
            Бухгалтерлік есептің әдістемесі, 4 кр.
            Экономикалық талдау, 3 кр.
            Салық есебі, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Бюджет ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            II Қаржылық есеп, 3 кр.
            II Басқару есебі, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Ілгерілемелі қаржылық есеп, 3 кр.
            Шығындарын басқару, 3 кр.
            Қаржы ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            Қаржылық талдау, 3 кр.
            Қаржылық талдау, 3 кр.
            Ілгерілемелі қаржылық есеп, 3 кр.
            Шығындарын басқару, 3 кр.
            Қаржы ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            Коммерциялық банктердегі және туризмдегі бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Практикалық аудит, 3 кр.
            Аудит негіздері, 3 кр.
            Аудит, 3 кр.
            Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 3 кр.
            Бухгалтерлік есептің әдістемесі, 3 кр.
            Экономикалық талдау, 3 кр.
            Салық есебі, 3 кр.
            Компания құнын бағалау, 3 кр.
            Бюджет ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            II Қаржылық есеп, 3 кр.
            II Басқару есебі, 3 кр.
            Жобаларды талдау, 3 кр.
            Мемлекеттік бюджет, 3 кр.
            Қаржылық бақылау мен аудит, 3 кр.
            Ілгерілемелі қаржылық есеп, 3 кр.
            Шығындарын басқару, 3 кр.
            Коммерциялық банктердегі және туризмдегі бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Салалардағы бухгалтерлік есеп, 3 кр.
            Практикалық аудит, 3 кр.
            Аудит негіздері, 3 кр.
            Аудит, 3 кр.
            Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, 3 кр.
            Бухгалтерлік есептің әдістемесі, 3 кр.
            Экономикалық талдау, 3 кр.
            Салық есебі, 3 кр.
            Компания құнын бағалау, 3 кр.
            Бюджет ұйымдардағы есеп, 3 кр.
            II Қаржылық есеп, 3 кр.
            II Басқару есебі, 3 кр.
            Жобаларды талдау, 3 кр.
            Мемлекеттік бюджет, 3 кр.
            Қаржылық бақылау мен аудит, 3 кр.
            Ілгерілемелі қаржылық есеп, 3 кр.
            Шығындарын басқару, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb