Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Энергетика мен жылутехнологияда үрдістер мен қондырғыларды модельдеу, 3 кр.
            Жылуэнергетика мен жылутехнология информатизациясының қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылардың пайдалану ерекшеліктері, 3 кр.
            Ғылым мен техникадағы жүйелі қатынас, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Энергетика мен жылутехнологияда үрдістер мен қондырғыларды модельдеу, 3 кр.
            Жылуэнергетика мен жылутехнология информатизациясының қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылардың пайдалану ерекшеліктері, 2 кр.
            Ғылым мен техникадағы жүйелі қатынас, 2 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылардың пайдалану ерекшеліктері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Энергетика мен жылутехнологияда үрдістер мен қондырғыларды модельдеу, 3 кр.
            Жылуэнергетика мен жылутехнология информатизациясының қазіргі мәселелері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылардың пайдалану ерекшеліктері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            ЖЭР-ң шығыны мен есебін сараптау жүйесі, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Мини-ЖЭС және қазандықтардың жылуэнергетикалық аудиті, 3 кр.
            Аудиторлермен объекті энергиткалық зерттеу, 3 кр.
            Ғылым және техникада жүйелік тәсілдеме, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Жылуэнергетикада ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Ғылым және техникада жүйелік тәсілдеме, 4 кр.
            Мини-ЖЭС және қазандықтардың жылуэнергетикалық аудиті, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Аудиторлермен объекті энергиткалық зерттеу, 3 кр.
            Жылуэнергетикада ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мини-ЖЭС және қазандықтардың жылуэнергетикалық аудиті, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Аудиторлермен объекті энергиткалық зерттеу, 3 кр.
            Ғылым және техникада жүйелік тәсілдеме, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Жылуэнергетикада ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Ғылым және техникада жүйелік тәсілдеме, 4 кр.
            Ғылым және техникада жүйелік тәсілдеме, 4 кр.
            Жылутехникалық тәжірибенің теориясы мен техникасы, 3 кр.
            Жылуэнергетика нысандарында өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қорғау, 3 кр.
            Жылуэнергетикада ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Жоғары температуралы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 4 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Жанарғы құрылғылары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 4 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 3 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Жанарғы құрылғылары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Жоғары температуралы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 4 кр.
            Жанарғы құрылғылары, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Су-химиялық тәртіптердің замануи мәселелері, 3 кр.
            Отын жағудың замануи тәсілдері, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 4 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылугенерациялау қондырғыны пайдалану кезіндегі энергия үнемдеу, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық аудит, 3 кр.
            Жоғары температуралы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттар футеровкалық пайдалану шарттары, 4 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Шектен жоғары параметірлі ЖЭС-гі СХТ, 3 кр.
            ЖЭС және ӨК кететін газдарды тазартудың дәстүрлі емес әдістері, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 4 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Қатты отын пиролизі, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жабдықтарды инженерлік жобалау негіздері, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы қондырғыларды жобалау және пайдалану, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Қатты отын пиролизі, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы қондырғыларды жобалау және пайдалану, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Жоғары температуралы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттар футеровкалық пайдалану шарттары, 4 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
            Шектен жоғары параметірлі ЖЭС-гі СХТ, 3 кр.
            ЖЭС және ӨК кететін газдарды тазартудың дәстүрлі емес әдістері, 4 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық кондырғылардың жұмысы кезінде инновациялық табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Start up жобаларды әзірлеу, 3 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Start up жобаларды әзірлеу, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық кондырғылардың жұмысы кезінде инновациялық табиғатты қорғау технологиялары, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Жоғары температуралы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттар футеровкалық пайдалану шарттары, 4 кр.
            Энергияның дәстүрлі емес және баламалы қайнар көздері, 3 кр.
            Шектен жоғары параметірлі ЖЭС-гі СХТ, 3 кр.
            Қатты отын пиролизі, 3 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 4 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы қондырғыларды жобалау және пайдалану, 3 кр.
            Жоғары температуралы агрегаттарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Жоғарытемпературалы агрегаттар футеровкалық пайдалану шарттары, 4 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Екінші энергоресурстарды пайдалану, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық қондырғылармен жұмыста табиғатты қорғау технологилары, 4 кр.
            Отынды дайындаудың термикалық әдістері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық жүйелердің инженерлі жобалауының негіздері, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы қондырғыларды жобалау және пайдалану, 3 кр.
            Жоғарытемпературалы қондырғыларды жобалау және пайдалану, 3 кр.
            Өнеркәсіптік жылуэнергетиканың үрдістері мен аппараттары, 3 кр.
            Жылуэнергетикалық кондырғылардың жұмысы кезінде инновациялық табиғатты қорғау технологиялары, 4 кр.
            ЖЭС жылуэнергетикалық жабдықтарының жұмыс сенімділігі, 4 кр.
            Start up жобаларды әзірлеу, 3 кр.
            Қатты отын пиролизі, 3 кр.
            ЖЭС және ӨК кететін газдарды тазартудың дәстүрлі емес әдістері, 4 кр.
            ЖЭС және ӨК кететін газдарды тазартудың дәстүрлі емес әдістері, 4 кр.
            Су-химиялық режимдерінің арнайы сұрақтары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb