Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Ақша-несие саясаты, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 2 кр.
            Қаржы ресурстары басқару, 2 кр.
            Экономикалық қызмет субъектілерінің қаржы саясатының өзекті мәселелері, 1 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 2 кр.
            Корпоративтік қаржы, 2 кр.
            Активтер мен пассивтерді басқарудың тиімділігін талдау мен мониторингісі, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ақша-несие саясаты, 2 кр.
            Экономикалық қызмет субъектілерінің қаржы саясатының өзекті мәселелері, 2 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 2 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 2 кр.
            Корпоративтік қаржы, 2 кр.
            Активтер мен пассивтерді басқарудың тиімділігін талдау мен мониторингісі, 2 кр.
            Қаржы ресурстары басқару, 2 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Профилді пәндерді оқытудың қазіргі технологиялары, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Қаржылық дағдарыстардың теориясы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 4 кр.
            Профилді пәндерді оқытудың қазіргі технологиялары, 4 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Қаржы нарықтарды мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Қаржылық дағдарыстардың теориясы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Қаржы менеджменті (ілгерілетілген курс), 4 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Қаржы ресурстары басқару, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Профилді пәндерді оқытудың қазіргі технологиялары, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Экономикалық қызмет субъектілерінің қаржы саясатының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қаржы менеджменті (ілгерілетілген курс), 4 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Қаржылық дағдарыстардың теориясы, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Қаржы менеджменті (ілгерілетілген курс), 4 кр.
            Қаржы ресурстары басқару, 4 кр.
            Қаржы менеджменті (ілгерілетілген курс), 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Профилді пәндерді оқытудың қазіргі технологиялары, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Экономикалық қызмет субъектілерінің қаржы саясатының өзекті мәселелері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Қаржылық дағдарыстардың теориясы, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 3 кр.
            Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 2 кр.
            Салықтық жоспарлау, 2 кр.
            Экономиканы зерттеудің математикалық әдістері, 2 кр.
            Актуарлы есептеулер, 2 кр.
            Халықаралық салық салу, 2 кр.
            Тереңдетілген басқару талдау, 3 кр.
            Қаржы институттарын қадағалау, 3 кр.
            Қаржы тәукелдерін талдау, 2 кр.
            Несие тәуекелдерін басқару, 2 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 4 кр.
            Тереңдетілген басқару талдау, 4 кр.
            Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау, 4 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 3 кр.
            Қаржы институттарын қадағалау, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 2 кр.
            Қаржы тәукелдерін талдау, 2 кр.
            Несие тәуекелдерін басқару, 2 кр.
            Салықтық жоспарлау, 3 кр.
            Халықаралық салық салу, 3 кр.
            Актуарлы есептеулер, 3 кр.
            Экономиканы зерттеудің математикалық әдістері, 3 кр.
            Қаржы нарықтары және делдалдары, 2 кр.
            Қаржы ресурстары басқару, 2 кр.
            Активтер мен пассивтерді басқарудың тиімділігін талдау мен мониторингісі, 2 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Экономикалық қызмет субъектілерінің қаржы саясатының өзекті мәселелері, 2 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 4 кр.
            Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау, 4 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Корпоративтік басқару, 3 кр.
            Қаржы менеджменті (ілгерілетілген курс), 4 кр.
            Қаржы институттарда тәуекелдерді басқару, 4 кр.
            Салықтық жоспарлау, 4 кр.
            Халықаралық салық салу, 4 кр.
            Қаржы ресурстары басқару, 3 кр.
            Жобалық қаржыландыру, 3 кр.
            Экономикалық қызмет субъектілерінің қаржы саясатының өзекті мәселелері, 2 кр.
            Қаржы нарықтары мен делдалдары (ілгерілетілген курс), 2 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Корпоративтік басқару, 3 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 2 кр.
            Қаржы шешімдердің тиімділігін бағалау, 2 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 2 кр.
            Қаржы нарықтарды мемлекеттік реттеу, 2 кр.
            Салықтық жоспарлау, 2 кр.
            Халықаралық салық салу, 2 кр.
            Қаржы ресурстарын басқару, 3 кр.
            Стратегиялық банк менеджменті, 3 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 4 кр.
            Стратегиялық банк менеджменті, 3 кр.
            Қаржы институттарда тәуекелдерді басқару, 3 кр.
            Стратегиялық банк менеджменті, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 2 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 2 кр.
            Start up жобаларды қаржыландыру, 3 кр.
            Start up жобалардың қаржылық бағалау, 2 кр.
            Қаржы нарықтарды мемлекеттік реттеу, 2 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Қаржы институттарда тәуекелдерді басқару, 3 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 4 кр.
            Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау, 3 кр.
            Банктардағы қаржылық талдау, 4 кр.
            Исламдік қаржыландыру, 3 кр.
            Экономикадағы статистикалық зерттеулер, 3 кр.
            Жобалық қаржыландыру және әлеуметтік инвестицияландыру, 3 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Салықтық жоспарлау, 4 кр.
            Халықаралық салық салу, 4 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Корпоративтік басқару, 3 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 2 кр.
            Қаржы шешімдердің тиімділігін бағалау, 2 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 2 кр.
            Салықтық жоспарлау, 2 кр.
            Халықаралық салық салу, 2 кр.
            Стратегиялық банк менеджменті, 3 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Жобалық қаржыландыру және әлеуметтік инвестицияландыру, 3 кр.
            Исламдік қаржыландыру, 3 кр.
            Экономикадағы статистикалық зерттеулер, 3 кр.
            Қаржы институттарда тәуекелдерді басқару, 3 кр.
            Қаржы институттарда тәуекелдерді басқару, 3 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 4 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 4 кр.
            Тәуекел менеджменті, 3 кр.
            Банктардағы қаржылық талдау, 4 кр.
            Ақшалы-несиелі саясат, 3 кр.
            Инвестициялық шешімдердің тиімділігін бағалау, 3 кр.
            Салықтық жоспарлау, 4 кр.
            Халықаралық салық салу, 4 кр.
            Стратегиялық банк менеджменті, 3 кр.
            Стратегиялық банктік менеджмент, 3 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 2 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 2 кр.
            Start up жобаларды қаржыландыру, 3 кр.
            Start up жобалардың қаржылық бағалау, 2 кр.
            Қаржы нарықтарды мемлекеттік реттеу, 2 кр.
            Корпоративтік басқару, 3 кр.
            Тереңдетілген қаржылық талдау, 2 кр.
            Қаржы шешімдердің тиімділігін бағалау, 2 кр.
            Коммерциялық банктердің қызметін мемлекеттік реттеуі, 2 кр.
            Салықтық жоспарлау, 2 кр.
            Халықаралық салық салу, 2 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb