Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Автокөлік психологиясы, 3 кр.
            Автокөлік психологиясы, 3 кр.
            Алыс рейс жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Алыс рейс жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Темір жолды техникалық пайдалану ережелері және қауіпсіздік негізі, 3 кр.
            "Темір жолдар". Жалпы курс, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            Темір жолдар, стансалар мен тораптар, 3 кр.
            Суытқыш көлік және жылу техникасының негізі, 3 кр.
            Жол-құрылыс материалдары, 2 кр.
            Жол-құрылыс материалдары, 2 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Темір жол көлігінің жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Вагон шаруашылығы, 2 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Темір жолдағы автоматика, телемеханика және байланыс, 3 кр.
            Темір жолдағы ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Вагондар легін ұйымдастыру, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Өндіріс экономикасы, 1 кр.
            Көлік экономикасы, 1 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Автокөлік психологиясы, 3 кр.
            Алыс рейс жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Жол-құрылыс материалдары, 2 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Жол-құрылыс материалдары, 2 кр.
            Темір жол көлігінің жылжымалы құрамы, 2 кр.
            Вагон шаруашылығы, 2 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Инженерлік психологиясы, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Автокөлік психологиясы, 3 кр.
            Алыс рейс жүргізушілерінің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Темір жолды техникалық пайдалану ережелері және қауіпсіздік негізі, 3 кр.
            "Темір жолдар". Жалпы курс, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            Темір жолдар, стансалар мен тораптар, 3 кр.
            Суытқыш көлік және жылу техникасының негізі, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Заманауи автомобильдің құрылымдық ерекшеліктері, 3 кр.
            Темір жолдағы автоматика, телемеханика және байланыс, 3 кр.
            Өндіріс экономикасы, 1 кр.
            Көлік экономикасы, 1 кр.
            Темір жолдағы ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Вагондар легін ұйымдастыру, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Химия және материалтану. КМТ, 4 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Химия және металлтану, 4 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Темір жолдар, стансалар мен тораптар, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Автотракторлық қозғауыштар, 3 кр.
            Автотракторлық қозғауыштар, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 3 кр.
            Қозғалысты ұйымдастыру және қауіпсіздету, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Темір жолды техникалық пайдалану ережелері және қауіпсіздік негізі, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Темір жолдағы автоматика, телемеханика және байланыс, 3 кр.
            Вагондар легін ұйымдастыру, 3 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 3 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 1 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 1 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 1 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Химия және материалтану. КМТ, 4 кр.
            Машина өндірісінің негіздері. Метрология және стандарттау, 4 кр.
            Химия және металлтану, 4 кр.
            Қолданбалы механика, 4 кр.
            Машиналарды есептеу және жобалау негіздері, 4 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 3 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 3 кр.
            Метрология, стандарттау және сапаны басқару, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Көліктік машиналардың автоматтық жүйесі, 3 кр.
            Көліктегі ақпараттық ағым, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 4 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Химия және материалтану. КМТ, 4 кр.
            Металлтану, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Автоматтандырылған басқару жүйелері (көлік түрлері бойынша), 3 кр.
            Жүргізушілерді дайындайтын әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Шетелде жүргізушілерді дайындау әдістері, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Көліктік машиналардың автоматтық жүйесі, 3 кр.
            Көліктегі ақпараттық ағым, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің технологиясы, 4 кр.
            Тасымалдау үрдісінің технологиясы ұйымдастыру, 4 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Химия және материалтану. КМТ, 4 кр.
            Химия және металлтану, 4 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 3 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көліктегі ақпараттық ағым, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Көліктік машиналардың автоматтық жүйесі, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 4 кр.
            Машиналарды есептеу және жобалау негіздері, 4 кр.
            Машина өндірісінің негіздері. Метрология және стандарттау, 4 кр.
            Автоматтық басқару теориясының негіздері, 3 кр.
            Көлік құралдары, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Автоматтандырылған басқару жүйелері (көлікте), 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Тасымалдау үрдістің технологиясы, 4 кр.
            Көлік құралдары, 3 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің ақпараттық қамтамасыздандырылуы, 4 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және технологиясы (көлік түрлері бойынша), 4 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы, 4 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Металлтану, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Жүргізушілерді дайындайтын әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Шетелде жүргізушілерді дайындау әдістері, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 4 кр.
            Көліктегі ақпараттық ағым, 3 кр.
            Жылжымалы құрам жұмысын басқару, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын пайдалану, 3 кр.
            ЖКО есебі және талдау, 3 кр.
            Жол-көліктік оқиға, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 4 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің технологиясы, 4 кр.
            Вагонағындарын ұйымдастыру, 3 кр.
            Жолаушылар вагондарын сапар алдында дайындау, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және технологиясы (көлік түрлері бойынша), 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 3 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Жүргізушілерді дайындайтын әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Шетелде жүргізушілерді дайындау әдістері, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 3 кр.
            Көліктегі ақпараттық ағым, 3 кр.
            Жылжымалы құрам жұмысын басқару, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын пайдалану, 3 кр.
            ЖКО есебі және талдау, 3 кр.
            Жол-көліктік оқиға, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Интеллектуалды көлік жуйелері, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің технологиясы, 4 кр.
            Вагонағындарын ұйымдастыру, 3 кр.
            Жолаушылар вагондарын сапар алдында дайындау, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Электротехника және электроника негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Тасымалдауды ұйымдастыру және технологиясы (көлік түрлері бойынша), 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе. Көлік түрлері, 3 кр.
            Ғылым және техника тарихы, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            CAD/CAE-жүйелері, 4 кр.
            Машиналарды автоматты жобалау негіздері, 4 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Интеллектуалдық меншік құқұғы, 3 кр.
            Автомобильдер және тракторлар, 3 кр.
            Көліктік моторлар, 3 кр.
            Көліктегі экономика және менеджмент, 3 кр.
            Көлік логистикасы, 4 кр.
            Қолданбалы материалдар, 3 кр.
            Композициялық материалдар, 3 кр.
            Жүргізушілерді дайындайтын әдістемелік негіздері, 3 кр.
            Шетелде жүргізушілерді дайындау әдістері, 3 кр.
            Өндірісті ұйымдастыру, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Автоматтандырылғын өндіріс, 3 кр.
            Көліктегі ақпараттық ағым, 4 кр.
            Жылжымалы құрам жұмысын басқару, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын пайдалану, 3 кр.
            ЖКО есебі және талдау, 3 кр.
            Жол-көліктік оқиға, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Көліктегі автоматика, телемеханика және байланыс, 3 кр.
            Өнеркәсіптік электроника, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің технологиясы, 4 кр.
            Вагонағындарын ұйымдастыру, 3 кр.
            Жолаушылар вагондарын сапар алдында дайындау, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Халықаралық тасымалдау, 2 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 2 кр.
            Жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру, 2 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдар, 2 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 2 кр.
            Таксомоторлы тасымалдауды ұйымдастыру, 2 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 2 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 2 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 2 кр.
            Жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Қауіпті және көлемді жүктерді тасымалдау, 3 кр.
            Темір жол көлігінде жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 4 кр.
            АКК экономикасы және менеджменті, 4 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 4 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 4 кр.
            Темір жол көлігінде жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 4 кр.
            Вагондар жөндеу технологиясы, 4 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдар, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Таксомоторлы тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 2 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Темір жол көлігінде жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Қауіпті және көлемді жүктерді тасымалдау, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 4 кр.
            АКК экономикасы және менеджменті, 4 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі, 4 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 4 кр.
            Темір жол көлігінде жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 4 кр.
            Вагондар жөндеу технологиясы, 4 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Тепловоз қуатын электрлік беру жүйесі, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 2 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 3 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен құралдары, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Вагондар легін ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Изотермиялық жылжымалы құрам, 3 кр.
            Қозғалысты ұйымдастыру және қауіпсіздету, 3 кр.
            Жолаушы вагонын сапарға әзірлеу, 3 кр.
            Темір жол көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Автокөліктің арнайы жылжымалы құрамы, 3 кр.
            Жол-құрылыс машиналары мен құралдары, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Темір жол құрылымы және пайдалану, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            ҚР темір жолының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Автокөлік құралдарын сынау, 3 кр.
            Вагондар легін ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Вагон ішінде ауаны салқындату, 3 кр.
            Изотермиялық жылжымалы құрам, 3 кр.
            Қозғалысты ұйымдастыру және қауіпсіздету, 3 кр.
            Жолаушы вагонын сапарға әзірлеу, 3 кр.
            Темір жол көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 4 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Вагон шаруашылығы, 3 кр.
            Вагондардың автоматты тежегіштері, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            , 3 кр.
            Жылжымалы құрамның электрлік жетегі мен электрлік құрал - жабдығы, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Темір жол көлігінде жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Темір жол көлігінде жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 4 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Жүк тасымалдау ережелері, 3 кр.
            Жүк тасымалдау ережелері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Логистикалық ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Логистикалық ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің ақпараттық қамтамасыздандырылуы, 3 кр.
            Темір жол көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Тасымалдау үрдістің ақпараттық қамтамасыздандырылуы, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 3 кр.
            Автомобильмен тасымалдау, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Тиеп-түсіру жұмыстарының технологиясы және механизациясы, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Мобилды көтергіш-көліктік машиналар, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Жүк тасымалдау ережелері, 3 кр.
            Жүк тасымалдау ережелері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Теміржолмен тасымалдау, 3 кр.
            Жүктерді сақтау және бекіту, 3 кр.
            Жүктерді сақтау және бекіту, 3 кр.
            Қойма шаруашылығы, 3 кр.
            Қойма шаруашылығы, 3 кр.
            Темір жол көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 3 кр.
            Автомобильмен тасымалдау, 3 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Вагон құрылысы, 3 кр.
            Теміржол тораптарын жобалау әдістері, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Жүк тасымалдау ережелері, 3 кр.
            Жүк тасымалдау ережелері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Теміржолмен тасымалдау, 3 кр.
            Жүктерді сақтау және бекіту, 3 кр.
            Жүктерді сақтау және бекіту, 3 кр.
            Қойма шаруашылығы, 3 кр.
            Қойма шаруашылығы, 3 кр.
            Темір жол көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау, 3 кр.
            Автомобильмен тасымалдау, 3 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Вагон құрылысы, 3 кр.
            Теміржол тораптарын жобалау әдістері, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Жол полиция қызметтері, 3 кр.
            ҚР темір жолының Жарғысы, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру техникалық құралдары, 3 кр.
            Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау және көлік заңнамасы, 3 кр.
            Шетелдік ЖЖЕ ерекшеліктері, 3 кр.
            ҚР темір жолдарының техникалық пайдалану ережелері, 3 кр.
            Конвейерлік көлік, 3 кр.
            Жол-көлік оқиғаларын сараптау, 3 кр.
            ЖҚҰ ақпараттық жүйесі, 3 кр.
            Жол қозғалысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Қала ішіндегі көше-жол жүйесін жобалау, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Автомобильдерді техникалық пайдалану, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Жылжымалы құрамды ТК жасау кешені, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
            Көліктерге арналған көліктік-экспедициялық қызмет көрсету, 3 кр.
            Көліктерге арналған көліктік-экспедициялық қызмет көрсету, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Көлік түрлері бойынша пайдалану жұмысының негіздері, 3 кр.
            Теміржолмен тасымалдау, 3 кр.
            Жүктерді сақтау және бекіту, 3 кр.
            Жүктерді сақтау және бекіту, 3 кр.
            Қойма шаруашылығы, 3 кр.
            Қойма шаруашылығы, 3 кр.
            Темір жол көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Автомобиль көлігіндегі диспетчерлік қызмет, 3 кр.
            Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру, 3 кр.
            Халықаралық тасымалдау және көлік заңнамасы, 3 кр.
            Автомобильмен тасымалдау, 3 кр.
            Көлік құрылыстары мен құрылғыларын жобалау негіздері, 3 кр.
            Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, 3 кр.
            Экстремалды табиғи-климаттық жағдайдағы қозғалыс, 3 кр.
            Жүк пен жолаушыларды кедендік заңдастыру, 3 кр.
            Қауіпті жүктерді тасу қауіпсіздігі, 3 кр.
            Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау, 3 кр.
            Вагондар мен контейнерлер, 3 кр.
            Теміржол тораптарын жобалау әдістері, 3 кр.
            Көлік саласында еңбек қорғау, 3 кр.
            Автомобиль жолдары, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb