Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Алаш тарихнамасы, 3 кр.
            Қазақстан тарих ғылымының фундаменталды мәселелер, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            "Алаш" тарихнамасы, 3 кр.
            Саяси тұлғалар тарихнамасы, 3 кр.
            М.Шокайдың тарихи бейнесі, 2 кр.
            Өркениет теориясы, 2 кр.
            Қазақстандағы ХХ ғасырдың I-ші жартысындағы күшпен қонысаудару(миграция), 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 3 кр.
            XIXғ. екінші жартысы мен XXғ. басындағы Қазақстанда кәсіпкерлік қалыптасуы және дамуы: тарихы мен тарихнамасы, 3 кр.
            "Алаш" тарихнамасы, 3 кр.
            М.Шоқайдың тарихи бейнесі, 3 кр.
            XX-XXIғғ. Қазақстанда әлеуметтік-саяси үрдістер, 3 кр.
            Қазақстан тарих ғылымының фундаменталды мәселелер, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 3 кр.
            Қазақстанда модернизациялау тарихының тарихнамасы, 3 кр.
            Қазақстан тарих ғылымының фундаменталды мәселелер, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 4 кр.
            Қазақстанда модернизациялау тарихының тарихнамасы, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Тарихтың әдіснамасы, 3 кр.
            XIXғ. екінші жартысы мен XXғ. басындағы Қазақстанда кәсіпкерлік қалыптасуы және дамуы: тарихы мен тарихнамасы, 3 кр.
            Жергілікті тарих, 3 кр.
            Күнделікті өмір тарихы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Тарихтың әдіснамасы, 3 кр.
            Реформаторлықтың концепциясы: дүниежүзілік және отандық тәжірибе, 2 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 1 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 2 кр.
            Тарихи контекстегі тұрақты дамуы, 1 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 4 кр.
            Қазақстанда модернизациялау тарихының тарихнамасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Реформаторлықтың концепциясы: дүниежүзілік және отандық тәжірибе, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Қазақстан тарих ғылымының фундаменталды мәселелер, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 4 кр.
            Қазақстанда модернизациялау тарихының тарихнамасы, 3 кр.
            Әлеуметтік модернизацияның кеңестік тәжірибе, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Кәсіптік пәндер оқытудың инновациялық білім технологиялары, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Жергілікті тарих, 3 кр.
            Күнделікті өмір тарихы, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Мемлекет институты: теориялық-әдістемелік аспектілері, 3 кр.
            Реформаторлықтың концепциясы: дүниежүзілік және отандық тәжірибе, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Ресей тарихи ғылымындағы қыпшақтану зерттеулердің тарихнамасы (XVIII-XXғғ), 4 кр.
            Қазақстанда модернизациялау тарихының тарихнамасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазақстан тарих ғылымының фундаменталды мәселелер, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Әлеуметтік модернизацияның кеңестік тәжірибе, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Кәсіптік пәндер оқытудың инновациялық білім технологиялары, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 4 кр.
            Тарихи философиясы, 3 кр.
            XX-XXIғғ. Қазақстанда әлеуметтік-саяси үрдістер, 2 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнамасы, 2 кр.
            Ұлы өзендер-ұлы өркениеттер. Ертістегі қимақтар., 3 кр.
            Отарлаудың ағылшын-американдық тарихнамасы, 3 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 3 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнама, 3 кр.
            Отарлаудың ағылшын-американдық тарихнамасы, 2 кр.
            Қазақстандағы ағарту ісі, 2 кр.
            Қазақстанның модернизациялау тарихнамасы, 2 кр.
            Аймақтық тарихтың өзекті мәселелері (XV-XXғғ. басы), 2 кр.
            Қазақстан аумағындағы кеден ісінің және кедендік саясаттың тарихы, 3 кр.
            Ұлы өзендер-ұлы өркениеттер. Ертістегі қимақтар., 3 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 2 кр.
            Классикалық және классикалық емес ғылымның идеалдары мен нормалары, 2 кр.
            Отарлаудың ағылшын-американдық тарихнамасы, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            Қазақстанда модернизациялау тарихының тарихнамасы, 3 кр.
            XV-XVIIIғғ. қазақ хандықтарының тарихы бойынша шығыс деректері, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 4 кр.
            Мемлекеттанудың тарихнамасы, 4 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнамасы, 4 кр.
            Қазақстан аумағындағы кеден ісінің және кедендік саясаттың тарихы, 3 кр.
            Тарихи философиясы, 3 кр.
            Ұлы өзендер-ұлы өркениеттер. Ертістегі қимақтар., 3 кр.
            М.Ж.Копеевтің тарихи-мәдени мұрасы, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            XVIII- XX ғасырдың бас кезіндегі Ресей мен Қытай арасында саяси және экономикалық қарым-қатынас аясындағы Қазақстан, 3 кр.
            М.Шокайдың тарихи бейнесі, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 4 кр.
            Отандық тарихының іргелі мәселелеріне қазіргі кезендегі теориялық-әдістемелік көзқарас, 2 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 2 кр.
            Әлемдіқ тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 2 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Алаш тарихнамасы, 3 кр.
            Әлемдіқ тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 2 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 2 кр.
            Ресей империясы заңдарының толық жинақ материалдарындағы Қазақстан, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            XX-XXIғғ. Қазақстанда әлеуметтік-саяси үрдістер, 3 кр.
            Қазақстан тарихының шетелдік тарихнама, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Тарихи философиясы, 3 кр.
            Дүниежүзілік тарихта табиғи сәрсенбінің қоғамдық игерушілігінің мәселелері, 2 кр.
            Қазақтардың ауызша тарихи деректеріндегі Қазақ хандығы, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өнірінің тарихы мен тарихнамасы, 3 кр.
            Шежіре (Ертіс-Баянауыл өңірі), 3 кр.
            Алаштану, 3 кр.
            Мәңгілік ел, 3 кр.
            Аймақтың тарихы, 3 кр.
            Павлодар-Ертіс өңірінің жарықтандырушылары, 3 кр.
            Әлемдіқ тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 2 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 4 кр.
            Дүниежүзілік тарихта табиғи ортаны қоғамдық игерудің мәселелері, 4 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 3 кр.
            ХХ ғасырдың басындағы қазақ ойшылардың тарихи-мәдение мұрасы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы тарихтың өзекті меселелері, 2 кр.
            Дүниежүзілік тарихтағы соғыс және бейбітшілік, 3 кр.
            Дүниежүзілік соғыстардағы антропология, 3 кр.
            ҚР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            ХХ ғ. империялар, қарсыласу және ұлттық құрылыс, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлық және патронаж: жеңу тарихы, 3 кр.
            Ежелден бастап қазіргі заманға дейінгі шендер, лауазымдар және марапаттаудың жүйелері, 3 кр.
            Қару-жарақтардың және әскери техниканың тарихы, 3 кр.
            Әскери тарих беттерде, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            Әкімшілік ойдың эволюциясы, 3 кр.
            Дүниежүзілік тарихындағы элита және контрэлита, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет: тұжырымдамалық негіздері, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            Әскери құқықтардың тарихы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастардың, қорғаныс және қауіпсіздіктің тарихы, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            Дүниежүзілік шаруашылықтың эволюциясы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік тарихы, 3 кр.
            ҚР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            КР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            КР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            Жердің биографиясы, 3 кр.
            Тарихи контекстегі тұрақты дамуы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы тарихтың өзекті меселелері, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 3 кр.
            ҚР-ның сыртқы саясаты және халықаралық қатынастарының тарихы, 3 кр.
            Гендер: тарих және заманауи кезең, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            ҚР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            Дүниежүзілік тарихындағы элита және контрэлита, 3 кр.
            Әскери тарих беттерде, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            Қару-жарақтардың және әскери техниканың тарихы, 3 кр.
            ҚР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            Империялар, қарсыласу және постотарлық әлем, 3 кр.
            Ежелден бастап қазіргі заманға дейінгі шендер, лауазымдар және марапаттаудың жүйелері, 3 кр.
            Дүниежүзілік тарихтағы соғыс және бейбітшілік, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Әлеуметтік мәдени антропология, 3 кр.
            Жердің биографиясы, 3 кр.
            Локалды тарихтың мәселелері, 3 кр.
            Тарихи контекстегі тұрақты дамуы, 3 кр.
            Ғаламдану: тарих және теория, 3 кр.
            Тарихтағы ашаршылық, 3 кр.
            Генография, 3 кр.
            Гендер: тарих және заманауи кезең, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            Кәсіпкерлік тарихы, 3 кр.
            Көшбасшылық тарихы, 3 кр.
            Евразиялық зерттеулер, 3 кр.
            Қазіргі замандағы тарихтың өзекті меселелері, 3 кр.
            Алаш тарихнамасы, 3 кр.
            Әлемдіқ тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 3 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 2 кр.
            Тарих және қазіргі заман, 3 кр.
            Экономикалық ойдың даму кезеңдері, 2 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастар тарихы және ҚР-ның сыртқы саясаты, 3 кр.
            XX-XXIғғ. Қазақстанда әлеуметтік-саяси үрдістер, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Тарихи философиясы, 3 кр.
            Көшбасшылық тарихы, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            Әлемдік тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 3 кр.
            Бүкіләлемдік тарихының теоретикалық әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Ғылыми зерттеудің әдістемесі және әдіснамасы, 3 кр.
            Дүниежүзілік соғыстардағы антропология, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлық және патронаж: жеңу тарихы, 3 кр.
            Империялар тарихы, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет: тұжырымдамалық негіздері, 3 кр.
            Әкімшілік ойдың эволюциясы, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            Әскери құқықтардың тарихы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастардың, қорғаныс және қауіпсіздіктің тарихы, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            Дүниежүзілік шаруашылықтың эволюциясы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік тарихы, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өнірінің тарихы мен тарихнамасы, 3 кр.
            Шежіре (Ертіс-Баянауыл өңірі), 3 кр.
            Алаштану, 3 кр.
            Мәңгілік ел, 3 кр.
            Аймақтың тарихы, 3 кр.
            Павлодар-Ертіс өңірінің жарықтандырушылары, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            КР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            КР ұлттық құрылыс: деректану және тарихнама, 3 кр.
            Жердің биографиясы, 3 кр.
            Тарихи контекстегі тұрақты дамуы, 3 кр.
            Гендер: тарих және заманауи кезең, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            Өткенді шолудағы адам құқықтары, 3 кр.
            Дүниежүзілік тарихындағы элита және контрэлита, 3 кр.
            Әскери тарих беттерде, 3 кр.
            Қару-жарақтардың және әскери техниканың тарихы, 3 кр.
            Ежелден бастап қазіргі заманға дейінгі шендер, лауазымдар және марапаттаудың жүйелері, 3 кр.
            Локалды тарихтың мәселелері, 3 кр.
            Империялар, қарсыласу және постотарлық әлем, 3 кр.
            Тарихтағы ашаршылық, 3 кр.
            Дүниежүзілік тарихтағы соғыс және бейбітшілік, 3 кр.
            Генография, 3 кр.
            Евразиялық зерттеулер, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Көшбасшылық тарихы, 3 кр.
            Әлеуметтік мәдени антропология, 3 кр.
            Ғаламдану: тарих және теория, 3 кр.
            ҚР заңшығарушылық және мемлекеттік бағдарламалардың генезисі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік тарихы, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлық және патронаж: жеңу тарихы, 3 кр.
            Империялар тарихы, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет: тұжырымдамалық негіздері, 3 кр.
            Дүниежүзілік соғыстардағы антропология, 3 кр.
            Әскери құқықтардың тарихы, 3 кр.
            Әкімшілік ойдың эволюциясы, 3 кр.
            Халықаралық қатынастардың, қорғаныс және қауіпсіздіктің тарихы, 3 кр.
            Дүниежүзілік шаруашылықтың эволюциясы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік тарихы, 3 кр.
            Қазіргі замандағы тарихтың өзекті меселелері, 3 кр.
            Тарихи географиясы, 3 кр.
            Қазақстандағы саяси - әлеуметтік қозғалыстар тарихнамасы, 3 кр.
            ҚР-ның сыртқы саясаты және халықаралық қатынастарының тарихы, 3 кр.
            Алаш тарихнамасы, 3 кр.
            Тарихнама мен деректанудың теориялық-әдістемелік мәселелері, 3 кр.
            Экономикалық ойдың тарихы, 2 кр.
            Тарих және қазіргі заман, 3 кр.
            Экономикалық ойдың даму кезеңдері, 2 кр.
            XX-XXIғғ. Қазақстанда әлеуметтік-саяси үрдістер, 3 кр.
            Тарихи философиясы, 3 кр.
            Әлемдік тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарас, 3 кр.
            Ғылыми зерттеудің әдістемесі және әдіснамасы, 3 кр.
            Бүкіләлемдік тарихының теоретикалық әдістемелік мәселелері, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb