Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Теориялық саясаттану, 3 кр.
            Саяси ілімдер тарихы., 3 кр.
            Саяси жүйелер және тәртіптер, 2 кр.
            Саяси билік, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Теориялық саясаттану, 3 кр.
            Саяси ілімдер тарихы., 3 кр.
            Саяси билік, 3 кр.
            Саяси жүйелер және тәртіптер, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Қазіргі саяси қөзғалыстар, 3 кр.
            Қазіргі саяси теориялар, 3 кр.
            ТМД елдерінің сыртқы саясаты, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Қазіргі саяси теориялар, 3 кр.
            Қазіргі саяси қөзғалыстар, 3 кр.
            ТМД елдерінің сыртқы саясаты, 3 кр.
            Қазіргі халықаралық қарым-қатынастардағы жанжалдар мен қарама-қайшылықтар, 4 кр.
            ҚР саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі жанжалдардын алдын ала технологиялары, 4 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Қазіргі халықаралық қарым-қатынастардағы жанжалдар мен қарама-қайшылықтар, 4 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Қазіргі саяси қөзғалыстар, 3 кр.
            Қазіргі халықаралық қарым-қатынастардағы жанжалдар мен қарама-қайшылықтар, 4 кр.
            Мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы әрекет, 1 кр.
            Жемқорлыққа қарсы саясат заңдылықтары, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Жемқорлыққа қарсы саясат заңдылықтары, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы әрекет, 1 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Саяси маркетинг, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы әрекет, 1 кр.
            Жемқорлыққа қарсы саясат заңдылықтары, 1 кр.
            Іскери қазақ тілі, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 3 кр.
            Мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Саяси маркетинг, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Саяси конфликтология, 4 кр.
            Саяси технологиялар, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық қоғамының институттары, 3 кр.
            ҚР саяси жүйесі, 3 кр.
            ҚР ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Саяси модернизациясы, 3 кр.
            Саяси талдау және болжау, 2 кр.
            Қазіргі саяси ғылымның өзекті проблемалары, 2 кр.
            Саяси конфликтология, 4 кр.
            Саяси технологиялар, 4 кр.
            ҚР саяси жүйесі, 4 кр.
            Қазақстан Республикасының азаматтық қоғамының институттары, 4 кр.
            ҚР ұлттық қауіпсіздігі, 4 кр.
            Саяси модернизациясы, 4 кр.
            Саяси талдау және болжау, 4 кр.
            Қазіргі саяси ғылымның өзекті проблемалары, 4 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Саяси маркетинг, 3 кр.
            Мемлекеттік басқару, 2 кр.
            Мемлекеттік саясаты, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Саяси мәдениеттану, 3 кр.
            Әлеуметтік мемлекеттің демократиялық негіздері, 3 кр.
            Жаһандану жағдайындағы саяси үрдістер тенденциясы, 3 кр.
            Қазіргі заманғы халықарылық қатынастар және ғаламдық даму, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Жаһандану жағдайындағы саяси үрдістер тенденциясы, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Әлеуметтік мемлекеттің демократиялық негіздері, 3 кр.
            Саяси маркетинг, 3 кр.
            Саяси мәдениеттану, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы этносаясат және экосаясат, 4 кр.
            Этножанжалдардың алдын алудағы азаматтық қоғамның рөлі, 4 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Саяси маркетинг, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы этносаясат және экосаясат, 4 кр.
            Мемлекеттік басқару, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы халықарылық қатынастар және ғаламдық даму, 2 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның қазіргі теориялары, 3 кр.
            Саяси лидерлік әлеуметтануы, 3 кр.
            Бюджеттік үрдіс, 3 кр.
            ЖООБО құқықтық нормативтік актілері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік негіздері, 3 кр.
            Мемлекеттік сатып алулар, 3 кр.
            Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттәк сатып алулар, 3 кр.
            Мемлекеттік қарыздарды басқарудың мемлекеттік саясат, 3 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Саяси маркетинг және саяси коммуникация, 2 кр.
            Бұқаралық саясаттағы мәдениет пен этика, 2 кр.
            Саяси өзгерістер және саяси модернизация, 3 кр.
            Қазіргі саяси қөзғалыстар, 3 кр.
            ҚР саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі жанжалдардын алдын ала технологиялары, 3 кр.
            Саяси басшылығының имиджін жылжыту стратегиясы, 3 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Қазіргі заманғы халықарылық қатынастар және ғаламдық даму, 3 кр.
            Карьераны жоспарлау мен басқару, 3 кр.
            Саяси саладағы іскерлік қатанас, 3 кр.
            Басқарушылық кеңес беру мен диагностика, 3 кр.
            Әлеуметтік және саяси салалардағы басшылық, 3 кр.
            Бұқаралық саясат және мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Саяси маркетинг, 3 кр.
            Қазіргі замаңғы этносаясат және экосаясат, 4 кр.
            Саяси конфликтология, 3 кр.
            Жанжалдарды талдау және басқару, 3 кр.
            Саяси басқару және бұқаралық саясат, 3 кр.
            Саяси үрдістің субъектілері, 3 кр.
            Мемлекеттік қарыздарды басқарудың мемлекеттік саясат, 3 кр.
            ЖООБО құқықтық нормативтік актілері, 3 кр.
            ЖООБО-ның құқықтық қызметін қамтамасыз етудің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Мемлекеттік сатып алулар, 3 кр.
            Мемлекеттік және жеке кәсіпкерлікті дамытудың болашағы, 3 кр.
            Бюджеттік үрдіс, 3 кр.
            Мемлекеттік басқару, 2 кр.
            Қазіргі замаңғы халықаралық қатынастар және ғаламдық даму, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Павлодар облысындағы шағын және орта бизнеске қатысты мемлекеттік саясат, 3 кр.
            Қазіргі заманғы Қазақстанның саяси үрдісінің кәсіпкерлік субъектілері, 3 кр.
            ҚР саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі жанжалдардын алдын ала технологиялары, 3 кр.
            Аргументация теориясы мен практикасы, 3 кр.
            Этножанжалдардың алдын алудағы азаматтық қоғамның рөлі, 4 кр.
            Қазіргі замаңғы этносаясат және экосаясат, 4 кр.
            Мемлекеттік және жеке кәсіпкерлікті дамытудың болашағы, 3 кр.
            ЖООБО құқықтық нормативтік актілері, 3 кр.
            Мемлекеттік қарыздарды басқарудың мемлекеттік саясат, 3 кр.
            Саяси басқару және бұқаралық саясат, 3 кр.
            Мемлекеттік және жеке кәсіпкерлікті дамытудың болашағы, 3 кр.
            Мемлекеттік қарыздарды басқарудың мемлекеттік саясат, 3 кр.
            Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттәк сатып алулар, 3 кр.
            Бизнес пен биліктің өзара әрекеттесу механизмі, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның қазіргі теориялары, 3 кр.
            ЖООБО құқықтық нормативтік актілері, 3 кр.
            Саяси лидерлік әлеуметтануы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік негіздері, 3 кр.
            Бюджеттік үрдіс, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Қазіргі халықаралық қарым-қатынастардағы жанжалдар мен қарама-қайшылықтар, 4 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы халықарылық қатынастар және ғаламдық даму, 3 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Бюджеттік үрдіс, 3 кр.
            Кәсіпкерлік негіздері, 3 кр.
            Мемлекеттік сатып алулар, 3 кр.
            Жанжалдарды талдау және басқару, 3 кр.
            Қазіргі саяси қөзғалыстар, 3 кр.
            Жанжалдарды талдау және басқару, 3 кр.
            Саяси үрдістің субъектілері, 3 кр.
            Саяси талдау мен болжамдау, 3 кр.
            Саяси лидерлік әлеуметтануы, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Саяси талдау мен болжамдау, 3 кр.
            Аргументация теориясы мен практикасы, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Қазіргі заманғы Қазақстанның саяси үрдісінің кәсіпкерлік субъектілері, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            Саяси институттар және саясаттың субъектісі, 3 кр.
            ҚР саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі жанжалдардын алдын ала технологиялары, 3 кр.
            Аргументация теориясы мен практикасы, 3 кр.
            Мемлекеттік қарыздарды басқарудың мемлекеттік саясат, 3 кр.
            Мемлекеттік қарыздарды басқарудың мемлекеттік саясат, 3 кр.
            Жанжалдарды талдау және басқару, 3 кр.
            Жанжалдарды талдау және басқару, 3 кр.
            Бюджеттік үрдіс, 3 кр.
            Бюджеттік үрдіс, 3 кр.
            Аргументация теориясы мен практикасы, 3 кр.
            Павлодар облысындағы шағын және орта бизнеске қатысты мемлекеттік саясат, 3 кр.
            ЖООБО құқықтық нормативтік актілері, 3 кр.
            Бизнес пен биліктің өзара әрекеттесу механизмі, 3 кр.
            Саяси басқару және бұқаралық саясат, 3 кр.
            ЖООБО құқықтық нормативтік актілері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік негіздері, 3 кр.
            Саяси үрдістің субъектілері, 3 кр.
            Саяси талдау мен болжамдау, 3 кр.
            Саяси талдау мен болжамдау, 3 кр.
            Мемлекеттік және жеке кәсіпкерлікті дамытудың болашағы, 3 кр.
            Мемлекеттік және жеке кәсіпкерлікті дамытудың болашағы, 3 кр.
            Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттәк сатып алулар, 3 кр.
            Бұқаралық коммуникацияның қазіргі теориялары, 3 кр.
            Саяси лидерлік әлеуметтануы, 3 кр.
            Мемлекеттік сатып алулар, 3 кр.
            Саяси лидерлік әлеуметтануы, 3 кр.
            Этножанжалдардың алдын алудағы азаматтық қоғамның рөлі, 4 кр.
            Қазіргі замаңғы этносаясат және экосаясат, 4 кр.
            Қазіргі халықаралық қарым-қатынастардағы жанжалдар мен қарама-қайшылықтар, 4 кр.
            Дүниежүзілік саяси үрдістің өзекті мәселелері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы халықарылық қатынастар және ғаламдық даму, 3 кр.
            ЖОО-да сабақ жүргізудің инновациялық әдістері, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 3 кр.
            Қазіргі саяси қөзғалыстар, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb