Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 1 кр.
            Логика, 1 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 1 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 1 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 1 кр.
            Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 1 кр.
            Логика, 1 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 1 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Қазақстан экономикасын басқару, 3 кр.
            Өндірісті стандарттау, сертификаттау, 2 кр.
            Сапа менеджменті, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 1 кр.
            Нақты қаржыландыру: теория және тәжірибе, 3 кр.
            Сақтандыру, 2 кр.
            Салық және салық салу, 2 кр.
            Құнды қағаздар нарығы, 2 кр.
            Экономика ілімдер тарихы, 2 кр.
            Қазақстанның экономикалық тарихы, 2 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 2 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 2 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Өндірістік-шаруашылық қызметін экономикалық талдау, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 2 кр.
            Лука Про, 2 кр.
            Жоба-Эксперті, 2 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Еңбек ақысын төлеу, 3 кр.
            Баға белгілеу, 2 кр.
            Мемлекеттік баға белгілеу, 2 кр.
            Мемлекет және бизнес, 3 кр.
            Аймақ экономикасы, 3 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            СЭҚ мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Экономикалық ілімдер тарихы, 2 кр.
            Қазақстанның экономикалық тарихы, 2 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Лука Про, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Еңбек ақысын төлеу, 3 кр.
            Баға белгілеу, 3 кр.
            Мемлекеттік баға белгілеу, 3 кр.
            Экономикадағы математика, 3 кр.
            Ұйымдастыру тәртібі, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 4 кр.
            Еңбек экономикасымен әлеуметтануы, 4 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 4 кр.
            Еңбек экономикасымен әлеуметтануы, 4 кр.
            Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, 3 кр.
            Адамгершілік дамыту, 3 кр.
            Баға белгілеу, 3 кр.
            Мемлекеттік баға белгілеу, 3 кр.
            Азық-түлік тауарларының тауартануының негіздері, 3 кр.
            Азық-түлік емес тауарларының тауартануының негіздері, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Статистика, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 4 кр.
            Микроэкономика, 3 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 2 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Лука Про, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Еңбек ақысын төлеу, 3 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Ұйымдастыру тәртібі, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 4 кр.
            Еңбек экономикасымен әлеуметтануы, 4 кр.
            Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, 3 кр.
            Адамгершілік дамыту, 3 кр.
            Баға белгілеу, 3 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 4 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 4 кр.
            Бизнес этикасы, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 4 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Баға белгілеу, 3 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 3 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 4 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару., 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 3 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 3 кр.
            Антимонополдік саясат, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы, 3 кр.
            Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы, 3 кр.
            Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, 3 кр.
            Адамгершілік дамыту, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Ұйымдастыру тәртібі, 3 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Лука Про, 3 кр.
            Жоба-Эксперті, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 4 кр.
            Еңбек экономикасымен әлеуметтануы, 4 кр.
            Баға белгілеу, 3 кр.
            Экономика-математикалық моделдеу, 3 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Еңбек ақысын төлеу, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 4 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 2 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 4 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Стратегиялық жоспарлау, 3 кр.
            Мекеменің әлеуметтік дамуының басқару, 4 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Антимонополдік саясат, 4 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеу, 4 кр.
            Логика, 3 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Стратегиялық жоспарлау, 3 кр.
            Мекеменің әлеуметтік дамуының басқару, 4 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеу, 4 кр.
            Логика, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар жүйелерін құқықтық реттеу, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Антимонополдік саясат, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы, 3 кр.
            Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, 3 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 3 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару, 3 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            Мекеменің әлеуметтік дамуының басқару, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Стратегиялық жоспарлау, 3 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 3 кр.
            Антимонополдік саясат, 3 кр.
            Әлеуметтік менеджмент, 4 кр.
            Инновациялық менеджмент, 4 кр.
            Стратегиялық жоспарлау, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару, 3 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Мекеменің әлеуметтік дамуының басқару, 3 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 3 кр.
            Экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Бизнесті бағалау, 3 кр.
            Антимонополдік саясат, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе және ғылыми жұмыстардың орындау техникасы, 3 кр.
            Кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметі, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Нарықтық экономиканың негіздері, 3 кр.
            Мемлекеттік және жергілікті басқару, 3 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Әлеуметтану ойдың тарихы, 3 кр.
            Мекеменің әлеуметтік дамуының басқару, 3 кр.
            Еңбек ресурстарын басқару, 3 кр.
            Салық және салық салу, 3 кр.
            Кәсіпорындағы ЕАМҰ, 3 кр.
            Кәсіпорындағы қызметінің экономикалық талдауы, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару., 3 кр.
            Бәсекелістік құқығы, 3 кр.
            Бизнес - жоспарлау, 3 кр.
            Әлеуметтік менеджмент, 4 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            1С: Бухгалтерия, 3 кр.
            Стратегиялық жоспарлау, 3 кр.
            Инновациялық менеджмент, 4 кр.
            Халықаралық экономика, 3 кр.
            Эконометрика, 3 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 3 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Шетелдерде экономиканы мемлекеттік реттеу, 3 кр.
            Логика, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Мемлекеттік қызмет және басқару, 3 кр.
            Мекеменің әлеуметтік дамуының басқару, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Антикризистік менеджмент, 3 кр.
            Логистика, 3 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 2 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Тауар қозғалысы, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 2 кр.
            Еңбек нарығының экономикасы, 1 кр.
            Еңбек әлеуметтануы, 1 кр.
            Компьютерлік жүйесіндегі ақпаратты қорғау, 2 кр.
            Шағын және орта кәсіпорындағы менеджмент, 2 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 2 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Қаржы менеджменті, 2 кр.
            Әлеуметтік сферадағы және саладағы менеджмент, 2 кр.
            Антикризистік менеджмент, 3 кр.
            Логистика, 3 кр.
            Ресурстардың менеджменті, 4 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 4 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Жанжалдарды басқару, 3 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 4 кр.
            Персоналды басқару, 3 кр.
            Менеджмент, 4 кр.
            Инновациялық менеджмент, 3 кр.
            Логистика, 4 кр.
            Ресурстардың менеджменті, 4 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 4 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Жанжалдарды басқару, 3 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 4 кр.
            Стратегиялық менеджмент, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 4 кр.
            Инновациялық менеджмент, 3 кр.
            Логистика, 4 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Ресурстардың менеджменті, 4 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 4 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 4 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Жанжалдарды басқару, 3 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Сапа басқаруы, 3 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 4 кр.
            Стратегиялық менеджмент, 3 кр.
            Инновациялық менеджмент, 3 кр.
            Логистика, 4 кр.
            Өткізу қызметтін басқару, 3 кр.
            Өндірістік емес ортадағы менеджмент, 4 кр.
            Өндірістік менеджмент, 3 кр.
            Әлеуметтік менеджмент, 3 кр.
            Өндірістің бәсекелестігін басқару, 4 кр.
            Кадрлық менеджмент, 3 кр.
            Ресурстардың менеджменті, 3 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 3 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 3 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Жанжалдарды басқару, 3 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Инновациялық менеджмент, 3 кр.
            Логистика, 3 кр.
            Өткізу қызметтін басқару, 3 кр.
            Өндірістік емес ортадағы менеджмент, 3 кр.
            Өндірістік менеджмент, 3 кр.
            Әлеуметтік менеджмент, 3 кр.
            Өндірістің бәсекелестігін басқару, 3 кр.
            Кадрлық менеджмент, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі, 3 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 3 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Әлеуметтік менеджмент, 3 кр.
            Өндірістің бәсекелестігін басқару, 3 кр.
            Логистика, 3 кр.
            Инновациялық менеджмент, 3 кр.
            Ресурстардың менеджменті, 3 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 3 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Өткізу қызметтін басқару, 3 кр.
            Жанжалдарды басқару, 3 кр.
            Өндірістік емес ортадағы менеджмент, 3 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Өндірістік менеджмент, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Кадрлық менеджмент, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару психологиясы, 3 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 3 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 3 кр.
            Өткізу қызметтін басқару, 3 кр.
            Өндірістік емес ортадағы менеджмент, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Өндірістік менеджмент, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Кадрлық менеджмент, 3 кр.
            Өндірістің бәсекелестігін басқару, 3 кр.
            Бағыттар бойынша менеджмент, 3 кр.
            Басқару шешімдерін әзірлеу, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Өткізу қызметтін басқару, 3 кр.
            Өндірістік емес ортадағы менеджмент, 3 кр.
            Өндірістік менеджмент, 3 кр.
            Өндірістің бәсекелестігін басқару, 3 кр.
            Логистика, 3 кр.
            Муниципалдық менеджмент, 3 кр.
            Ресурстардың менеджменті, 3 кр.
            Менеджменттің қазіргі және дүниежүзілік тұжырымдамалары, 3 кр.
            Тәуекелділіктерді басқару, 3 кр.
            Жанжалдарды басқару, 3 кр.
            Кәсіпорынның қызметін жоспарлау, 3 кр.
            Контроллинг, 3 кр.
            Жобаларды басқару, 3 кр.
            Кәсіпорын стратегиясы, 3 кр.
            Кадрлық менеджмент, 3 кр.
            Өндірістік менеджмент, 3 кр.
            Инновациялық менеджмент, 3 кр.
            Кадрлық менеджмент, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb