Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Тұрақты даму концепциясы, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 3 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Туризм экономикасы, 2 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу, 2 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Рекреациялық елтану, 3 кр.
            Аймақтар географиясы, 3 кр.
            Аймақтану, 3 кр.
            Әлемнің физикалық географиясы, 3 кр.
            Құрлықтар мен мұхиттардың физикалық географиясы, 3 кр.
            Жалпы жертану, 3 кр.
            Өлкетану, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Туристік кәсіпорын қызметкерлерінің жұмысын басқару, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Туризмдегі географиялық ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Туризмдегі картографиялау, 3 кр.
            Далалық географиялық зерттеулер әдістері, 3 кр.
            Экологиялық картографиялау, 3 кр.
            Туристік шаруашылық, 2 кр.
            Қазақстан Республикасының қорықтары, 2 кр.
            Табиғи парктерді мемлекеттік басқару, 2 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 3 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу., 3 кр.
            Елтану, 3 кр.
            Рекреациялық елтану, 3 кр.
            Аймақтар географиясы, 3 кр.
            Аймақтану, 3 кр.
            Өлкетану, 3 кр.
            Топонимикалық зерттеулердегі картографиялық әдістер, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Туристік кәсіпорын қызметкерлерінің жұмысын басқару, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Туризмдегі географиялық ақпараттық жүйелер, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Туризмдегі картографиялау, 3 кр.
            Далалық географиялық зерттеулер әдістері, 3 кр.
            Экологиялық картографиялау, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының қорықтары, 3 кр.
            Табиғи парктерді мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 4 кр.
            Рекреациялық география, 4 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Өлкетану, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 4 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 4 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу., 3 кр.
            Табиғи парктерді мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Туризм индустриясы, 3 кр.
            Туристік индустрия құрылымы, 3 кр.
            Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, 3 кр.
            Туристтік нарықты зерттеуі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласында ұйымдастыру қызметінің сапасын басқару, 3 кр.
            Контроллинг құралдары, 3 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 4 кр.
            Рекреациялық география, 4 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Өлкетану, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 4 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 4 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу., 3 кр.
            Табиғи парктерді мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Туризм индустриясы, 3 кр.
            Туристік индустрия құрылымы, 3 кр.
            Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, 3 кр.
            Туристтік нарықты зерттеуі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласында ұйымдастыру қызметінің сапасын басқару, 3 кр.
            Контроллинг құралдары, 3 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 4 кр.
            Рекреациялық география, 4 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Өлкетану, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 4 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 4 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу., 3 кр.
            Табиғи парктерді мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Туризм индустриясы, 3 кр.
            Туристік индустрия құрылымы, 3 кр.
            Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, 3 кр.
            Туристтік нарықты зерттеуі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласында ұйымдастыру қызметінің сапасын басқару, 3 кр.
            Контроллинг құралдары, 3 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 4 кр.
            Топонимика, 3 кр.
            Өлкетану., 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 4 кр.
            Туризм индустриясы, 3 кр.
            Туристік индустрия құрылымы, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Этногеография., 3 кр.
            Әлемнің тұрғындар географиясы, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Туризмнің индустриясы мен инфрақұрылымы, 3 кр.
            Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, 3 кр.
            Туристтік нарықты зерттеуі, 3 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу., 3 кр.
            Табиғи ресурстары мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласында ұйымдастыру қызметінің сапасын басқару, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін іскері ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 3 кр.
            Туризм индустриясы, 3 кр.
            Туристік индустрия құрылымы, 3 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 3 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 3 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Туризмнің индустриясы мен инфрақұрылымы, 3 кр.
            Табиғи ресурстары мемлекеттік басқару, 3 кр.
            Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы, 3 кр.
            Қонақ үйлердің қаржы-экономикалық әрекеті, 3 кр.
            Этногеография, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Әлеуметтік сала мен туризмнің микроэкономикасы, 3 кр.
            Туристік индустрия құрылымы, 3 кр.
            Туристтік нарықты зерттеуі, 3 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Туризм дамуының мемлекеттік реттеу., 3 кр.
            Қызмет көрсету саласында ұйымдастыру қызметінің сапасын басқару, 3 кр.
            Әлем географиясына кіріспе, 3 кр.
            Әлем халықтарының географиясы, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін іскері ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Әлемнің туристік экскурсиялық нысандары, 3 кр.
            Сәулетті және табиғи ескерткіштер, 3 кр.
            Қонақ үй сервисі, 3 кр.
            Туризмдегі жаңа ақпараттық технологиялар, 4 кр.
            Туризмдегі жарнамалы-ақпараттық қызмет, 4 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Туристік агенттіктің жұмысын ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік агенттігі, 3 кр.
            Туроперейтинг менеджменті, 3 кр.
            Туристік бизнесті ұйымдастыру экономикасы, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Туризмдегі сақтандыру, 3 кр.
            Рекреациялық география, 2 кр.
            Діни туризм, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Шоу-бағдарламаларды ұйымдастыру, 3 кр.
            Туристік саяхаттардың қаупсіздік жүйесі, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 2 кр.
            Әлем халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері, 3 кр.
            Туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесі, 3 кр.
            Танушылық туризм, 3 кр.
            Ойын-сауық тарихы, 3 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Шоу-бағдарламаларды ұйымдастыру, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 3 кр.
            Ойын-сауық тарихы, 3 кр.
            Туризм мамандығы үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Қызмет көрсету және қонақжайлылық саласындағы кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туристік-өлкетанушылық жұмыстың әдістемесі, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Гидрологиялық есептер, 3 кр.
            Экскурсиятану, 3 кр.
            Туризмдегі экскурсиялық іс, 3 кр.
            Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, 3 кр.
            Мейрамхана мен қонақ үй сервисін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Туризм инфрақұрылымы, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылым, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Қонақ үй шаруашылығы, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін іскері ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризмдегі сақтандыру, 3 кр.
            Туристік саяхаттардың қаупсіздік жүйесі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласын басқару, 3 кр.
            Менеджменттің туристік түрлері, 3 кр.
            Қазақстан және ТМД елдерінің экскуриялық істің негіздері, 3 кр.
            Туризмдегі экскурсиялық іс, 3 кр.
            Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, 3 кр.
            Мейрамхана мен қонақ үй сервисін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Туризм инфрақұрылымы, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылым, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Қонақ үй шаруашылығы, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін іскері ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризмдегі сақтандыру, 3 кр.
            Туристік саяхаттардың қаупсіздік жүйесі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласын басқару, 3 кр.
            Менеджменттің туристік түрлері, 3 кр.
            Қазақстан және ТМД елдерінің экскуриялық істің негіздері, 3 кр.
            Туризмдегі экскурсиялық іс, 3 кр.
            Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, 3 кр.
            Мейрамхана мен қонақ үй сервисін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Туризм инфрақұрылымы, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылым, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Қонақ үй шаруашылығы, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін іскері ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризм бойынша менеджерлер үшін кәсіби ағылшын тілі, 3 кр.
            Туризмдегі сақтандыру, 3 кр.
            Туристік саяхаттардың қаупсіздік жүйесі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласын басқару, 3 кр.
            Менеджменттің туристік түрлері, 3 кр.
            Туризм инфрақұрылымы, 3 кр.
            Мейрамханалар және қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылым, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласын басқару, 3 кр.
            Қазақстан және ТМД елдерінің экскуриялық істің негіздері, 3 кр.
            Туризмдегі экскурсиялық іс, 3 кр.
            Контроллинг құралдары, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласында ұйымдастыру қызметінің сапасын басқару, 3 кр.
            Туризм инфрақұрылымы, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылым, 3 кр.
            Қонақ үй шаруашылығы, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, 3 кр.
            Мейрамхана мен қонақ үй сервисін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Туризмдегі сақтандыру, 3 кр.
            Туристік саяхаттардың қаупсіздік жүйесі, 3 кр.
            Менеджменттің туристік түрлері, 3 кр.
            Туризмдегі көлікті қамсыздандыру, 3 кр.
            Корпоративтік мәдениет және туристік ұйымдар қызметкерлерін басқару, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласындағы этика және этикет, 3 кр.
            Аймақтық рекреациялық жүйелер, 3 кр.
            Туристік саяхаттардың қаупсіздік жүйесі, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласын басқару, 3 кр.
            Қазақстан және ТМД елдерінің экскуриялық істің негіздері, 3 кр.
            Экологиялық туризм, 3 кр.
            Туризмдегі экскурсиялық іс, 3 кр.
            Контроллинг құралдары, 3 кр.
            Корпоративтік мәдениет және туристік ұйымдар қызметкерлерін басқару, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй бизнесіндегі инфрақұрылым, 3 кр.
            Қонақ үй шаруашылығы, 3 кр.
            Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру, 3 кр.
            Рекреациялық география, 3 кр.
            Туризмдегі зерттеулер әдістемесі, 3 кр.
            Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру, 3 кр.
            Мейрамхана мен қонақ үй сервисін ұйымдастыру және жоспарлау, 3 кр.
            Туризмдегі сақтандыру, 3 кр.
            Менеджменттің туристік түрлері, 3 кр.
            Туризмдегі көлікті қамсыздандыру, 3 кр.
            Қызмет көрсету саласындағы этика және этикет, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb