Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Имитациялық модельдеу, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Имитациялық модельдеу, 2 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 2 кр.
            АЖЖ негіздері, 4 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Имитациялық модельдеу, 1 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 1 кр.
            Технологиялық процесстермен басқарудың автоматтандырылған жүйелері, 2 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 2 кр.
            АЖЖ негіздері, 4 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау., 4 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау., 4 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау., 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Заманауи бизнес үрдістердің логистикасы, 3 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Технологиялық процесстердің автоматизациясы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес кәсіпкерлік, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау., 4 кр.
            Қазіргі замандағы компьютерлік технологиясы, 3 кр.
            Инновациялық бизнес жобалау, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 3 кр.
            Start up жобалардың инвестициялық экономикалық модельдері, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
            АЖЖ негіздерімен кәсіпорындарды жобалау, 4 кр.
            Имитациялық модельдеу, 3 кр.
            АЖЖ негіздері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 2 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 2 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 3 кр.
            Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері, 3 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 3 кр.
            Құрылыстардың статикасы, 3 кр.
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 3 кр.
            Қалалардың инженерлік қорғау, 3 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 4 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы көкейкесті мәселелері, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 4 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 3 кр.
            Техника және технология қауіпсіздігі, 3 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Құрылыстардың статикасы, 4 кр.
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 4 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында сапаны басқару, 4 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы менеджмент, 2 кр.
            Жабдықтың және технологиялық үрдістің тұрақты жұмыс жасаудың және қауіпсіздіктің сараптамасы және болжамы, 2 кр.
            Қалдықтарды залалсыздандыру және жою, 3 кр.
            Қалалардың инженерлік қорғау, 2 кр.
            Техника және технология қауіпсіздігі, 2 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы технологиялар, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Қалдықтарды залалсыздандыру және жою, 2 кр.
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 3 кр.
            Қалалардың инженерлік қорғау, 3 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 4 кр.
            Техника және технология қауіпсіздігі, 4 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 3 кр.
            Жабдықтың және технологиялық үрдістің тұрақты жұмыс жасаудың және қауіпсіздіктің сараптамасы және болжамы, 3 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы менеджмент, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы технологиялар, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Қалдықтарды залалсыздандыру және жою, 2 кр.
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 4 кр.
            Қалалардың инженерлік қорғау, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 4 кр.
            Техника және технология қауіпсіздігі, 4 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 3 кр.
            Жабдықтың және технологиялық үрдістің тұрақты жұмыс жасаудың және қауіпсіздіктің сараптамасы және болжамы, 3 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы менеджмент, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы технологиялар, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Атмосфераны қорғаудың технологиясы мен техникасы, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Қалдықтарды залалсыздандыру және жою, 2 кр.
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 4 кр.
            Қалалардың инженерлік қорғау, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 4 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Техника және технология қауіпсіздігі, 4 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 3 кр.
            Жабдықтың және технологиялық үрдістің тұрақты жұмыс жасаудың және қауіпсіздіктің сараптамасы және болжамы, 3 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 2 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы менеджмент, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы технологиялар, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 3 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 2 кр.
            HR-менеджменті, 3 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Атмосфераны қорғаудың технологиясы мен техникасы, 2 кр.
            Уақытты қолданудың тиімді технологиясы, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Қалдықтарды залалсыздандыру және жою, 2 кр.
            Қалалардың инженерлік қорғау, 4 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 4 кр.
            Табиғатты пайдалану экономикасы, 3 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Техника және технология қауіпсіздігі, 4 кр.
            Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі, 2 кр.
            Арнайы пәндерді оқытудың қазіргі заманғы технологиялар, 2 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            HR-менеджменті, 3 кр.
            Өндіріс қалдықтарын пайдалану, 2 кр.
            Ғылыми зерттеулердің және жобалардың негіздері, 3 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 2 кр.
            Уақытты қолданудың тиімді технологиясы, 2 кр.
            Атмосфераны қорғаудың технологиясы мен техникасы, 2 кр.
            Атмосфераны қорғаудың технологиясы мен техникасы, 2 кр.
            Жабдықтың және технологиялық үрдістің тұрақты жұмыс жасаудың және қауіпсіздіктің сараптамасы және болжамы, 3 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі саласындағы менеджмент, 2 кр.
            Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігіндегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жүйелер және басқару, 2 кр.
            Сенімділікті, сақталғыштықты және техникалық жүйелердің қауіпсіздігін бағалау, 3 кр.
            Атмосфераны қорғау техникасы мен технологиясы, 3 кр.
            Тазалағыш құрылыстардың жобалау негіздері, 4 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb