Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Эстрада мен джаз сольфеджиосы, 2 кр.
            Джаз гармониясының непіздері, 2 кр.
            Джаз гармониясының практикалық курсы, 2 кр.
            Қазақстандағы музыкалық сын ойлары, 2 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 2 кр.
            Әлем мәдениеті тарихы, 2 кр.
            Театр және кино тарихы, 2 кр.
            Педагогика тарихы, 2 кр.
            Психология тарихы, 2 кр.
            Машхүртану, 1 кр.
            Музыкалық сын, 2 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Музыкалық мәдениеттің теориясы мен тарихы, 1 кр.
            Педагогика және психология, 2 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 2 кр.
            Біржан мен Естайдың ән шығармашылығы, 1 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 2 кр.
            Музыкалық педагогика, 2 кр.
            Педагогикалық шеберлік, 2 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 2 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 2 кр.
            Оркестр партитураларың оқу, 2 кр.
            Сабақта психологиялық комфортты ұйымдастыру әдістері, 2 кр.
            М.Ж.Көпеевтің тарихи-мәдени мұрасы, 1 кр.
            Музыка философиясы, 2 кр.
            Музыкалық эстетика, 2 кр.
            Өнер және этика, 2 кр.
            Өнер философиясы, 2 кр.
            Аранжировка, 2 кр.
            Аккомпанемент таңдау практикумы, 2 кр.
            Вокал класында сүйемелдеу, 2 кр.
            Мұғалімдерді шағын жинақталған мектептердегі жұмысқа психологиялық-педагогикалық даярлау, 2 кр.
            Қазақстандағы музыкалық сын ойлары, 2 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 2 кр.
            Театр және кино тарихы, 2 кр.
            Педагогика тарихы, 3 кр.
            Психология тарихы, 3 кр.
            Музыкалық сын, 2 кр.
            Өнер және этика, 3 кр.
            Педагогика және психология, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 3 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 2 кр.
            Музыкалық педагогика, 2 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 2 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 2 кр.
            Қазақ музыка фольклоры, 1 кр.
            Мұғалімдерді шағын жинақталған мектептердегі жұмысқа психологиялық-педагогикалық даярлау, 2 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 3 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 3 кр.
            Педагогика тарихы, 3 кр.
            Музыкалық сын, 3 кр.
            Қазақстандағы музыкалық сын ойлары, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 4 кр.
            Музыкалық эстетика, 3 кр.
            Музыка философиясы, 3 кр.
            Өнер философиясы, 2 кр.
            Аккомпанемент таңдау практикумы, 1 кр.
            Вокал класында сүйемелдеу, 1 кр.
            Аранжировка, 1 кр.
            Аранжировка, 1 кр.
            Қазақ музыка фольклоры, 1 кр.
            Музыкалық сын, 2 кр.
            Музыкалық сын қызметінің негіздері, 2 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 3 кр.
            Әлемдік мәдениет тарихы, 3 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 4 кр.
            Өнер философиясы, 3 кр.
            Музыка философиясы, 3 кр.
            Музыкалық педагогика мен психология, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы мен фольклоры, 5 кр.
            Қазіргі музыка тарихы, 3 кр.
            Шетел музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 4 кр.
            Әлем халықтарының шығармашылығы, 4 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 3 кр.
            Музыкалық форманы талдау, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Парақтан оқу, 4 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 3 кр.
            Өнер және этика, 3 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 3 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 3 кр.
            Педагогика тарихы, 3 кр.
            Музыкалық сын, 3 кр.
            Қазақстандағы музыкалық сын ойлары, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 4 кр.
            Музыкалық эстетика, 3 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 3 кр.
            Әлемдік мәдениет тарихы, 3 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 4 кр.
            Өнер философиясы, 3 кр.
            Музыка философиясы, 3 кр.
            Музыкалық педагогика мен психология, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы мен фольклоры, 5 кр.
            Қазіргі музыка тарихы, 3 кр.
            Шетел музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 4 кр.
            Әлем халықтарының шығармашылығы, 4 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 3 кр.
            Музыкалық форманы талдау, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Парақтан оқу, 4 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы мен фольклоры, 5 кр.
            Қазіргі музыка тарихы, 3 кр.
            Шетел музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 4 кр.
            Әлем халықтарының шығармашылығы, 4 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 3 кр.
            Музыкалық форманы талдау, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Парақтан оқу, 4 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 3 кр.
            Педагогика тарихы, 3 кр.
            Музыкалық педагогика мен психология, 3 кр.
            Музыкалық сын, 3 кр.
            Қазақстандағы музыкалық сын ойлары, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 4 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 4 кр.
            Өнер философиясы, 3 кр.
            Музыка философиясы, 3 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 3 кр.
            Әлемдік мәдениет тарихы, 3 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 3 кр.
            Өнер және этика, 3 кр.
            Музыкалық эстетика, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Медиапедагогика, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы мен фольклоры, 4 кр.
            Қазіргі музыка тарихы, 3 кр.
            Шетел музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем халықтарының шығармашылығы, 3 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 3 кр.
            Музыкалық форманы талдау, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Парақтан оқу, 4 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 3 кр.
            Педагогика тарихы, 3 кр.
            Музыкалық педагогика мен психология, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 4 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 4 кр.
            Өнер философиясы, 3 кр.
            Музыка философиясы, 3 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 3 кр.
            Әлемдік мәдениет тарихы, 3 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 3 кр.
            Өнер және этика, 3 кр.
            Музыкалық эстетика, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Қазақ музыка әдебиеті, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Қазақ музыкасының тарихы мен фольклоры, 4 кр.
            Қазіргі музыка тарихы, 3 кр.
            Шетел музыкасының тарихы, 3 кр.
            Әлем музыкасының тарихы, 4 кр.
            Әлем халықтарының шығармашылығы, 4 кр.
            Музыкалық шығармаларды талдау, 3 кр.
            Музыкалық форманы талдау, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Парақтан оқу, 4 кр.
            Қазіргі заманның ән шығармашылығы, 3 кр.
            Павлодар Ертіс өңірінің ән мәдениеті, 3 кр.
            Педагогика тарихы, 3 кр.
            Музыкалық педагогика мен психология, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Ғылыми зерттеу әдіс жүргізу, 4 кр.
            Қазіргі уақыттағы музыкалық білім берудің технологиялары, 4 кр.
            Өнер философиясы, 3 кр.
            Музыка философиясы, 3 кр.
            Әлемдік көркем мәдениеті, 3 кр.
            Әлемдік мәдениет тарихы, 3 кр.
            Арнайы педагогикалық дайындық, 3 кр.
            Өнер және этика, 3 кр.
            Музыкалық эстетика, 3 кр.
            Фортепиано, 4 кр.
            Қазақ музыка әдебиеті, 4 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Орындаушылық шеберлігі, 4 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 4 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 5 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 5 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 4 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 4 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Аспаптану, 5 кр.
            Орындаушылық шеберлігі, 4 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 4 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 5 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 5 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 4 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 4 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 5 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Концертмейстерлік класс, 10 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Квартет класы, 10 кр.
            Оркестрлік класы., 10 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 10 кр.
            Орындаушылық шеберлігі, 10 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 10 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 10 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 10 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 10 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Оркестрлік класы., 10 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 10 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Концертмейстерлік класс, 10 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Квартет класы, 10 кр.
            Оркестрлік класы., 10 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 10 кр.
            Орындаушылық шеберлігі, 10 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 10 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 10 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 10 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 10 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Оркестрлік класы., 10 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 10 кр.
            Концертмейстерлік класс, 10 кр.
            Квартет класы, 10 кр.
            Оркестрлік класы., 10 кр.
            Оркестрлік класы., 10 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 10 кр.
            Орындаушылық шеберлігі, 10 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 10 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 10 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 10 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 10 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 10 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Концертмейстерлік класс, 8 кр.
            Квартет класы, 8 кр.
            Оркестрлік класы., 8 кр.
            Оркестрлік класы., 8 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 8 кр.
            Орындаушылық шеберлігі, 8 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 8 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 8 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 8 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 8 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Сүйемелдеу, 8 кр.
            Квартет класы, 8 кр.
            Оркестрлік класы., 8 кр.
            Оркестрлік класы., 8 кр.
            Орта кәсіби мекемелердің репертуарың оқу, 8 кр.
            Орындаушылық шеберлігі, 8 кр.
            Оркестр және хордың партитураларын оқыту, 8 кр.
            Хореография класындағы аккомпанемент бойынша практикумы, 8 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 8 кр.
            Оркестрмен дирижерлау, 8 кр.
            Фортепианолық орындаушылық, 5 кр.
            Жеке мамандандыру, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Инструментовка, 5 кр.
            Сүйемелдеу, 8 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb