Қателік
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1
  • Error loading component: com_ked, 1

Жалпыға міндетті модуль
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Көшбасшылық психологиясы, 3 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 2 кр.
            Саясаттану, 2 кр.
            Тұлға психологиясы, 3 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
            Қоршаған ортаны қорғау, 2 кр.
            Психология (көшбасшылық), 2 кр.
            Қоғамдағы және саясаттағы көшбасшылық, 1 кр.
            Саясаттану, 1 кр.
            Тұлға психологиясы, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 1 кр.
            Әлеуметтану, 1 кр.
            Мәдениеттану, 1 кр.
            Мәдениет тарихы, 1 кр.
            Тіршілік қауіпсіздігі, 2 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Басқару психологиясы, 1 кр.
            Сызба геометриясы., 2 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау, 2 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 2 кр.
            Құрдем кескіш аспантарды пішіндеу, 2 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Машиналар мен механизмдер динамика беріктігі, 2 кр.
            Кесу теориясы, 2 кр.
            Машина шығару технологиясы, 6 кр.
            Машина жасау технологиясы, 6 кр.
            Металл кескіш станоктарды есептеу және жобалау, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 3 кр.
            Технологиялық құрал-сайманды жобалау, 2 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 2 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Механикалық жетектерді жобалау, 2 кр.
            Металдарды кесу негіздері, 2 кр.
            Машина жасаудағы өңдеу дәлдігінің негіздері, 6 кр.
            Металл кескіш станоктар, 3 кр.
            Станоктарды жөндеу, сынау және пайдалану, 3 кр.
            Кәсіби қазақ тілі, 2 кр.
            Сөйлеу мәдениеті, 2 кр.
            Офистік және құжаттық жұмыс негіздері, 2 кр.
            Іскери қазақ тілі, 2 кр.
            Гидравлика мен гидропневможетек, 2 кр.
            Гидропневможабдығы, 2 кр.
            Металлкескіш тұрақтардың электр-жабдықтары, 2 кр.
            Автоматтандырылған жобалау жүйелерінің негіздері, 2 кр.
            Технологиялық процестерді автоматтандырылған жобалау жүйесі, 2 кр.
            Мемлекеттік тілде іс жүргізу, 2 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 2 кр.
            Технологиялық құрал-сайманды жобалау, 3 кр.
            Құрдем кескіш аспантарды пішіндеу, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 4 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 4 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Механикалық жетектерді жобалау, 3 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 3 кр.
            Машиналар мен механизмдер динамика беріктігі, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 4 кр.
            Машина жасау технологиясы, 4 кр.
            Металл кескіш станоктар, 4 кр.
            Металл кескіш станоктарды есептеу және жобалау, 4 кр.
            Станоктарды жөндеу, сынау және пайдалану, 4 кр.
            Сызба геометриясы., 2 кр.
            Құрылыстық сызба, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау негіздері және құрылыс конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Сәулеттік жобалау және құрылыс бұйымдарын құрылымдау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 4 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Конгломерат толтырғыштары және композициялық материалдар, 3 кр.
            Толтырғыштарды өндіру, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Бетон технологиясы, 4 кр.
            Механикалық жабдықтар, 3 кр.
            Конгломератты материалдардың технологиясы, 4 кр.
            Байланыстырғыш заттарды өндіру, 4 кр.
            Байланыстырғыш заттар, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 1 кр.
            Басқару психологиясы, 1 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 1 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 2 кр.
            Басқару психологиясы, 2 кр.
            Сызба геометриясы, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 3 кр.
            Құрылыстық сызба, 3 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 3 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 3 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 2 кр.
            Сызба геометриясы, 3 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 4 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 2 кр.
            Сәулеттік жобалау негіздері және құрылыс конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру, 3 кр.
            Бетон толтырғыштары, 4 кр.
            Машина шығару технологиясы, 5 кр.
            Толтырғыштарды өндіру, 4 кр.
            Химия, 2 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Механикалық жабдықтар, 3 кр.
            Стандарттау, 2 кр.
            Инженерлік сызба., 2 кр.
            Құрылыс материалдары өндіру жобалау, 5 кр.
            Бетон байланыстары және бетон технологиясы, 5 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 2 кр.
            Стандарттау, 2 кр.
            Сертификаттау, 2 кр.
            Теориялық механика, 2 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 2 кр.
            Электротехника негіздері, 2 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 2 кр.
            Сертификаттау, 2 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 2 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 3 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 2 кр.
            Құрылыс материалдары өндіру жобалау, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 3 кр.
            Бетон толтырғыштары, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 5 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Құрылыс материалдары өндіру жобалау, 5 кр.
            Конгломератты материалдардың технологиясы, 5 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника негіздері, 3 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру технологиясы, 3 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Сапаны басқару негіздері, 4 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 3 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 2 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау, 3 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 2 кр.
            Құрылыс материалдары өндіру жобалау, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 3 кр.
            Бетон толтырғыштары, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 5 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Бетон байланыстары және бетон технологиясы, 5 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 3 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника негіздері, 3 кр.
            Өлшеудің жалпы теориялары, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау, 4 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Метрология негіздері, дәлдік, сенімділік, 3 кр.
            Басқару психологиясы, 2 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Технологиялық құрал-сайманды жобалау, 3 кр.
            Машиналардың динамикасы және беріктігі, 3 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Механикалық жетектерді жобалау, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 5 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру технологиясы, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Құрылыс материалдардың негіздері, 3 кр.
            Бетон толтырғыштарының технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның механикалық, жылутехникалық жабдықтары және автоматизация негіздері, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттардың технологиясы, 5 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Металдар технологиясы 1, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Бетон толтырғыштары, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 3 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 2 кр.
            Басқару психологиясы, 2 кр.
            Инженерлік механика, 3 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 3 кр.
            Сапа жүйелері және технологиялық процестерді басқару, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 4 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 2 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Машиналар бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машиналардың динамикасы және беріктігі, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 4 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Бетон байланыстары және бетон технологиясы, 4 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Механикалық жетектерді жобалау, 3 кр.
            Химия, 3 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Құрылыс материалдардың негіздері, 3 кр.
            Бетон толтырғыштарының технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның механикалық, жылутехникалық жабдықтары және автоматизация негіздері, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттардың технологиясы, 4 кр.
            Металдар технологиясы 1, 3 кр.
            Құрылыстық сызба, 4 кр.
            Құрамалы темірбетонды өндіру технологиясының негізі, 3 кр.
            Құрамалы темірбетон бұйымдарының және конструкцияларының сапасы, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Электротехника негіздері, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Маркетинг және брендинг, 2 кр.
            Әлеуметтану, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Конструкциялау негіздері және машина бөлшектері, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машина жасаудағы сапаны басқару негіздері, 4 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау, 4 кр.
            Машиналардың динамикасы және беріктігі, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Құрылыс материалдары өндіру жобалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 3 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 2 кр.
            Металл кескіш аспаптарды жобалау және жасау, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 3 кр.
            Бетон толтырғыштары, 3 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 5 кр.
            Бетон байланыстары және бетон технологиясы, 5 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Электротехника негіздері, 3 кр.
            Технологиялық құрал-сайманды жобалау, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 5 кр.
            Басқару психологиясы, 2 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшемдер, 3 кр.
            Механикалық жетектерді жобалау, 3 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс материалдардың негіздері, 3 кр.
            Бетон толтырғыштарының технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның механикалық, жылутехникалық жабдықтары және автоматизация негіздері, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттардың технологиясы, 5 кр.
            Құрамалы темірбетонды өндіру технологиясының негізі, 3 кр.
            Құрамалы темірбетон бұйымдарының және конструкцияларының сапасы, 3 кр.
            Металдар технологиясы 1, 3 кр.
            Сапа жүйелері және технологиялық процестерді басқару, 3 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 2 кр.
            Бетон толтырғыштары, 3 кр.
            Сапа жүйелері және технологиялық процестерді басқару, 3 кр.
            Инженерлік механика, 3 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Теориялық механика, 3 кр.
            Құрылыс материалдары мен бұйымдары, 4 кр.
            Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3 кр.
            Машина жасау технологиясы, 4 кр.
            Материалдар кедергісі, 3 кр.
            Өзара алмасымдылық негіздері, 4 кр.
            Құрылыстағы стандарттау, 2 кр.
            Машиналар бөлшектері мен конструкциялау негіздері, 3 кр.
            Сызба геометриясы және инженерлік графика, 4 кр.
            Машиналардың динамикасы және беріктігі, 3 кр.
            Машинажасаудағы стандарттау, 2 кр.
            Басқару психологиясы, 2 кр.
            Материалтану, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Электротехника, 3 кр.
            Механизмдер мен машиналар теориясы, 3 кр.
            Қолданбалы механика, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндірудегі процесстер мен аппараттар, 3 кр.
            Машина шығару технологиясы, 4 кр.
            Бетон байланыстары және бетон технологиясы, 4 кр.
            Компьютерлік жобалау, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Машинақұрылыс сызу, 4 кр.
            Машина жасаудағы өңдеу дәлдігінің негіздері, 4 кр.
            Механикалық жетектерді жобалау, 3 кр.
            Химия, 3 кр.
            Kомпьютерлік графика, 3 кр.
            Бейорганикалық химия, 3 кр.
            Құрылыс материалдардың негіздері, 4 кр.
            Мамандыққа кіріспе, 2 кр.
            Бетон толтырғыштарының технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның механикалық, жылутехникалық жабдықтары және автоматизация негіздері, 3 кр.
            Байланыстырғыш заттардың технологиясы, 4 кр.
            Металдар технологиясы 1, 3 кр.
            Құрылыстық сызба, 4 кр.
            Құрамалы темірбетонды өндіру технологиясының негізі, 3 кр.
            Құрамалы темірбетон бұйымдарының және конструкцияларының сапасы, 3 кр.
            Конструкциялық материалдар технологиялары мен термоөндеу, 3 кр.
            Кәсіпкерлік құқығы, 2 кр.
            Электротехника негіздері, 3 кр.
            Құқық негіздері, 2 кр.
            Start up жобаларының экономикалық негіздемелері, 2 кр.
            Экономикалық теорияның негіздері, 3 кр.
            Бизнес-жоспарлау және жобалау, 2 кр.
            Экология және тұрақты даму, 2 кр.
            Экологиялық менеджмент, 2 кр.
            Кәсіпкерлік іс-әрекетінің негіздері, 3 кр.
Жалпыға міндетті модуль
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 2 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 2 кр.
            Техникалық диагностика, 2 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 4 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 2 кр.
            Сапа жүйелері және технологиялық процестерді басқару, 2 кр.
            Халықаралық стандарттау, 2 кр.
            Ғылыми дүниеге көзқарас жиынтығы, өзін-өзі тану,құлықтылық, 2 кр.
            Кәсіпорын экономикасы, 2 кр.
            Технологиялық өлшем есептері, 2 кр.
            Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері, 2 кр.
            Технологиялық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау, 2 кр.
            Өндірістік технологиялық дайындау, 2 кр.
            Механикалық-құрастыру цехтарын жобалау, 4 кр.
            Еңбек қорғау, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Сертификациялау кезінде экологиялық талаптар, 2 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 4 кр.
            Сапа жүйелері және технологиялық процестерді басқару, 4 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Технологиялық өлшем есептері, 3 кр.
            Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері, 3 кр.
            Механикалық-құрастыру цехтарын жобалау, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Сертификациялау кезінде экологиялық талаптар, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Топырақты сыңау әдістері, 4 кр.
            Топырақ механикасы, 4 кр.
            SCAD бағдарламасы бойынша жобалау, 3 кр.
            Қолданбалы бағдарламалардың қолдануымен есептеу негіздері, 3 кр.
            Шетелдік стандарттар, 3 кр.
            Халақаралық стандарттары, 3 кр.
            Конструкциялар мен бұйымдардың, құрылыс материалдардың метрологиясы мен сыңауы, 3 кр.
            Материалдар мен бұйымдарды сынау әдістері, 3 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 4 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 2 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Өнер кәсіптері ғимараттар сәулет жобалау негіздері, 4 кр.
            Құрылыс материалдары өндіру жобалау, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 3 кр.
            Құрылыс материалдары және бұйымдары сапасын бағалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары өндірістерді метрологиялық камтамасыз ету, 3 кр.
            Сапа жүйелері және технологиялық процестерді басқару, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау, 3 кр.
            Технологиялық өлшем есептері, 3 кр.
            Сертификациялау кезінде экологиялық талаптар, 3 кр.
            Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері, 3 кр.
            Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау, 3 кр.
            Өнер кәсіптері ғимараттар сәулет жобалау негіздері, 3 кр.
            Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері, 3 кр.
            Құрылыс материалдары және бұйымдары сапасын бағалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдары өндірістерді метрологиялық камтамасыз ету, 3 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Конструкторлық-технологиялық сапаны қамтамасыз ету, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Деректер базасы, 3 кр.
            Технологиялық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау, 3 кр.
            Сертификаттау органдары мен сынау орталықтарын тіркеу, 3 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, 3 кр.
            Құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарының қолдануымен құрылыс материалдар, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының сапасын бақылау, 3 кр.
            Конструкциялар мен бұйымдардың, құрылыс материалдардың метрологиясы мен сыңауы, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Спичрайтинг, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Креативті кәсіпкерлік, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            Сертификациялау кезінде экологиялық талаптар, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Сапаны басқару негіздері, 3 кр.
            Технологиялық өлшем есептері, 3 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау, 3 кр.
            Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Деректер базасы, 3 кр.
            Сертификаттау органдары мен сынау орталықтарын тіркеу, 3 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, 3 кр.
            Құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының сапасын бақылау, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның жобалауы және енбек қорғау, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның жобалауы, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру экономикасы, 3 кр.
            Құрылыс индустрияның сапасын басқарудың статистикалық әдістері, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын стандарттау және сынау, 3 кр.
            Құрылыс материалдарды өндірудің қамтамасыз ету жүйесі, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік қызметтер, 3 кр.
            Технологиялық үрдісті және сапаны басқарудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының өндіріс регламенттерінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс материалдардың технологиясында нормативті құжаттар, 3 кр.
            Деректер базаларын және экспертты жуйелерді басқару, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Өнер кәсіптері ғимараттар сәулет жобалау негіздері, 3 кр.
            Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері, 3 кр.
            Құрылыс материалдары және бұйымдары сапасын бағалау, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Метрология негіздері, дәлдік, сенімділік, 3 кр.
            Технологиялық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау, 3 кр.
            Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері, 3 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 3 кр.
            Сапаны басқару негіздері, 3 кр.
            Технологиялық өлшем есептері, 3 кр.
            Сертификациялау кезінде экологиялық талаптар, 3 кр.
            Өнер кәсіптері ғимараттар сәулет жобалау негіздері, 3 кр.
            Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері, 3 кр.
            Қазіргі заманғы құрылыстық материалдары, 3 кр.
            Құрылыс материалдары және бұйымдары сапасын бағалау, 3 кр.
            Құрылыс материалдарды өндірудің қамтамасыз ету жүйесі, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Технологиялық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Деректер базасы, 3 кр.
            Сертификаттау органдары мен сынау орталықтарын тіркеу, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның жобалауы және енбек қорғау, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның жобалауы, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 3 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, 3 кр.
            Құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Өнеркәсіптік қалдықтарының қолдануымен құрылыс материалдар, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының сапасын бақылау, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын стандарттау және сынау, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Жеке ғимараттарды жобалау және тұрғызу негіздері, 3 кр.
            Құрылыс индустрияның сапасын басқарудың статистикалық әдістері, 3 кр.
            Құрылыс индустрияның сапасын басқару, 3 кр.
            Метрология негіздері, дәлдік, сенімділік, 3 кр.
            Компьютерлік графика негіздері, 3 кр.
            Суды тазарту технологиясы, 3 кр.
            Ландшафтық дизайн, 3 кр.
            Шетел және ұлттық тағамдар технологиясы, 3 кр.
            Кинология негіздері, 3 кр.
            Музыкалық аспап/домбыра/фортепиано/ баян, 3 кр.
            Қазіргі ақпараттық қоғам және жаһандану, 3 кр.
            Шығыс тілі (қытай тілі), 3 кр.
            Шешендік өнер, 3 кр.
            Оқығаны туралы stand up, 3 кр.
            Көшбасшылық психологиясы және персоналды басқару, 3 кр.
            Кәсіби-қолданбалы дене даярлығы, 3 кр.
            Ғылым және жаңа технологиялар тарихы, 3 кр.
            Қазақстанның заманауи мәдениетіндегі құндылықтар трансформациясы, 3 кр.
            Технологиялық инжиниринг, 3 кр.
            Мобильді қосымшаларды әзірлеу, 3 кр.
            Киберқауіпсіздік және заманауи мобильдік құрылғылардағы қолданушы ақпаратын қорғау, 3 кр.
            Нанотехнологиялардың физикалық негіздері, 3 кр.
            Экотехнологиялар және болашақ энергия, 3 кр.
            Дүниежүзілік мұра және халықаралық туризм, 3 кр.
            Су және отын химиясы, 3 кр.
            Тайм-менеджменті, 3 кр.
            Басқару есебі, 3 кр.
            Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқығы, 3 кр.
            Энергия сақтау және энергия аудит, 3 кр.
            Заманауи әлемдегі байланыс және ақпарат, 3 кр.
            Энергоменеджмент және инновациялық технологиялар, 3 кр.
            Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу және кәсіби тіл әдебі, 3 кр.
            Еуропа тілі (француз тілі), 3 кр.
            Арнайы мақсаттағы шетел тілі, 3 кр.
            Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері, 3 кр.
            3D-модельдеу негіздері, 3 кр.
            Заманауи техниканын материалдары, 3 кр.
            Ертіс бойындағы Павлодарлық металлургия, 3 кр.
            Патенттану және ғылыми зерттеулер негіздері, 3 кр.
            Тиімді сату техникасы, 3 кр.
            Стандарттар мен нормативтік құжаттамаларды дайындау технологиясы, 3 кр.
            Өндірістік процестерді автоматтандыру негіздері, 3 кр.
            Сертификациялау кезінде экологиялық талаптар, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Сапаны басқару негіздері, 3 кр.
            Технологиялық өлшем есептері, 3 кр.
            Өнімдер мен процестер сапаларын басқаруды бақылаудың статистикалық әдістер, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау, 3 кр.
            Халықаралық стандарттау және сертификаттау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Деректер базасы, 3 кр.
            Сертификаттау органдары мен сынау орталықтарын тіркеу, 3 кр.
            Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, 3 кр.
            Құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын есептеу, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының сапасын бақылау, 3 кр.
            Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның жобалауы және енбек қорғау, 3 кр.
            Құрылыс индустрия кәсіпорынның жобалауы, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын өндіру экономикасы, 3 кр.
            Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын стандарттау және сынау, 3 кр.
            Құрылыс индустрияның сапасын басқарудың статистикалық әдістері, 3 кр.
            Құрылыс материалдарды өндірудің қамтамасыз ету жүйесі, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік қызметтер, 3 кр.
            Технологиялық үрдісті және сапаны басқарудың заманауи әдістері, 3 кр.
            Құрылыс материалдарының өндіріс регламенттерінің технологиясы, 3 кр.
            Құрылыс материалдардың технологиясында нормативті құжаттар, 3 кр.
            Деректер базаларын және экспертты жуйелерді басқару, 3 кр.
            Өнер кәсіптері ғимараттар сәулет жобалау негіздері, 3 кр.
            Құрылыс конструкцияларын есептеу негіздері, 3 кр.
            Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары, 3 кр.
            Құрылыс материалдары және бұйымдары сапасын бағалау, 3 кр.
            Деректер базалары және эксперттік жүйелер, 3 кр.
            Стандарттау және сертификаттау сапа экономикасы, 3 кр.
            Технологиялық объектілерді жүйелік талдау және диагностикалау, 3 кр.
            Метрология негіздері, дәлдік, сенімділік, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Менеджмент негіздері, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
            Еңбек қорғау, 3 кр.
A.G.P.
Цветы и комнатные растения
TITgroup
Johnny Superb